Kamery live
prognoza pogody

Kontrola wydatków na hokej – spór o metodę i zakres

1 maja 2017 09:07

Dwa miesiące zajęło komisji rewizyjnej Rady Miasta wykonanie jednego z kontrolnych zadań na pierwsze półrocze. Chodzi o „Rozliczenie środków finansowych przekazanych przez Gminę Miasto Nowy Targ dla Miejskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego Podhale Nowy Targ w roku 2016”. Spór o metodę i efekty tej kontroli przeniósł się na forum Rady. Kolejną jego odsłoną było wystąpienie przewodniczącej komisji rewizyjnej – radnej Danuty Wojdyły.

Kontrola wydatków na hokej – spór o metodę i zakres

Spotkanie podsumowujące rozliczeniowe działania komisji odbyło się 19. kwietnia br. Zostały wtedy przedstawione 5-punktowe wnioski pokontrolne, w których komisja zaleca: sprawdzenie kwalifikacji kadry prowadzącej zajęcia i rozliczeń wyjazdów; kontrolę zakupów sprzętu sportowego i listy osób z niego korzystających; kontrolę wydatkowania otrzymanej z miasta dotacji; zwiększenie miejskiego wsparcia z przeznaczeniem na szkolenie dzieci i młodzieży oraz nieudzielanie pożyczek, które są następnie umarzane, co wiąże się z historią 200 tys. zł pożyczonych przez miasto MMKS-owi.

Podczas piątkowej sesji w imieniu swoim oraz całego składu komisji, czyli także Bogusławy Korwin, Gabriela Samoleja, Krzysztofa Sroki, Danuty Sokół, Grzegorza Grzegorczyka oraz Marka Mozdyniewicza, przewodnicząca uznała za niezrozumiały atak na te efekty pracy komisji zawarty w stanowisku Zarządu Klubu Hokejowego Podhale. Niezrozumiałe dla komisji są także stawiane w nim miejskim rewidentom zarzuty nieprofesjonalizmu w działaniu i chęci zdyskredytowania dotychczasowych osiągnięć klubowych władz.

Kontrowersji w relacjach między komisją rewizyjną a Zarządem KH Podhale jest więcej. Gdy komisja uznała, że do wyjaśnienia kwestii będących przedmiotem jej kontroli potrzebne są obecność reprezentanta Klubu i dokumenty dotyczące sprawozdań finansowych oraz udzielonej pożyczki, tak Zarząd KH Podhale stwierdza, że rozliczanie dotacji celowych przekazywanych przez Urząd Miasta na hokej prowadzą miejskie służby i dostępu do nich nikt radnym nie utrudnia, a inne dokumenty księgowe też są dostępne, ponadto kontrolowane przez biegłego rewidenta. Nie widzi też sensu wyciągniętych przez komisję wniosków, gdy są analogiczne do zapisów wniosku o dotację. Przyklaskuje natomiast Zarząd Klubu postulatowi zwiększenia miejskiego wsparcia szkoleń dzieci i młodzieży.

Jeśli komisja rewizyjna nie jest uprawniona do kontrolowania spółek będących gminnymi osobami prawnymi, ani do kontrolowania spółek niezaliczonych do gminnych osób prawnych, tj. spółek z udziałem gminy, to tym bardziej nie posiada możliwości kontrolowania innych spółek kapitałowych i nie podejmowała żadnych działań w zakresie kontroli Klubu Hokejowego Podhale Nowy Targ – tłumaczyła z kolei przewodnicząca komisji rewizyjnej, prezentując na sesji jej stanowisko i uzasadniając zakres kontroli. – Komisja Rewizyjna, co należy zdecydowanie podkreślić, badała tylko dokumenty dotyczące wydatkowania środków finansowych przekazanych przez Miasto Nowy Targ dla Miejskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego Podhale Nowy Targ w roku 2016, a nie Klubu Sportowego Podhale Spółka Akcyjna.

Przepływy pieniężne pomiędzy MMKS Podhale Nowy Targ a KH Podhale Nowy Targ są wymuszone przepisami PZHL. Te dziwne dla niewtajemniczonych zapośredniczenia klubów i spółek powodują, że podczas wykonywanej kontroli komisja rewizyjna pewnych rzeczy nie mogła zrozumieć i w trakcie swojej kontroli poczuła się zlekceważona przez Zarząd Klubu, natomiast Zarząd KH Podhale uznał, iż swoimi opiniami wyrządziła mu ona szkodę, podważyła osiągnięcia i autorytet. Wygląda na to, że i po zakończeniu kontrolnych działań obie strony pozostaną przy swoich zdaniach.

/asz

NT24TV 01.05.2017
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również