Kamery live
prognoza pogody

Kolejne przedsiębiorstwo w nowotarskiej SAG

30 sierpnia 2016 13:22

Grzegorz Watycha - Burmistrz Miasta Nowy Targ w obecności zastępcy Waldemara Wojtaszka i  Naczelnika Wydziału Rozwoju i Urbanistyki Wojciecha Watychy podpisał umowę dzierżawy gruntów w nowotarskiej Strefie Aktywności Gospodarczej z Panem Łukaszem Gruszką Prezesem spółki „KOLDREW”. Podpisanie umowy dzierżawy miało miejsce w dniu 29 sierpnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta.

Kolejne przedsiębiorstwo w nowotarskiej SAG

   To już szósta firma, która ulokuje swoje przedsiębiorstwo na terenie Strefu Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu. Na obszarze o pow. 3,32 ha firma produkować będzie m.in. wyroby z drewna a swoją działalność planuje rozpocząć w 2018 r.

   W dniu 10 stycznia 2013 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.3. Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, Schemat A: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha.

   Przedmiotem projektu jest kompleksowe przygotowanie zwartego, dużego, uzbrojonego obszaru inwestycyjnego w Nowym Targu stanowiącego Strefę Aktywności Gospodarczej o powierzchni 11,5 ha.Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu zrealizowane zostało z wykorzystaniem środków dotacyjnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.3. Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, Schemat A: Strefy aktywności gospodarczej o pow. 2-20 ha, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Strefę Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu lokalizuje się we wschodniej części miasta Nowy Targ, pomiędzy drogą powiatową nr K1673 (ulica Waksmundzka) a rzeką Dunajec. W bezpośrednim otoczeniu terenu projektowanej SAG przebiega droga wojewódzka nr 969 (DW969) – Nowy Targ – Stary Sącz oraz droga krajowa DK 49 Nowy Targ – Jurgów – granica państwa. Teren strefy, z uwagi na sąsiedztwo cieków wodnych otaczają wały przeciwpowodziowe.

   Urząd Miasta zaprasza do współpracy wszystkich Inwestorów zainteresowanych terenami zlokalizowanymi w SAG w Nowym Targu. Osoba do kontaktu: mgr inż. Wojciech Watycha Naczelnik Wydziału Rozwoju i Urbanistyki, tel. 18 26 11 271, email: [email protected]

oprac. MSX

fot.: nowytarg.pl

NT24TV 30.08.2016
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również