Kamery live
prognoza pogody

Kibicuj z kulturą – przypomina Policja

23 marca 2018 16:45

Dzisiaj o godzinie 18.00 zostanie rozegrany ostatni mecz o brązowy medal Polskiej Hokej Ligi,  pomiędzy TatrySki Podhale Nowy Targ  – Comarch Cracovia. Policja raz jeszcze przypomina o tym, by zachowywać się zgodnie z prawem i regulaminem imprezy masowej oraz o odpowiedzialności prawnej za wykroczenia.

Kibicuj z kulturą - przypomina Policja

-Pamiętajmy, że na mecze chodzą również rodziny z dziećmi i młodzież, a to właśnie od dorosłych czerpią wzorce do naśladowania. Mecze hokejowe mają charakter imprezy masowej, na której obowiązuje regulamin zawierający warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób na niej obecnych – przypomina Dorota Garbacz, rzecznik prasowy nowotarskiej policji. 

Kodeks wykroczeń :

Art. 141. Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany.

Art. 51.§1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

  • 2.Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
  • 3.Podżeganie i pomocnictwo są karalne.

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Art.8. 1. Osoby uczestniczące w imprezie masowej są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy masowej.

2.Zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, z zastrzeżeniem art.8a.

Przepisy karne zawarte są w Rozdziale 9 Ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych – art. 54, art.55, art.56, art.57, art.57a, art. 58, art.59, art.60, art.61, art.62, art.63, art.64, art.65, art.65a, art.66, art.67, art.68.

os 23.03.2018
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również