Kamery live
prognoza pogody

Jakie zmiany czekają ustawę o usługach turystycznych?

3 kwietnia 2022 10:25

W piątek 1 kwietnia w Krakowie odbyło się spotkanie ze środowiskiem przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, poświęcone omówieniu najważniejszych postulowanych zmian do projektu ustawy o rodzajach usług turystycznych. Jedna z kluczowych modyfikacji dotyczy podwyższenia bezpieczeństwa turystów przebywających w górach.

Jakie zmiany czekają ustawę o usługach turystycznych?
W spotkaniu uczestniczyli: Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Dominik Borek – Dyrektor Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, Iwona Gibas – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Beata Stachura – p.o. Dyrektora Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
 
Sprostanie konkurencji na międzynarodowym i krajowym rynku turystycznym powoduje konieczność zapewnienia jak najwyższego poziomu wiedzy i umiejętności oraz profesjonalizmu w świadczeniu usług  przewodnickich i pilockich. Bardzo ważne jest zapewnienie jak najwyższego standardu bezpieczeństwa turystom, szczególnie przebywającym w górach, dlatego ważne jest jak najlepsze, porównywalne ze standardami europejskimi, przygotowanie polskich przewodników górskich do pracy na obszarach górskich i wysokogórskich – powiedział Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Zmiana oczekiwań konsumentów usług turystycznych, zmiana otoczenia prawnego turystyki, jak również potrzeba dostosowania obowiązujących regulacji dotyczących usług przewodników górskich do przepisów w zakresie zasad uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej to podstawa prowadzonych prac nad wypracowaniem modelu przewodnictwa turystycznego w Polsce – zapewnił.
 

Iwona Gibas z zarządu województwa także zwróciła uwagę na kwestię bezpieczeństwo jako kluczową w przypadku turystyki górskiej. – Dlatego tak ważna jest odpowiednia opieka nad grupą turystów zapewniana przez wykwalifikowanego przewodnika. Brak kwalifikacji w takim przypadku może skutkować zagrożeniem dla zdrowia i życia uczestników imprezy turystycznej. Konieczne jest zatem dostosowywanie oferty do wymogów zmieniającego się rynku usług turystycznych, a także do standardów i regulacji europejskich w zakresie przewodnictwa turystycznego i pilotażu, co z kolei determinuje konieczność wprowadzenia zmian w obecnie obowiązujących przepisach prawa w Polsce – podkreśliła.

Jak podkreśliła, usługi przewodników turystycznych i pilotów wycieczek stanowią istotny element oferty turystycznej, a sama Małopolska zajmuje pierwsze miejsce w Polsce pod względem liczby osób posiadających uprawnienia przewodnika górskiego.

W ewidencji prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego figuruje na dzień dzisiejszy 2472 uprawnień przewodnika górskiego i z każdym rokiem obserwujemy wzrost liczby osób uzyskujących powyższe uprawnienia. Dzieje się tak m.in. za sprawą cyklicznie przeprowadzanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego egzaminów dla kandydatów na przewodników górskich – tatrzańskich i beskidzkich oraz sprawnego procesu nadawania tych uprawnień. Od wiedzy, doświadczenia, zdolności organizacyjnych i kreatywności przewodników turystycznych i pilotów wycieczek zależy, jaki wizerunek Polski i jej regionów ukształtuje się w oczach turystów polskich i zagranicznych oraz jaki poziom osiągnie ich zadowolenie z pobytu w naszym kraju – mówiła Iwona Gibas. 

W latach 2018-2021 Ministerstwo Sportu i Turystyki przeprowadziło prace analityczne, badania oraz spotkania, konferencje i seminaria ze środowiskiem turystycznym. Jednym z tematów podejmowanych przez środowisko turystyczne była ocena funkcjonowania ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. W trakcie prac zwracano uwagę na zmieniające się warunki funkcjonowania usług turystycznych zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym rynku turystycznym, w tym zmiany oczekiwań konsumentów usług turystycznych. Podkreślano także dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne, powodujące konieczność wprowadzenia zmian w regulacjach dotyczących turystyki. Propozycje rozwiązania problemów zidentyfikowanych w trakcie analiz i spotkań zostały przygotowane w oparciu o sugestie i rekomendacje przedstawicieli środowiska turystycznego.

źródło: UMWM

 

os 03.04.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również