Kamery live
prognoza pogody

Gorąco wokół Gimnazjum Nr 1

28 października 2016 06:38

NOWY TARG. Grono nauczycielskie Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki nabrało przekonania, że władze miasta chcą tę placówkę zlikwidować jeszcze przed wejściem w życie ustawy przesądzającej „wygaszaniu” gimnazjów. Burmistrz tymczasem stanowczo zaprzecza takim podejrzeniom. Nauczyciele wraz dyrekcją Gimnazjum postanowili wobec tego zawalczyć o przywrócenie w miejsce „wygaszanego” Gimnazjum Nr 1 istniejącej tu przed wprowadzeniem gimnazjów Szkoły Podstawowej Nr 1.  

Gorąco wokół Gimnazjum Nr 1

Przekonanie o zamiarze likwidacji placówki grono nauczycielskie powzięło skutkiem pisma wysłanego do dyrekcji obu nowotarskich gimnazjów przez naczelnika wydziału oświaty Urzędu Miasta, Janusza Stopkę. Biorąc pod uwagę wszystkie warianty projektu ustawy, naczelnik starał się pozyskać dane statystyczne dotyczące ilości uczniów zamieszkałych w poszczególnych rejonach. To pytanie zostało jednak przez grono zinterpretowane jako sygnał o zamiarze likwidacji szkoły.
Prócz grona pedagogicznego i dyrekcji, w batalii przeciwko likwidacji gimnazjum, a za przywróceniem podstawówki uaktywniła się Rada Rodziców. Z prośbą o pomoc i interwencję delegacje udały się m.in. do posłanki Anny Paluch, proboszcza parafii św. Katarzyny oraz przewodniczącego komisji oświaty i kultury Rady Miasta, Leszka Pustówki. Po mieście rozeszły się wieści zapowiadające pikietę przed Urzędem.

Sprawa stanęła na posiedzeniu komisji oświaty. Reprezentacja Gimnazjum Nr 1 przyniosła tam i złożyła na ręce burmistrza Grzegorza Watychy pismo sygnowane przez nauczycieli, z przypomnieniem tradycji szkoły i  prośbą o przywrócenie w tym budynku podstawówki oraz dawnej rejonizacji. Zawierało ono również argumenty przemawiające za celowością takiego rozwiązania.
Skutkiem akcji podjętej przez grono pedagogiczne, burmistrz Grzegorz Watycha wydał oświadczenie następującej treści:
W związku z wdrażaną reformą systemu edukacji, zakładającą utworzenie ośmioklasowych szkół podstawowych i likwidację gimnazjów, stanowczo oświadczam, że nie były i nie będą podejmowane żadne działania zakłócające stopniowy i  rozłożony w czasie proces zakończenia działalności tego typu placówek oświatowych.
Zapewniam, że krążące informacje o utworzeniu oddziałów gimnazjalnych przy szkołach podstawowych, są nieprawdziwe. Z całą pewnością uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w Gimnazjum Nr 1 i  Gimnazjum Nr 2 w  Nowym Targu, tam też ją zakończą.
Stanowczo zaprzeczam także informacjom, które wskazują na zamiar sprzedaży Starostwu Powiatowemu budynku Gimnazjum Nr 1 w Nowym Targu. Budynek Gimnazjum Nr 1, ze względu na swoją funkcjonalność i wspaniałą edukacyjną historię, z pewnością nadal będzie pełnił funkcje oświatowe.
Chcę zapewnić rodziców, nauczycieli, uczniów i pracowników nowotarskiej oświaty, że zrobię wszystko, aby zminimalizować skutki wprowadzanej reformy.
Bardzo proszę o wyrozumiałość i rozwagę. Pamiętając o naszych dzieciach, które znalazły się w tych trudnych dla oświaty czasach, proszę byśmy działali wspólnie dla ich dobra i przyszłości.

Bez oficjalnych umocowań ze strony Gimnazjum Nr 1, w sprawie postanowiła zabrać głos znana z wcześniejszych społecznych batalii Anna Ujwary-Gil, rozsyłając do samorządowych władz obu szczebli oraz do mediów wystąpienie jak niżej:

Szanowny Panie Burmistrzu,
Szanowny Panie Wiceburmistrzu,
Szanowny Panie Przewodniczący,
Szanowna Rado,
Szanowne Starostwo Nowego Targu!

W związku z planowaną likwidacją Gimnazjum nr 1 oraz skandalicznym pomysłem przeniesienia młodzieży szkolnej z Gminazjum nr 1 do SP nr 5 kosztem dzieci SP nr 5 (która logistycznie kompletnie nie jest i nigdy nie będzie na to przystosowana) informuję, że zrobię wszystko, aby ten chory i bulwersujący pomysł zatrzymać. Również, jeśli chodzi o zrobienie z Gimnazjum nr 1 noclegowni (sic!). Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Panie Wiceprzewodniczący, Radni zniszczyliście targowicę, można było to inaczej zrobić z korzyścią dla idei tego miasta i kupców, gdzie targowica stanowiła wartość kulturową, ekonomiczną i tożsamościową Nowego Targu. Przestańcie niszczyć to, co do tej pory świetnie funkcjonuje. Apeluję do Radnych tego miasta, opamiętajcie się i działajcie z korzyścią dla mieszkańców Nowego Targu, a nie przeciwko nim! Nie macie prawa piastować mandatu Radnego tego miasta, jeśli działacie przeciwko mieszkańcom i w zgodnie tylko z własnymi interesami.

Z poważaniem
Anna  Ujwary

Uznając przeświadczenie gimnazjalnej społeczności o zamiarze likwidacji za nadinterpretację, przewodniczący komisji oświaty, Leszek Pustówka, mówi:

– Starałem się uspokoić emocje, a przedstawiciele Gimnazjum Nr 1 otrzymali zapewnienie, że było to co prawda pierwsze, ale nie na pewno nie ostatnie spotkanie w tej sprawie i że żadnych decyzji władze miasta nie próbowały podejmować ani nie podejmą bez zgody Rady. Nic też nie będzie przesądzane o nich bez nich.

NT24TV 28.10.2016
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również