Kamery live
prognoza pogody

Generalna Dyrekcja mierzy ruch

10 marca 2020 14:11

Od końca stycznia trwa Generalny Pomiar Ruchu, jaki co pięć lat przeprowadza GDDKiA oraz zarządcy dróg wojewódzkich. Na sieci dróg krajowych, pomiary prowadzone są w sumie w około 2300 punktach (dla porównania w 2015 roku było to ok. 1950). Praktycznie we wszystkich punktach wykorzystuje się metodę wideorejestracji, uzupełnianą dodatkowo wynikami z automatycznych punktów pomiaru ruchu. W Nowym Targu znajdziemy kilka punktów pomiarowych, jeden z nich – na zakopiance przy skrzyżowaniu z ul. Podtatrzańską. 

 

Generalna Dyrekcja mierzy ruch

Dane zebrane w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu, z podziałem na kategorie pojazdów, pozwolą obliczyć średni dobowy ruch roczny na sieci dróg krajowych. Wyniki GPR stanowią jedną z najbardziej istotnych informacji o zarządzanej przez GDDKiA sieci. Na ich podstawie podejmowane są decyzje dotyczące budowy i przebudowy nowych dróg: ich przekroju, geometrii i skrzyżowań. Ponadto określane są wskaźniki ekonomiczne decydujące o realizacji inwestycji, remontach oraz ich zakresie. Na podstawie wyników podejmowane są też decyzje związane z klasyfikacją dróg, ustalaniem ciągów dróg i priorytetów w ramach krajowej i międzynarodowej sieci drogowej. Wyniki GPR 2020 będą dostępne na początku 2021 roku.

Liczenie pojazdów odbywa się w piętnastu wybranych terminach w ciągu roku, w wyznaczonych i oznakowanych punktach na drodze. Przeprowadzanych jest dziewięć pomiarów w ciągu dnia (od godz. 6 do 22) i sześć w nocy (od godz. 22 do 6). Dla każdego dnia pomiarowego wyznaczone są dwa terminy rezerwowe. Częstotliwość pomiarów uzależniona jest od typu punktu pomiarowego.

źródło: GDDKiA/Ministerstwo Infrastruktury

fot. os

os 10.03.2020
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również