Kamery live
prognoza pogody

Firma FCC pod lupą służb. Ściek płynął do Czerwonki

11 lipca 2022 18:34

NOWY TARG. Potok Czerwonka, który z południowych granic Nowego Targu wpływa do Białego Dunajca, mógłby być wylęgarnią żab i innych wodnych stworzeń. Niestety, nie ma szczęścia do sąsiadów. Dziś przed południem miejskie służby odebrały sygnał, że z przydrożnego rowu płynie do Czerwonki cuchnący ściek.

Firma FCC pod lupą służb. Ściek płynął do Czerwonki

Został on zaobserwowany przy wjeździe do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych i Zielonych spółki FCC Podhale. Tam też udał się ekopatrol, stwierdzając, że sygnały o smrodzie nie były przesadzone. Inspektorzy stwierdzili wyciek ciemnoszarej substancji i silny odór siarkowodoru, czyli zapach charakterystyczny dla przefermentowanych ścieków. Z rowu zostały pobrane próbki.

O sytuacji została powiadomiona nowosądecka Delegatura Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska. Ponieważ na powierzchni ciemnoszarej cieczy zauważalne były tłuste oczka, charakterystyczne również dla substancji ropopochodnych – WIOŚ poleciła wezwanie straży pożarnej. A straż zadzwoniła po policję. Sama natomiast położyła zapory absorpcyjne.

Przyjechawszy po ok. 2 godzinach od zgłoszenia, inspektorzy WIOŚ nie byli przekonani, że pobieranie próbek jest zasadne. W końcu jednak pobrali je między zaporami w rowie, który – jako rów przydrożny, mający zbierać wody opadowe – należy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

I miejskie, i WIOŚ-owskie służby dokonały interwencyjnej kontroli na terenie zakładu FCC. Urząd Miasta zobowiązał kierownictwo do oczyszczenia kanału, przypuszczając, że mogą tam wpłynąć ścieki z prowadzonej działalności. Okratowany kanał ma bowiem wylot skierowany wprost do rowu.  

(asz)

 

 

Anna Szopińska 11.07.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również