Kamery live
prognoza pogody

Finalna rozprawa po zwolnieniach w „Podhalance”

18 grudnia 2023 15:12

NOWY TARG. Przed Sądem Rejonowym w Nowym Targu – IV Wydział Pracy – odbyła sie rozprawa finałowa z powództwa pięciu członków kadry dydaktyczno-naukowej wtedy jeszcze Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej, zwolnionych przez pełniącą obowiązki rektora dr Biankę Godlewską-Dzioboń.

Finalna rozprawa po zwolnieniach w „Podhalance”

Wspomniane zwolnienia miały miejsce 17 stycznia 2022 r. i były skutkiem eskalacji konfliktu, jaki od dłuższego czasu targał uczelnią. Objęły pięcioro pracowników dydaktyczno-naukowych: Marię Ziębę, Małgorzatę Wesołowską, Krzysztofa Trochimiuka, Krzysztofa Waśkowskiego i Macieja Hodorowicza. Wszyscy oni posiadają tytuły doktorskie, pełnili funkcje senatorów i elektorów, a jedna osoba przewodniczyła komisji wyborczej.

Przez swoich pełnomocników domagają się oni solidarnie przywrócenia do pracy, zaległych wynagrodzeń z odsetkami i świadczeń kodeksowych. Odrzucają też propozycję ugody z ofertą wypłacenia 6-miesięcznych wynagrodzeń oraz zmiany świadectwa pracy.

Ich reprezentanci prawni podnoszą, że zeznania powołanych świadków nie wskazują na żaden konkretny czyn, który by potwierdzał prawdziwość czteropunktowych zarzutów zawartych w uzasadnieniu rozwiązania umowy bez wypowiedzenia ani na rażące naruszenie obowiązków pracowniczych. Natomiast mieli oni demokratyczne prawo do wyrażenia swojej dezaprobaty przez stanie na korytarzu.

Pełnomocnik strony przeciwnej wnosi natomiast o oddalenie powództwa wszystkich pięciu osób i obciążenie ich kosztami postępowania sądowego. Twierdzi, iż powody zwolnienia są realnie uzasadnione i prawdziwe, a czara goryczy pełniącej obowiązki rektora przepełniła się, gdy 17 i 19 stycznia ubiegłego roku nie została ona przez protestujących wpuszczona do rektoratu. Ponadto „werbalne nagabywanie” też można uznać za rozwiązanie siłowe.

Rozprawy związane z powództwem pięciu zwolnionych pracowników „Podhalanki” trwały niemal dwa lata. Przesłuchanych zostało ok. 20 świadków.

Po wysłuchaniu mów końcowych pełnomocników sędzia zdecydował o odroczeniu ogłoszenia wyroku do 21 grudnia.

(asz)

 

 

Anna Szopińska 18.12.2023
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również