Kamery live
prognoza pogody

Edukacja wczesnoszkolna – lekcja 5. Monografia liczb – ciąg dalszy

17 stycznia 2021 23:25
Wyciszenie Włącz dźwięk

Kontynuujemy temat monografii liczb.

Uczeń ma na swoim  stoliku zbiory przedstawiające liczby, np. kartonik z trzema kółeczkami oznacza liczbę 3, kartonik z 5 elementami oznacza liczbę 5 itd.

Krzyś wyszukuje kartoniki o  takich samych wielkościach i układa je w sposób rosnący.

Tu każda liczba jest przedstawiona jako zbiór elementów. Niektóre dzieci wyszukują kartoniki bez przeliczania elementów – znaczy to, że dziecko dobrze rozumie liczbę KARDYNALNĄ i nie będzie miało problemów matematycznych. Innym dzieciom nauczyciel musi pomóc w poprawnym układaniu kartoników.

W tym przypadku nauczyciel  poleca wybranie dwóch kartoników o różnych wielkościach liczbowych i wstawienie między nimi odpowiedniego znaku < lub >.

Nauczyciel musi się przekonać, czy dzieci potrafią przedstawić liczbę 5 w różny sposób. 

Te czynności demonstruje Krzyś.

Jak widać, potrafi przedstawić liczbę 5, określić też liczbę składników.

Na tej postawie możemy stwierdzić, że już można wprowadzać liczę 6.

W tym przypadku uczeń użyje do przedstawienia liczby zwykłych nakrętek od butelek po wodzie mineralnej.

Posługuje się on już pojęciami: składniki i przemienność dodawania. Zobaczy też zależność dodawania od wielkości składników – jeżeli ilość składników jest mniejsza, to te składniki muszą być większe, a przy mniejszych składnikach sytuacja jest odwrotna – jest ich więcej, ale o mniejszej wartości.

Uczeń rozłoży teraz liczbę 6 na składniki przy pomocy specjalnych LICZYDEŁEK OZNACZAJĄCYCH LICZBY. Określi liczbę składników i przemienność dodawania.

Jak widać, uczeń nie posługiwał się znakami liczb, a tylko zbiorami. Nie będzie więc żadnych problemów z dodawaniem w zakresie 10.

W podobny sposób wprowadzamy liczby: 7, 8, 9 i 10.

Na następnych zajęciach poszczególne zbiory uczniowie zaczną przedstawiać już w formie znaków liczbowych.

W tym przypadku można stwierdzić, że uczeń – mimo znaków -posługuje się liczbami kardynalnymi, ponieważ dobrze ułożył działanie w zakresie 7.

Nauczyciel może wstawić uczniom oceny do dziennika bez odpytywania, a to znaczna oszczędność czasu.

https://youtu.be/LIkVgCMQTnc

 

Anna Szopińska 17.01.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również