Kamery live
prognoza pogody

Edukacja wczesnoszkolna – lekcja 4. Monografia liczby 6

12 stycznia 2021 07:56
Wyciszenie Włącz dźwięk

Na początku roku szkolnego nauczyciel po raz pierwszy spotyka grupę małych dzieci  o różnym zasobie wiadomości z języka polskiego i matematyki. Ten zasób zależy od sposobu prowadzenia zajęć w klasach zerowych. Ponadto dzieci mają wiele braków i różny zakres słownictwa. Często dziecko nie rozumie, o co w danym momencie chodzi, jeśli nauczyciel  użyje trudniejszych wyrażeń i zwrotów.

Często u dzieci występują też zaburzenia słuchowe i wzrokowe.

Te wszystkie przypadki nauczyciel musi wychwycić i w miarę możliwości podczas czynności zabawowych usunąć. Chodzi o danie każdemu dziecku możliwości osiągnięcia dobrych efektów w nauce.

Najlepiej prowadzić zajęcia w formie zabawowej we wszystkich fazach poznawczych. Uruchamiamy wtedy wszystkie zmysły dziecka, uczeń nawet z zaburzeniami wzrokowymi czy słuchowymi będzie miał szanse przyswojenie na lekcji nowych wiadomości. W dodatku dziecko nie straci motywacji zewnętrznej do nauki. Zabawa mobilizuje ucznia do dalszych czynności.

Tu uczeń nie musi wypełniać kart pracy, natomiast tworzy np. różne schematy matematyczne, nawet w obrębie tego samego wyniku. Pokażą to filmiki.

Nauczyciel poleca dzieciom wyszukanie odpowiednich pomocy w swoich wyprawkach. Pomoce dziecko układa na ławce w odpowiednim  porządku.

UWAGA, BARDZO WAŻNE !

Wprowadzane liczby muszą być traktowane jako liczby KARDYNALNE – ZBIOROWE, a nie LICZBY PORZĄDKOWE.

Często przy dodawaniu, nawet w zakresie 10-ciu uczeń przelicza pierwszy składnik, potem drugi składnik, a na końcu przelicza oba składniki jeszcze raz. W tym przypadku uczeń posługuje się liczbą porządkową a nie liczbą kardynalną.

Ten podstawowy błąd matematyczny rzutuje ujemnie na zrozumienie podstawowych pojęć matematycznych dziecka. Możemy to zauważyć w trudnościach przy dopełnianiu do 10-ciu czy przekraczaniu progu dziesiątkowego.

Dalszy ciąg monografii liczb – w następnym odcinku.

https://youtu.be/DSVIXSF9gvU

Anna Szopińska 12.01.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również