Kamery live
prognoza pogody

Drugie skrzydło nowosądeckiego „Sokoła” – Dom Podhalański w nowej postaci na koniec przyszłego roku

LUDŹMIERZ. Łopaty zostały w ziemię wbite dzisiaj, ale ekipy nowosądeckiej firmy „Budmex” już działają we wnętrzu Domu Podhalańskiego im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera i Władysława Orkana. Na koniec przyszłego roku ten potężny obiekt ujrzymy w nowej odsłonie – zmodernizowany, rozbudowany o dwa skrzydła, z nową funkcją i ambitnymi zamierzeniami. 

Drugie skrzydło nowosądeckiego „Sokoła”  - Dom Podhalański w nowej postaci na koniec przyszłego roku

Sprawił to projekt potężną kwotą finansowany z budżetu województwa małopolskiego.  Łączny koszt modernizacji, rozbudowy i wyposażenia Instytutu opiewa na 32 miliony zł.

 – Rozpoczęliśmy realizację wielkiego projektu, który był przygotowywany kilka lat, razem ze Związkiem Podhalan, a dotyczy budowy Instytutu Kultury Niematerialnej Ludów Karpackich, który – co jest jeszcze możliwe do uchwycenia z kultury ludów karpackich będzie archiwizował i przechowywał, ale też udostępniał zasoby – mówi marszałek województwa, Witold Kozłowski. – Ponadto będzie to takie drugie płuco małopolskiego Centrum Kultury „Sokół”, z szeroką działalnością – nie tylko na kanwie kultury Podhala, ale i sztuki wysokiej.     

Wzorem nowosądeckiego „Sokoła” – miałby to być transfer wydarzeń z wysokiej półki.

W momencie historycznym dla gmachu wznoszonego kiedyś społecznym i polonijnym sumptem, z inicjatywy działaczy ludźmierskiego oddziału Związku Podhalan – Olgi i Stanisława Krupów – prócz marszałka województwa, liczną reprezentacją uczestniczyły władze Związku Podhalan i jego członkowie, wraz z księżmi kapelanami; przyjechali parlamentarzyści, nie brakło starosty tatrzańskiego Piotra Bąka, nowotarskiego wicestarosty Karola Skrzypca, wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa – Jana Piczury ani przedstawicieli wykonawczej firmy. Lata szlachetnej inicjatywy budowniczych z dzisiejszą inwestycją łączy osoba Ewy Iwulskiej, córki państwa Krupów, wieloletniej prezeski ludźmierskiego Oddziału Związku Podhalan, dla której historia tego oddanego w 1975 roku, stylowego obiektu, jest częścią życia. 

W tym gronie padło wiele słów o zrównoważonym rozwoju, o dostępie do dóbr kultury i karpackiego dziedzictwa również na poziomie lokalnym.

– W przyszłości chcielibyśmy jeszcze doprowadzić do rozbudowy, która pozwoli na przyjmowanie „zielonych szkół”, czyli dzieci i młodzieży, dając jej możliwość obcowania z tym zasobem, ale też możliwość spotkania z uprawiającymi jeszcze tzw. ginące zawody – deklaruje marszałek. – Chcielibyśmy uchwycić cykle wytwarzania różnych produktów, nie tylko powstających na Podhalu, ale w skali dużo szerszej. Mamy wstępne uzgodnienia z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego, wicepremierem Glińskim, że ten Instytut będziemy wspólnie prowadzić.   

Ludźmierski Dom to owoc wspólnego wysiłku i chluba dwóch góralskich pokoleń – w Polsce i za Wielką Wodą. To właśnie tutaj, a nie w Zakopanem, zawsze miał swoją siedzibę zarząd Główny Związku Podhalan.

 – Ten budynek zawsze będzie centrum Związku Podhalan, własnością jego członków i mam nadzieję, że w tej nowej wersji, odremontowanej, będą się oni czuć dobrze i „u siebie” – zapewniał marszałek przy wbiciu łopaty. – Dotychczasowa współpraca – zarówno z władzami Związku Podhalan, jak i z lokalnymi strukturami – moją koleżanką Ewą Iwulską, radną wojewódzką pierwszej kadencji – pokazuje, że przez spokojną wymianę poglądów, myśli, można do czegoś dojść. Oczywiście też dzięki temu, że potrafiliśmy zabezpieczyć ogromną kwotę w budżecie województwa, bo jest to projekt wysokokosztowy.   

Doprowadzenie inwestycji do stanu surowego wykonawcza firma przewiduje na początek roku. Przebudowa obejmuje dobudowanie dwóch skrzydeł, wymianę dachu, budowę schodów wejściowych, duże zmiany we wnętrzu. Końcowy etap to rozbudowa sceny, instalowanie multimediów i oświetlenia. Sala widowiskowa zapowiada się na atrakcję w skali całego regionu.   

(asz)

Anna Szopińska 18.07.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

3 komentarze
Vega 11:42 19.07.2022

I ta zła Unia dała nam 25 mln złotych....ale o tym ani słowa....

ja 09:48 19.07.2022

Firma do BUDMEX a nie BUDIMEX, niby tylko różnica w "i" ale to zupełnie inne firmy

NowyTarg24.tv 09:54 19.07.2022

Racja, dziękujemy za czujność.

Zobacz również