Kamery live
prognoza pogody

Droga Rabka – Chyżne: jakim korytarzem?

30 czerwca 2020 17:13

POWIAT NOWOTARSKI.  Drogowy boom na Podhalu, który zaczął się przy wbiciu łopaty na wylesionym terenie w Borze Kombinackim – trwa. Poseł Edward Siarka przypominał wtedy ministrowi infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi o długo oczekiwanej drodze łączącej Rabkę (przez Spytkowice) z Chyżnem. Dziś krakowski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawiadamia o ogłoszeniu przetargu na opracowanie Studium Korytarzowego dla dwujezdniowej DK7 Rabka-Chyżne.

Droga Rabka – Chyżne: jakim korytarzem?

Firmy zainteresowane przygotowaniem studium dla dwujezdniowej drogi klasy GP (na parametrach klasy S) mogą składać swoje oferty do 10. sierpnia br.

Zakres przetargu obejmuje w wykonanie:

 • rozwiązań technicznych,
 • analizy i prognozy ruchu,
 • oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • analizy wpływu rozpatrywanych rozwiązań na środowisko,
 • zestawienia kosztów planowania i finansowania zadania inwestycyjnego,
 • analizy kosztów i korzyści wariantów inwestycyjnych,
 • porównawczej analizy wielokryterialnej rozpatrywanych opcji.

Inwestor zakłada, iż łączny czas realizacji umowy wyniesie 15 miesięcy od dnia jej zawarcia, przy czym 9 miesięcy trwać będzie opracowanie Studium Korytarzowego oraz 6 miesięcy udzielanie odpowiedzi wykonawcom, którzy będą brać udział w procedurze przetargowej na realizację kolejnego opracowania projektowego (STEŚ – R).

Planowane parametry techniczne drogi:

 • klasa techniczna drogi – GP (S)
 • prędkość projektowa – 80 km/h (100 km/h),
 • prędkość miarodajna –100 km/h (110 km/h)
 • przekrój poprzeczny – 2 x 2,
 • szerokość pasa ruchu – 3,5 m,
 • szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m
 • szerokość poboczy gruntowych – min 1,5 m (S: 0,75 – 2,25 m),
 • szerokość pasa dzielącego – min. 5,00 m,
 • nośność nawierzchni – 115 kN/oś.

Studium Korytarzowe jest podstawowym dokumentem projektowym, przedstawiającym kompleksowo nowe, drogowe zamierzenie inwestycyjne. Jest to pierwsza dokumentacja projektowa, która określa lokalizację pasa (korytarza) terenu pod nową drogę, z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych i społecznych. Dokumentacja ta służy inwestorowi do wstępnej oceny sensowności zamierzenia inwestycyjnego i argumentacji za lub przeciw dalszym pracom projektowym.

informacja prasowa

 

 

Anna Szopińska 30.06.2020
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również