Kamery live
prognoza pogody

Dr hab. Anna Mlekodaj – bez konkurencji w kandydowaniu na rektora PPUZ

NOWY TARG. Gdy minęła godzina czternasta, wiadomo już było, że na stanowisko rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni zawodowej nie została zgłoszona żadna inna kandydatura prócz dr hab. Anny Mlekodaj.

Dr hab. Anna Mlekodaj – bez konkurencji w kandydowaniu na rektora PPUZ

Rolą komisji wyborczej będzie teraz sprawdzenie dokumentów i przedłożenie kandydatury Senatowi Uczelni. Nad wyborem rektora Senat ma głosować 1. lutego. Potem jeszcze trzy dni zostaną na złożenie ewentualnych protestów wyborczych. Po ich upływie wynik głosowania zostanie ogłoszony.

Dr hab. Anna Mlekodaj jest rabczanką i absolwentką filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W rektorskiej kadencji prof. Stanisława Hodorowicza pełniła funkcję prorektora ds. nauki i współpracy, kierując Katedrą Językoznawstwa i Badań Regionalnych w Instytucie Nauk Humanistycznych i Turystyki. Wciąż jako wykładowczyni związana z „Podhalanką”, zasiadała w Radzie Uczelni. Jako opiekunka Uniwersytetu Trzeciego Wieku z ramienia PPUZ, przygotowała dla senioralnego środowiska wiele frapujących wykładów. 

Tytuł doktorski uzyskała na podstawie dysertacji pt. Literackie warianty bajki ludowej w świetle tekstologii folklorystycznej (2004), a habilitację – na podstawie całokształtu dorobku naukowo-dydaktycznego oraz książki pt. Kwietno Pani. O gwarowej poezji Podhala w ujęciu kulturowym (2016)

Naukowo zajmuje się literaturą i kulturą Podtatrza w aspekcie literaturoznawczym, językoznawczym, kulturowym, medioznawczym, a także edukacją w zakresie dziedzictwa kulturowego regionu. Jest autorką monografii poświęconej gwarowej poezji Podhala, kilku znaczących antologii poezji i prozy podhalańskiej, a także ponad 60 artykułów naukowych, w większości poświęconych kulturze i literaturze Podtatrza w rozmaitych aspektach ich funkcjonowania – od tradycyjnego folkloru po internetową manifestację góralskiej kultury. Jest jurorką różnych literackich i gwarowych konkursów.

Z jej Wydawnictwa Zachylina wyszło już sporo cennych i pięknych pozycji, m.in. pierwsza w historii Podhala “Góralska czytanka” – nieoceniona dla edukacji regionalnej w domach i w szkołach. Opracowała także program studiów podyplomowych z zakresu dziedzictwa kulturowego Podtatrza i merytoryczną podstawę do edukacji regionalnej na Podtatrzu, a także wypisy gwarowe dla szkół, z zakresu poezji i epiki. Jest również autorką ogólnopolskiej podstawy programowej dla projektowanego przedmiotu szkolnego „Nasze dziedzictwo”. Prowadzi cykliczne warsztaty dla nauczycieli, poświęcone pracy z tekstem gwarowym w szkole (stała współpraca z gminami Czarny Dunajec i Bukowina Tatrzańska), także warsztaty z dziedziny gwary i literatury Podtatrza dla instruktorów zespołów, animatorów kultury regionalnej oraz nauczycieli. Ponad rok temu rozpoczęła autorskie audycje w cyklu „Wierchy”, emitowanym przez zakopiańskie Radio Alex.

Jako naukowiec, dr hab. Anna Mlekodaj uczestniczyła w kongresach krajowych i międzynarodowych, wyjeżdżają c m.in. do USA, Czech, na Litwę. Jest współzałożycielką Akademii Dziedzictwa dla młodzieży polonijnej w USA (Summit Illinois, 2019), opiekunką merytoryczną i wykładowczynią tej uczelni.  Współpracuje z organizacjami polonijnymi w USA (Związek Podhalan Północnej Ameryki oraz Fundacja Kultury Tatrzańskiej), troszcząc się o edukację regionalną dzieci podhalańskich emigrantów.

(asz)

 

  

 

Anna Szopińska 18.01.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

1 komentarz
Ociec 12:48 01.02.2022

Gratulacje i pozdrowienia z Rabki !

Zobacz również