Kamery live
prognoza pogody

Do 29 grudnia br. można składać uwagi do projektu planu MPZP NOWY TARG 37 (Kasprowicza)

4 grudnia 2023 08:50

Do 15 grudnia 2023 r. potrwa wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 37 (Kasprowicza), który obejmuje ul. Kasprowicza oraz częściowo ul. Nadmłynówka, ul. Kolejową i północną część ul. Ludźmierskiej, czyli jeden z ostatnich fragmentów Nowego Targu nieobjętych planem miejscowym – informuje Urząd Miasta Nowy Targ.

Do 29 grudnia br. można składać uwagi do projektu planu MPZP NOWY TARG 37 (Kasprowicza)

Projekt obejmuje fragment skrzyżowania ul. Ludźmierskiej (drogi wojewódzkiej) z linią kolejową, który Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zamierza przebudować na skrzyżowanie bezkolizyjne. Jak zaznaczają nowotarscy urzędnicy, rozwiązania komunikacyjne przedstawione w projekcie planu dla obsługi terenów przyległych do ul. Ludźmierskiej wynikają z zamierzeń inwestycyjnych zarządcy ul. Ludźmierskiej, który jest organem uzgadniającym projekt planu miejscowego.

– Przypominamy, że plan miejscowy jako akt prawa miejscowego ustala przeznaczenie terenu oraz określa sposób jego zagospodarowania oraz zabudowy. Inwestor bądź właściciel nieruchomości może zagospodarować swoją nieruchomość wyłącznie w sposób określony w planie miejscowym po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń czy decyzji, o ile są wymagane – podkreśla Urząd Miasta Nowy Targ.

Z projektem planu miejscowego NOWY TARG 37 można zapoznać się tutaj. Bezpośrednich konsultacji udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowy Targ w godzinach: 7:30 – 15:00, w pokoju 201 (II piętro), gdzie projekt planu udostępniony jest w wersji papierowej. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 6 grudnia (środa) br. o godz. 12:00 w sali obrad Urzędu Miasta Nowy Targ.

ag 04.12.2023
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również