PILNE
Kamery live
prognoza pogody

Dla ronda na „zakopiance” – utrzymane rygory natychmiastowej wykonalności

29 września 2016 14:07
Wyciszenie Włącz dźwięk

NOWY TARG. Wojewoda postanowił utrzymać w mocy rygor natychmiastowej wykonalności, jakim opatrzone było zezwolenie na budowę ronda na „zakopiance”. Takie samo stanowisko zajął minister infrastruktury i budownictwa. To nowości o postępowaniu egzekucyjnym, które – dwutorowo – prowadzą wojewoda i starosta.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia zażalenia złożonego przez właścicieli wywłaszczonego gruntu na rygor natychmiastowej wykonalności był wojewoda i on też utrzymał w mocy postanowienie o rygorze.

Pełnomocnik jednego z właścicieli spornej nieruchomości do Samorządowego Kolegium odwoławczego złożył także wniosek o wstrzymanie działań egzekucyjnych do czasu rozpatrzenia przez wojewodę odwołania złożonego przez stronę. 

Termin wydania spornej nieruchomości, która jest niezbędna, by dokończyć budowę ronda i drogi prowadzącej do planowanej galerii Color Parku, został ustalony na trzy dni od odebrania nowego postanowienia. Prowadzących postępowanie egzekucyjne obligują jednak jeszcze inne przepisy, m.in. obowiązek powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem policji o prowadzonej egzekucji. 

Ponieważ postępowanie egzekucyjne prowadzą równocześnie dwa organy administracji: wojewoda w części związanej z budową ronda na „zakopiance” i starosta w części przewidzianej pod drogę gminną – potrzebne są też jeszcze uzgodnienia w kwestii terminu działań. 

Bardzo często pojawia się pytanie, jak długo przyjdzie czekać na efekt egzekucyjnych działań. Wszelkie pisma wychodzące od egzekutorów mają jednak formę postanowień, a postanowienia są zaskarżalne. Nie wiadomo jeszcze, czy wpłynie zażalenie na nowe postanowienie wydane przez starostwo z uwzględnieniem uwag SKO. Samorządowe Kolegium rozpatruje teraz również zarzuty do tytułów wykonawczych wydanych przez burmistrza. 

Termin kontynuowania egzekucji zależy więc od terminu rozpatrzenia wszystkich zażaleń i zarzutów oraz od decyzji, czy postępowanie obu organów będzie prowadzone wspólnie czy oddzielnie. Powiat w każdym razie ma już do tego zielone światło, ponieważ wniesienie zarzutów nie wstrzymuje egzekucji. Wojewoda natomiast musi czekać na decyzję ministra infrastruktury i budownictwa. 

Przypomnijmy, że postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte w czerwcu, wobec czynnego oporu dzierżawcy spornej działki i odmowy wydania terenu do czasu rozstrzygnięć sądowych. Wykonawcza firma do tej pory zrealizowała już wszystkie inne prace, dochodząc do granic bronionej posesji. Od tego czasu trwa przestój na budowie.  

/as

NT24TV 29.09.2016
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również