Kamery live
prognoza pogody

Cztery zwycięskie mikroprojekty

6 kwietnia 2019 09:14
Wyciszenie Włącz dźwięk

POLSKA-SŁOWACJA. 220 tysięcy euro to łączna kwota dofinansowania, jaką zdobyły cztery mikroprojekty w obszarze Euroregionu „Tatry” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wśród nich znalazły się dwa pożyteczne i ciekawe przedsięwzięcia: Grupy Podhalańskiej GOPR gminy Nowy Targ.

Był to drugi nabór przeprowadzony w w ramach projektu parasolowego pod nazwą „Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim”, w Programie Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Projekt parasolowy realizuje Euroregion „Tatry” wspólnie z samorządowymi krajami na Słowacji – Preszowskim i Żylińskim.

Decyzje o dofinansowaniu zapadały na posiedzeniu Komitetu ds. Mikroprojektów w słowackim Preszowie, a przedstawienie szczęśliwych projektów odbyło się w nowotarskiej siedzibie Euroregionu „Tatry”. Euroregion reprezentowali przewodniczący jego Rady – Bogusław Waksmundzki, dyrektor biura w Nowym Targu – Michał Stawarski i koordynatorka projektu parasolowego Teresa Siaśkiewicz. Hasłem tego projektu jest „Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim”. Natomiast zwycięskie projekty przedstawiali sami beneficjenci.

Gmina Nowy Targ, która wcześniej zdobyła unijne fundusze na Centrum Narciarstwa Biegowego, tym razem ma przyznane dofinansowanie w kwocie ponad 92 tysięcy euro, na „Transgraniczną wymianę dobrych praktyk w zakresie narciarstwa biegowego na pograniczu polsko-słowackim”. Pod tym hasłem kryje się dokształcanie kadry nauczycielsko-trenerskiej w przygotowywaniu tras narciarskich. Gmina ma też w planie trzy obozy szkoleniowe dla 150 uczestników. Jej słowacki partner, gmina Strba, też zaplanowała szkolenie praktyczne oraz zajęcia trenerów, nauczycieli i uczniów.

Na bez mała 50 tysięcy euro może liczyć Grupa Podhalańska GOPR, która razem z Horską Zachranną Służbą, czyli swoim słowacki odpowiednikiem, już zaczęła realizację projektu pod hasłem „Kształtowanie i podnoszenie transgranicznych kompetencji ratowników GOPR i Horskiej Zachrannej Służby”. Potrzebę doskonalenia się we współdziałaniu podyktowała codzienna ratownicza praktyka, czyli przede wszystkim akcje poszukiwawcze z obu stron granicy w Pieninach, akcje na Ścieżce Pienińskiej i akcje ścianowe w rejonie Sokolicy. O ile kontakty i współdziałania grup mają długą historię, tak projekt, który właśnie uzyskał dofinansowanie, jest pierwszym dużym wspólnym projektem. Oprócz cyklu 12 szkoleń przeprowadzanych w warunkach i letnich, i zimowych; oprócz wspólnych manewrów ratowniczych, przewiduje on także doposażenie ratowników w sprzęt i szkolenie dla przewodników psów ratowniczych. Grupa Podhalańska GOPR od dawna używa czworonogów bardzo użytecznych przy różnych akcjach, ale słowackim kolegom naszych ratowników dopiero szkolenie pozwoli nabyć odpowiednie psy.

Ratownicy Grupy Podhalańskiej zaraz po wiadomości o przyznaniu dofinansowania wyruszyli W Tatry Wysokie, na pierwsze z planowanych szkoleń. Będą tam ćwiczyć swoje umiejętności w trudnych, zimowych warunkach wysokogórskich.

W drugim naborze znaczną kwotę, bo ponad 33,5 tysiąca euro, udało się zyskać gminie Jabłonka, na realizację projektu „Edukacja transgraniczna – KROK w przyszłość”. Jego celem jest przygotowanie uczniów z terenu pogranicza do trafnego wyboru szkoły ponadpodstawowej oraz zawodowej ścieżki kształcenia.

Ten nabór był szczęśliwy co prawda tylko dla czterech projektów, ale komitet sterujący podjął decyzję o utworzeniu także listy rezerwowej, złożonej z sześciu mikroprojektów.  Ich dofinansowanie zależy od pozyskania przez Euroregion “Tatry” dodatkowych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  oraz pojawienia się oszczędności w realizowanych mikroprojektach z dziedziny edukacji i kształcenia zawodowego. Na liście rezerwowej znalazły się m.in. projekt  Wodnego Pogotowia Ratunkowego „Przygotowany wolontariusz”, projekt Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec „Transgraniczni animatorzy kultury” oraz projekt Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej im. dra Jana Bednarskiego „Synergia edukacji i pracy w perspektywie aktywności całożyciowej”.

(asz)

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Szopińska 06.04.2019
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również