Kamery live
prognoza pogody

Część obszaru starego szpitala – pod bunkry do naświetlań

POWIAT NOWOTARSKI. Na wniosek dyrektora Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego radni powiatowi uchwalili zmiany, które w praktyce powodują cofnięcie części darowizny terenu starego szpitala na rzecz planowanej onkologii.

Część obszaru starego szpitala – pod bunkry do naświetlań

Koncepcja zwolnienia miejsc na jej część łóżkową przez Powiatowy Urząd Pracy jest wciąż aktualna, jednak onkologia wymaga znacznie większej powierzchni, w związku z koniecznością zlokalizowania w pobliżu bunkrów ze specjalistycznym sprzętem do naświetlań, gdyż materiał radioaktywny wymaga odpowiednich zabezpieczeń. Uzyskaniu tej lokalizacji służą zmiany, które inicjuje uchwała Rady Powiatu. Muszą też one znaleźć odzwierciedlenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Jak widać, Podhalański Szpital do dużego wyzwania, jakim jest rozszerzenie oferty o chemioterapię i radioterapię, przygotowuje się metodycznie.

Tymczasem nowy rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, dr hab. Robert Włodarczyk, intensyfikuje działania, by zagospodarować darowany uczelni przez powiat w 2006 roku obszar starego szpitala, wraz z historycznym głównym budynkiem.   

Od prawie dwóch miesięcy „Podhalanka” dysponuje wydanym przez starostwo powiatowe pozwoleniem na budowę.

Jedynym problemem jest finansowanie inwestycji. Ruszy ona wówczas, gdy zostaną uruchomione obligacje skarbowe w wysokości ponad 23 mln zł. Podhalańskiej Uczelni zostały one przekazane w październiku 2018 roku przez ówczesnego wicepremiera  i ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, na finansowanie zadań inwestycyjnych Uczelni.

Koszt rewitalizacji tzw. starego szpitala oszacowano na ok. do 30 mln zł, tym samym, jeśli obligacje zostaną uruchomione, Uczelnia bez problemu, mając już też wkład własny, poradzi sobie z budową – przekazuje Beata Szkaradzińska, rzecznik PPUZ.

Na razie teren starego szpitala był wiele razy zabezpieczany. Teraz, prócz tablic zakazujących wstępu, został on też dodatkowo otaśmowany, zabezpieczone są okna od strony południowej i zachodniej w budynku głównym. Kilka razy w tygodniu teren sprawdza grupa kontrolna firmy ochraniającej Uczelnię.

O finansowaniu inwestycji rektor toczy rozmowy zarówno z ministerstwem nauki i szkolnictwa wyższego, jak i z resortem finansów.

(asz)

 

 

 

Anna Szopińska 31.07.2020
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

1 komentarz
mirek 14:47 31.07.2020

kto daje i odbiera ten się w piekle poniewiera

Zobacz również