Kamery live
prognoza pogody

Czekamy na finał wielkiego konkursu “Poznajemy nasze lasy i ojczystą przyrodę”

29 grudnia 2022 16:50

Konkurs wiedzy „Poznajemy nasze lasy i ojczystą przyrodę” organizowany przez nadleśnictwa Nowy Targ i Krościenko bije rekordy popularności. Aby dotrzeć do finału trzeba było pokonać prawie 24 konkurentów wyposażonych w dużą wiedzę przyrodniczo-leśną. W pierwszym etapie tegorocznej IX edycji wzięło udział 777 uczniów z 76 szkół podstawowych z powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego. Po dwóch etapach do wielkiego finału, który odbędzie się maju przyszłego roku dotarło 33 uczniów.

Czekamy na finał wielkiego konkursu

Konkurs „Poznajmy nasze lasy i ojczystą przyrodę” już na stałe zagościł w kalendarzu wydarzeń szkolnych i leśnych w naszym regionie. Po 9 latach po prostu trudno byłoby sobie wyobrazić, że tego konkursu nie ma. W minionym czasie wielu młodych ludzi przygotowując się do konkursu leśnego zdobyło bardzo dużą wiedzę z wielu dziedzin: biologii, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie. Wspólne zainteresowania integrują uczniów wielu szkół z miejscowości oddalonych od siebie.

Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat lasów w Polsce, gospodarki leśnej, pracy leśników i roli tej grupy zawodowej w rozwoju gospodarczym kraju, a także rozbudzenie zainteresowań dotyczących ekologii i zjawisk występujących w przyrodzie. Konkurs ma zachęcić dzieci i młodzież do własnych poszukiwań – sięgania po książki i albumy o tematyce przyrodniczej, poznawania przyrodniczej specyfiki regionu, praktycznego rozpoznawania gatunków flory i fauny na podstawie barwnych ilustracji, okazów zielnikowych i nagrań głosów zwierząt. Duży nacisk jest położony na budzenie miłości i szacunku dla ojczystej przyrody, rozumienie niepokojących zjawisk cywilizacyjnych niszczących przyrodę i nakładających na człowieka obowiązek i konieczność jej ochrony.

Organizacja leśnego konkursu wiąże się także z wielkim wysiłkiem logistycznym, organizacyjnym i zaangażowaniem zarówno po stronie Szkół Podstawowych jak i Lasów Państwowych.

Etap szkolny pokazuje wielkie zaangażowanie nauczycieli. Specjalne podziękowania należą się każdemu ze szkolnych opiekunów. To oni zachęcają swoich uczniów do poszerzania wiedzy, rozbudzają w nich miłość do ojczystej przyrody, budzą głód poznania i dzielenia się swoją wiedzą. Konkurs jest życzliwie przyjmowany przez szkoły, które mając wiele zadań do realizacji starają się wykorzystać jego atuty i dobrą współpracę z Lasami Państwowymi z pożytkiem dla swoich wychowanków.

Etap rejonowy jest dużym wyzwaniem dla leśników. Większość leśników; leśniczych i edukatorów leśnych ubiera wtedy galowy mundur i angażuje się w przeprowadzenie konkursu w szkołach. – W tym dniu nie ma dla nas rzeczy ważniejszej – mówią leśnicy z Nadleśnictwa Nowy Targ.

4 października 2022 r. odbyły się kwalifikacje w etapie szkolnym. Do pisania testu przystąpili uczniowie klas V-VIII w 77 Szkołach Podstawowych z terenu powiatów Nowotarskiego i Tatrzańskiego.

Młodzi ludzie mieli do rozwiązania test pisemny złożony z zadań zamkniętych i prostych zadań otwartych, który rozwiązywali w szkole macierzystej. Test pisemny przeprowadzały i oceniały (według przysłanego przez nadleśnictwo klucza) powołane przez szkoły Szkolne Komisje Konkursowe, które sporządzały protokoły pokonkursowe. Do następnego etapu przechodzili trzej laureaci etapu szkolnego.

24 listopada 2022 r. w 11 Szkołach Podstawowych odbył się etap rejonowy. Składał się z testu pisemnego złożonego w większości z zadań zamkniętych z pojedynczymi prostymi zadaniami otwartymi. Test pisemny przeprowadzały i oceniały Komisje Konkursowe, w składzie których zasiadali pracownicy nadleśnictwa oraz przedstawiciele opiekunów dzieci (nauczyciele). Ten etap zakończył się wyłonieniem 33 finalistów konkursu i to są najlepsi przyrodnicy, z którymi spotkamy się w wielkim finale planowanym do rozegrania w Nowym Targu, w maju 2023 roku.

Na zwycięzców konkursu czekają nagrody oraz statuetki sowy. Piękną tradycją finałów tego konkursu są spotkania „z gościem wyjątkowym”. W tym roku organizatorzy konkursu zaprosili panią Marię Kuczkowicz, lekarza weterynarii, pomysłodawczynię projektu „W imieniu tych co nie mówią”, poświęconego edukacji oraz ratowaniu zwierząt.

Do zobaczenia w majowym finale.

źródło: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie

 

 

os 29.12.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również