Kamery live
prognoza pogody

Burmistrz z wotum zaufania i absolutorium za 2021 rok

27 czerwca 2022 18:03

19 głosami “za”, 2 “przeciwko” – podjęta została uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Nowy Targ Grzegorza Watychy. Ten moment tradycyjnie poprzedzony był dyskusją nad raportem o stanie miasta oraz udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Radni chwalili dobrą kondycję finansową miasta, wysoką nadwyżkę operacyjną i zmniejszenie zadłużenia o 11 mln zł. 

Burmistrz z wotum zaufania i absolutorium za 2021 rok

W minionym roku dochody zrealizowane zostały w kwocie 206,1 mln zł, co stanowi ponad 102% planu, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 188,2 mln zł (94,07 % planu). Udział wydatków inwestycyjnych wyniósł 15,6 %. Zrealizowano w sumie 21 inwestycji na kwotę ok. 29 mln zł, z których największe to: przebudowa MOK  (15 mln zł), budowa PSZOK (5 mln zł), parking przy ul. Kościuszki (1,2 mln zł), budowa i przebudowa dróg (Długiej, św. Doroty, Kasprowicza, Józefczaka, Kolejowej – 2,1 mln zł), ale także inwestycje w infrastrukturę turystyczną (1 mln zł) i instalacje OZE (1,2 mln zł). Na zadania inwestycyjne pozyskano ogółem ok. 19 mln złotych ze środków zewnętrznych. 

Wotum – za całokształt

Dyskusja rozpoczęła się już podczas omawiania raportu o stanie miasta i procedowania uchwały nad wotum zaufania dla burmistrza. Najdłużej swoje argumenty przedstawiał radny Paweł Liszka, który głosował zarowno przeciw udzieleniu wotum zaufania, jak i absolutorium. Uwagi krytyczne dotyczyły m.in. tego, że burmistrz “schował głowę w piasek”, kiedy miał okazję spotkać się z mieszkańcami w sprawie lokalizacji biblioteki; ekranu, jakiego użyto w MCK podczas jubileuszu biblioteki, jak również odwołania po raz kolejny Budżetu Obywatelskiego. Powrócił też temat kalendarzy wydrukowanych ze środków pochodzących z programu profilaktyki, była mowa o “złym nadzorze nad inwestycjami”, czy “unikaniu” udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez radnych w imieniu mieszkańców w interpelacjach. 

-Wotum jest dla burmistrza za całokształt, a wy wyciągacie jakieś drobne rzeczy, które nie mają wpływu na całość – zwracał uwagę radny Marek Mozdyniewicz.

-Życie składa się ze szczegółów, pan burmistrz powinien kontrolować, ma dwóch wiceburmistrzów, którzy nas też dużo kosztują. Nikt z nas nie mówi, że kalendarzy ma nie być, chodzi o niewłaściwe wydawanie pieniędzy z programu profilaktyki. Pieniądze zostały wzięte ze złych źródeł.  Oczywiście, są pozytywne rzeczy, ale jest gros rzeczy, które się wydarzyć nie powinny – mówił radny Paweł Liszka. 

Krzysztof Sroka, przewodniczący Komisji Skarg i Petycji twierdził, że głos mieszkańców jest przez burmistrza wysłuchiwany – przykładem jest choćby pozytywne rozpatrzenie petycji o zmniejszenie częstotliwości koszenia. W kwestii zarzutu dotyczącego unikania kontaktu z mieszkańcami bronił się sam burmistrz: 

-Nie unikam spotkania z mieszkańcami. Tamto spotkanie zostało zorganizowane przez grupę będącą przeciwko, wiadome. Dyskusja na temat lokalizacji biblioteki jest przed nami. Mam kontakt z mieszkańcami, wczoraj parę godzin poświęciłem na Niwie na rozmowy z mieszkańcami. Na wydarzeniach, w których uczestniczę, mieszkańcy podchodzą i rozmawiamy. Powiedziałbym w drugą stronę – pan mieszka na Niwie, a nie widziałem pana na tym wydarzeniu. Z zarzutem unikania kontaktu nie mogę się zgodzić  – stwierdził stanowczo burmistrz Grzegorz Watycha. Zachęcał też do kontaktu, pozyskiwania informacji i wyjaśniania różnych spraw “na roboczo”- na komisjach lub w urzędzie, a nie na sesji w obecnościach kamer, czy poprzez interpelacje. Radny Paweł Liszka wypominał z kolei fakt, że to w tej kadencji zmieniono reguły dotyczące zapytań i interpelacji składanych podczas Sesji. 

-Dyskusja jest bardzo potrzebna, natomiast odnoszę wrażenie, że ta dyskusja zamienia się w wymianę złośliwości. Rozmawiajmy merytorycznie – zawnioskował radny Bartłomiej Garbacz i zakończył tym samym wymianę zdań między dwójką oponentów. Ostatecznie burmistrz otrzymał wotum zaufania – 15 radnych zagłosowało “za”, 6 – “przeciw”.

Apeluję: cieszmy się naszymi sukcesami, tym bardziej że przyjezdni to widzą i doceniają

Zaraz potem procedowano uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Nowy Targ za rok 2021 i udzielenia absolutorium dla burmistrza. Tu zabrała głos reszta radnych. 

-Kondycja miasta jest bardzo dobra. Relacja dochodów i wydatków bieżących to nożyce rzędu 26 mln, nadwyżka operacyjna mówi o naprawdę dobrej kondycji finansowej miasta. Niepokoi mnie natomiast niski procent inwestycji. Poziom do 20% – to lekka stagnacja, dopiero powyżej 20-25% jest rozwój. Chciałem zwrócić uwagę, aby w przyszłym roku bardziej odważnie zaplanować inwestycje, nie takie tam łatanie dziur, tylko coś, co popchnęłoby nasze miasto do przodu. Sytuację finansową mamy taką, że bardzo odważnie możemy inwestować, o co bym prosił – mówił radny Lesław Mikołajski. 

Później głos zabierali kolejno szefowie wszystkich komisji. Radna Stefania Drąg-Iłęda zwróciła uwagę na zwiększenie o 6,5% kwoty na zadania własne OPS-u. Jacenty Rajski oponował przeciwko stwierdzeniu, że nadzór nad inwestycjami nie jest dobry – jako przykład podał remont ul. Długiej, gdzie problemy wynikały z niedostatecznie dokładnej dokumentacji projektowej, jednak miasto zareagowało szybko. Powiedział, by od projektantów na przyszłość wymagać większej staranności. 

Leszek Pustówka mówił o spektakularnym otwarciu obiektu MCK i wzorowym działaniu miejskich instytucji kultury. Nie brakło też słów podziękowania dla Wydziału Promocji UM: –Posiadanie takich instytucji jest powodem do satysfakcji i dumy, a nie krytyki. Apeluję: cieszmy się naszymi sukcesami, tym bardziej że przyjezdni to widzą i doceniają – mówił Leszek Pustówka.

Katarzyna Wójcik zwróciła szczególną uwagę na udaną inwestycję w sport i rekreację, jaką był tor pumptrack: Jeśli chodzi o popularność  wśród młodzieży, widać, że to jest ten kierunek inwestowania, w takie atrakcje zewnętrzne.

 “Mieszkańcy nie żyją tym, czym my się tu ekscytujemy…”

Za udzieleniem burmistrzowi absolutorium głosowało 19 radnych, 2 osoby były przeciwko. 

-Bardzo dziękuję za wotum zaufania, za absolutorium, to docenienie całego zespołu ludzi w UM i w jednostkach. Myślę, że jest to docenienie staranności, by jak najlepiej wykonywać nasze zadania i sprostać oczekiwaniom mieszkańców, którzy żyją nie tym, czym my się tutaj ekscytujemy, ale ważne jest dla nich, żeby dzieci mogły chodzić od dobrych szkół, by drogi były odśnieżone, by miasto piękniało, rozwijało się. Najlepiej zmiany widzą ludzie, którzy wpadają tu po dłuższej nieobecności – dziękował burmistrz Grzegorz Watycha. W odniesieniu do niskiego poziomu wydatków na inwestycje, odpowiedział, że od początku przyjął zasadę, by rozsądnie planować wydatki i pisać projekty, w celu pozyskania jak największej ilości środków zewnętrznych – Mam nadzieję, że dalej dzięki udanej współpracy będziemy realizować inwestycje większe, mniejsze. Czy będzie decyzja, by budżet obywatelski przeznaczać dalej na wymianę kopciuchów? Myślę, że wypracujemy tu wspólne stanowisko – zakończył. 

os 27.06.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również