Kamery live
prognoza pogody

Burmistrz z absolutorium za 2017 rok

26 czerwca 2018 01:35
Wyciszenie Włącz dźwięk

Rada Miasta Nowy Targ udzieliła burmistrzowi Grzegorzowi Watysze absolutorium za 2017 rok. Na 19 obecnych radnych, 14 zagłosowało “za”, 5 osób było przeciwko. –Dziękuję radnym za udzielone absolutorium. Jest to skwitowanie całej naszej pracy i działalności w roku 2017, nie tylko mnie jako burmistrza, ale wszystkich moich pracowników: zastępców, skarbnika, naczelników wydziałów, ale i kierowników jednostek – podsumowywał burmistrz po zakończeniu Sesji. Odnośnie sformułowanych przez kilkoro radnych zarzutów, powiedział: “Są takie, jak gra naszej reprezentacji wczoraj: nie za bardzo się kleiła, ale musiała się odbyć”.

Budżet miasta za rok 2017 zamknął się z rekordowo wysoką nadwyżką operacyjną w kwocie blisko 19 mln zł. Dług publiczny został zmniejszony z 42 mln do kwoty 33 mln zł, przy jednoczesnej realizacji nowych inwestycji na łączną kwotę 10,5 mln zł. Wśród tych najważniejszych zrealizowanych w minionym roku, referujący temat skarbnik Łukasz Dłubacz wymienił remont ul. Długiej, renowację budynku zabytkowej wieży wodnej przy dworcu PKP i przebudowę kamienicy przy ul. Sobieskiego pod planowane Muzeum Drukarstwa, docieplenie budynku przedszkola na Kowańcu, budowę kolumbarium i remont alejek na cmentarzu komunalnym, budowę plenerowej siłowni na ul. Wojska Polskiego (w ramach Budżetu Obywatelskiego), modernizację placu dojazdowego do przedszkola na Borze oraz przebudowę ul. Podhalańskiej z wykonaniem miejsc parkingowych. 

“Burmistrz dbał w 2017 roku o pozyskiwanie dochodów, a wydatki realizował w sposób oszczędny i celowy” – czytamy w opinii Komisji Rewizyjnej. Pozytywną opinię dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017 wydała też Regionalna Izba Obrachunkowa. Dochody w 2017 roku wyniosły 136 mln 096 tys. i zamknęły się kwotą o ok. 3% wyższą niż planowano. Wydatki wyniosły natomiast 124 mln 726 tys. zł i były niższe o ok. 6-7 mln złotych. Ich wykonanie zamknęło się na poziomie ok. 95%.

Zarówno poprzedzające przyznanie absolutorium zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Nowy Targ za miniony rok, jak i samo udzielenie absolutorium, poprzedzone było  gorącą dyskusją. Głosy krytyki płynęły przede wszystkim ze strony radnych: Bogusławy Korwin, Pawła Liszki, Lesława Mikołajskiego i Andrzeja Swałtka. Cała czwórka zagłosowała przeciwko obu uchwałom. Radny Włodzimierz Zapiórkowski podczas zatwierdzania sprawozdań wstrzymał się od głosu, natomiast podczas udzielania absolutorium zagłosował już przeciwko. Jako jedyny z piątki radnych nie argumentował jednak głośno swojej decyzji. 

-Przyjmuję słowa krytyki, rozumiem ,że jest rok wyborczy, więc trzeba zaakcentować troskę o swój start w przyszłych wyborach, dlatego ta dyskusja jest, natomiast obiektywnie muszę przyznać, że te zarzuty są takie, jak gra naszej reprezentacji wczoraj: nie za bardzo się kleiła, ale musiała się odbyć – komentował burmistrz Grzegorz Watycha już po przyznaniu absolutorium. 

W toku dyskusji, radny Paweł Liszka odnosił się m.in. do decyzji o powstaniu Centrum Sportów Lodowych, określając ją jako “pustą obietnicę” i do instalacji pomnika pod Kopcem Wolności bez zgody radnych, mówiąc, że “podzielił społeczność Nowego Targu”. Przywołał kawiarenki jako przykład niegospodarności, a w nawiązaniu do wcześniejszego wystąpienia mieszkańca, wypominał opieszałość w budowie odwodnienia Kokoszkowa i Skotnicy. Radny Lesław Mikołajski krytykował niskie wydatki na inwestycje (poniżej 10% ogółu wydatków), powołując się na kryteria prof. Regulskiego, podobnie radny Andrzej Swałtek, który określił budżet jako zachowawczy, wytykając niską kwotę przeznaczoną na inwestycje drogowe. Radna Bogusława Korwin bardzo szczegółowo, z podaniem konkretnych kwot nawet za środki czystości czy artykuły biurowe dla Urzędu Miasta, argumentowała dlaczego nie zgadza się z pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej, której jest członkiem. Zarzucała  m.in. że plan wydatków – w przeciwieństwie do dochodów – tworzony jest “na wyrost”, m.in. jeśli chodzi o kwestie wynagrodzeń. Wspomniała też o niepotrzebnym tworzeniu stanowisk kierowniczych (pływalnia), zbyt dużych wydatkach na promocję i zakupie rzeźby owiec stojącej na płycie rynku, bez wiedzy radnych. 

Zdziwiony wystąpieniem radnej Korwin był przewodniczący tej komisji, Grzegorz Grzegorczyk:

-Prosiłem, żeby radni zgłaszali wnioski do opinii. Niestety nikt takich wniosków nie przesłał drogą mailową. Byłem bardzo zaniepokojony tym faktem. Na ostatnim posiedzeniu 4 czerwca nikt nie zgłaszał uwag do tematyki posiedzenia. Nie rozumiem stanowiska Pani radnej, nie rozumiem dlaczego Pani radna takie rzeczy tutaj teraz mówi. 

Ataki radnej odpierał skarbnik Łukasz Dłubacz:

– Nie jest tak, że jeśli jakieś środki nam zostaną, to są jakoś nierozsądnie wydatkowane na zatrudnianie nowych pracowników – przekonywał. – Burmistrz bardzo dokładnie analizuje potrzeby, mamy wiele wniosków od naczelników o zatrudnienie dodatkowych osób, bo zadań nam przybywa. Na razie są one wykonywane w ramach zasobów własnych. Możemy nie drukować, nie sprzątać w Urzędzie, ale czy o to chodzi? Tutaj nie ma żadnego Bizancjum…Nikt nie kupuje tu złotych klamek. Jeśli chodzi o oświatę i analizę, którą zleciliśmy – każde miasto podobnej wielkości dokłada do oświaty i to dużo, a jeszcze więcej dokładają gminy. Mieliśmy przecież reformę – bardzo trudną i generującą bardzo duże koszty. Powstała nowa Szkoła Podstawowa Nr 1, to też generuje jakieś etaty.

W rozmowie z naszym portalem tuż po zakończeniu sesji, burmistrz Grzegorz Watycha w następujący sposób odniósł się do części zarzutów sformułowanych podczas dyskusji przez radnych:

-W trakcie dyskusji podnoszono wiele kwestii dotyczących inwestycji, że nie było dużych inwestycji, ani wielkich wydatków na nie. Była natomiast spłata zadłużenia i były wydawane decyzje o tym, że otrzymujemy dofinansowanie, które będzie skonsumowane w latach 2018-2019, tak więc wydatki majątkowe właśnie w tych latach będą zdecydowanie większe. Rosną wpływy podatkowe, co jest związane z tym, że rośnie nam baza podatkowa: powstają nowe firmy, a te, które są, rozwijają się. W ten sposób podstawa naliczenia podatku od nieruchomości wzrasta, w związku z czym i nasze wpływy rosną.

 

Burmistrz zdementował też informację o zaniechaniu budowy Centrum Sportów Lodowych: 

-Cieszy mnie to, że jest nadwyżka budżetowa, to bardzo pozytywny aspekt. Pokazuje to, że jesteśmy w stanie wygenerować dochody po to, by w przyszłości zrealizować te duże inwestycje, które będą kołem zamachowym dla rozwoju naszego miasta. Myślę tutaj o stworzeniu nowoczesnego centrum kultury w MOK, o całej rewitalizacji, jak również o strategicznym projekcie budowy Podhalańskiego Centrum Sportów Lodowych, który zmieni oblicze naszego miasta. Mam nadzieję, że mieszkańcy dadzą jeszcze próbkę cierpliwości i po perypetiach związanych z formalnościami, doczekamy się również fazy realizacji tego ogromnego przedsięwzięcia w skali naszego miasta.

Oprócz zarzutów i słów krytyki, przed udzieleniem absolutorium padły też podziękowania (od radnych: Jana Łapsy, Danuty Szokalskiej – w imieniu mieszkańców i Leszka Pustówki) i słowa poparcia (indywidualnie od radnego Marka Mozdyniewicza oraz zbiorowo – w formie listu odczytanego przez radnego Grzegorza Luberdę w imieniu wszystkich radnych zrzeszonych w klubie Nasze Miasto, którzy chwalili burmistrza za “konsekwentną realizację budżetu zrównoważonego rozwoju”).

Już po podjęciu uchwały, burmistrz Grzegorz Watycha zaprezentował zgromadzonym krótki materiał “Teleexpressu” na temat planowanego “szlaku owiec” w Nowym Targu, który w kapitalny sposób promuje miasto. W materiale przedstawione są dotychczasowe realizacje z owcami w roli głównej, w tym będąca tematem wcześniejszej dyskusji rzeźba stojąca na rynku. 

-Myślę, że ta dyskusja na Komisji Rewizyjnej też pomogła w tym, że przebiliśmy się do mediów ogólnopolskich. Czas antenowy, który został poświęcony naszemu miastu jest droższy, niż koszt zakupu tej rzeźby. “Kożuchy nowotarskie” kosztowały 123 tys. złotych. Jest to inwestycja w rzeźbę. Możemy ją, nie wiem, wystawić za chwilę na sprzedaż. Była to krótka piłka, trzeba było kupić tę rzeźbę, stąd Rada nie została wcześniej poinformowana, natomiast nie ukrywaliśmy tego zakupu, nie można przecież takiego wydatku ukryć – tłumaczył burmistrz. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017, dyskusja i głosowanie radnych – pod linkiem z zapisem transmisji z L Sesji Rady Miasta Nowy Targ. Początek od minuty 3:31 (po zakończeniu przerwy w obradach). 

/os

os 26.06.2018
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również