Kamery live
prognoza pogody

Burmistrz z absolutorium za 2016 rok

26 czerwca 2017 16:40
Wyciszenie Włącz dźwięk

Rada Miasta Nowego Targu przyjęła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Nowy Targ za rok 2016 i uchwaliła absolutorium dla Burmistrza Grzegorza Watychy z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok. Nie obyło się bez emocjonującej dyskusji. 

Przy pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie i wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium radni przyjęli stosowną uchwałę stosunkiem głosów 15 za do 5 wstrzymujących się.

– Wniosek o udzielenie absolutorium jest zasadny. Udało się zrealizować wiele dobrego dla mieszkańców i dla miasta – jako pierwszy przed podjęciem uchwały zabrał głos przewodniczący Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju, radny Marek Mozdyniewicz. 

W podobnym tonie mówił przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Leszek Pustówka, dziękując burmistrzowi i naczelnikowi wydziału oświaty m.in. za właściwie wykorzystanie środków na oświatę. Radny Grzegorz Luberda przypomniał, że po raz drugi z rzędu budżet ma charakter zwyżkowy. 

W kontrze stanął radny Paweł Liszka, a na szereg zarzutów, dotyczących m.in. zbyt wysokich kosztów związanych z powstałymi na płycie rynku kawiarenkami odpowiadał skarbnik Łukasz Dłubacz.

Głos zabrał też radny Janusz Tarnowski, przypominając m.in. o historycznej wadze zeszłorocznego wydarzenia, jakim były przenosiny targowicy w nowe miejsce, jak również wiceburmistrz Waldemar Wojtaszek,  przypominając, że wykonanie budżetu wiąże się z pracą wielu osób – nie tylko pracowników Urzędu Miasta, ale i miejskich jednostek, nierzadko kosztem ich prywatnego czasu.

(całość emocjonującej dyskusji – zapis transmisji Sesji Rady Miasta 2:54:16 -3:40:50)

– Dziękuję wszystkim pracownikom. Dziękuję radnym za udzielenie absolutorium – mówił na koniec burmistrz Grzegorz Watycha.

 

NT24TV 26.06.2017
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również