Kamery live
prognoza pogody

Burmistrz z absolutorium: “Ważne jest, aby etyka pracy zawsze się broniła”

23 czerwca 2020 00:02

Głośne oklaski skwitowały uchwałę absolutoryjną, która zapadła na sesji Rady Miasta zorganizowanej dokładnie w 674. rocznicę nadania Nowemu Targowi praw miejskich przez miłościwie wówczas panującego Kazimierza Wielkiego. Za udzieleniem burmistrzowi Grzegorzowi Watysze absolutorium z wykonania budżetu w 2019 roku opowiedziało się osiemnastu radnych, trzech wstrzymało się od głosu, a głosów sprzeciwu nie było. Materiał filmowy z wydarzenia – w “Przeglądzie Tygodniowym”. 

Burmistrz z absolutorium:

Absolutoryjne głosowanie poprzedziło uzyskanie przez burmistrza votum zaufania, także przyjęcie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu.

To ostatnie przedstawiał skarbnik miasta, Łukasz Dłubacz, podkreślając, że – historycznie rzecz biorąc – kwoty dochodów i wydatków były w ubiegłym roku na najwyższym poziomie. Zadłużenie planowane pierwotnie na 30 milionów zł udało się ostatecznie zredukować do 26 milionów. Nadwyżka budżetowa wyniosła 9,5 miliona, a nadwyżka operacyjna, która najlepiej pokazuje kondycję miasta – również osiągnęła rekordową wysokość 21 milionów. Plan inwestycyjny został zrealizowany w 96 procentach. Te argumenty miały potwierdzać dobre gospodarowanie samorządowymi środkami i były nie do odparcia.

Poza Regionalna Izbą Obrachunkową, której opinia jest proceduralnym wymogiem, pochlebne oceny wystawili burmistrzowi przewodniczący wszystkich merytorycznych komisji Rady.

Jacenty Rajski, jako przewodniczący komisji finansów, gospodarki komunalnej i rozwoju, przypomniał największe inwestycje, które zdecydowały o tym, że miniony rok był aż tak dobry, czyli:

– budowę łącznika Niwa – Grel przy 50-procentowym dofinansowaniu z budżetu państwa

– przebudowę górnej części ul. Szaflarskiej z większościową partycypacją powiatu

– stworzenie węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Kolejowej przy dofinansowaniu z budżetu państwa

– dawno oczekiwaną przebudowę zlewni potoku Skotnica

– rozpoczęcie rozbudowy i modernizacji Miejskiego Ośrodka Kultury

– modernizację części hotelowej Hali Gorce

– modernizację alejek na cmentarzu

W 2019 roku udało się wykonać w sumie 33 inwestycyjne zadania na kwotę 25 mln zł, z czego 12 mln 683 tys. stanowiło dofinansowanie. 

-W imieniu własnym i chyba większości członków komisji uważam, że to był udany rok – mówił Jacenty Rajski – Wykonane inwestycje znacznie poprawiły estetykę miasta i jego funkcjonalność, szczególnie dworze kolejowy, który był koszmarem dla naszego miasta. 

Jak przedkładali szefowie komisji, był to rok dobry i dla opieki społecznej, i dla mieszkaniówki, i dla kultury, sportu i rekreacji, ale także dla działań przeciwpożarowych i poprawy bezpieczeństwa.

-Chciałbym pogratulować panu burmistrzowi odwagi za podjęcie decyzji o rozpoczęciu remontu MOK i hotelu hali Gorce. Uważam, że to była bardzo słuszna decyzja dla rozwoju miasta – mówił radny Krzysztof Sroka, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Zarzuty niektórych radnych, że Nowy Targ słabo rozwija się w sferze turystyki, dzielnie odpierał wiceburmistrz Waldemar Wojtaszek, wskazując na trzy ośrodki hotelowe i kilometry rowerowych ścieżek. Radna Ewa Pawlikowska upominała się jednak na przyszłość o łaskawsze spojrzenie w stronę Gorców.

O udzielenie absolutorium – wnioskowała, jak każe procedura – radna Danuta Sokół w imieniu komisji rewizyjnej.

Dziękując za udzielone votum zaufania i absolutorium, burmistrz mówił:

– Pewnie tę radość i entuzjazm tłumi dzisiejsza sytuacja, podobnie jak tłumi nas noszenie masek, ograniczając dostęp powietrza i oddychanie pełną piersią, ale tym niemniej chciałem podziękować całej Radzie Miasta za współpracę, za to, że przy tworzeniu budżetu i jego realizacji jesteśmy aktywni, dyskutujemy, rozmawiamy na komisjach, żeby wypracować najlepsze rozwiązania. Budżet miasta i zadania realizowane są przez Urząd i wszystkie jednostki, dlatego w pierwszym rzędzie chcę podziękować moim zastępcom, panu skarbnikowi, pani sekretarz ubiegłorocznej Stanisławie Szołtysek, wszystkim naczelnikom, kierownikom, dyrektorom miejskich jednostek i prezesom. Proszę też przekazać swoim podwładnym słowa podziękowania za to dzieło, które dzisiaj uzyskało skwitowanie. Miejmy nadzieję, że dobrze wykonana praca pozwoli nam przezwyciężyć trudności, w których znaleźliśmy się wskutek ogłoszonego stanu epidemii i turbulencji z tym związanych. Ale mam nadzieję, że – trzymając mocno stery – wyjdziemy z tych zawirowań i znów wejdziemy na drogę szybkiego rozwoju; drogę, na której ten chwilowy przestój martwego sezonu między zimą a latem był nam potrzebny na refleksję o tym, co w życiu ważne, a myślę, że ważne jest, aby etyka pracy zawsze się broniła. I w tym duchu, współpracując, jestem przekonany, że będziemy szli dalej – dla dobra mieszkańców, dla dobra naszej małej ojczyzny, której tutaj wszyscy ślubowaliśmy służyć.   

tekst. Anna Szopińska

fot. os

os 23.06.2020
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również