Kamery live
prognoza pogody

Burmistrz podsumował miejskie inwestycje zrealizowane w 2022 roku

25 grudnia 2022 23:29
Wyciszenie Włącz dźwięk

Ostatnia grudniowa sesja, jak co roku stała się okazją do podsumowania wszystkich inwestycji, jakie zostały zrealizowane w Nowym Targu w minionym roku. A miasto ma się tu czym pochwalić – zarówno, jeśli chodzi o rozmach inwestycyjny, jak i skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. To Rządowy Program Rozwoju Dróg, środki unijne w ramach RPO lub Interreg, czy Program Inwestycji Strategicznych “Polski Ład”, ale i “Sportowa Polska” – program, dzięki któremu w ostatnim czasie wypiękniała miejska infrastruktura sportowa.

Wszystkie zrealizowane w 2022 roku inwestycje dość szczegółowo przedstawił burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha, posiłkując się bardzo przejrzystą prezentacją, przygotowaną przez pracowników Wydziału Funduszy Pomocowych i Inwestycji Urzędu Miasta. 

W centrum – piękniej i bezpieczniej

Prezentację rozpoczęła inwestycja, która stała się jedną z wizytówek centrum miasta. Mowa o odnowie dawnego hotelu Herza – dwóch kamienic leżących na rogu rynku i ul. Sobiesksiego. Wykonawcą tej inwestycji była Podhalańska Grupa Budowlana Robex-Bud z Naprawy, koszt wyniósł 955 797 tys. zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 215 tys. zł, a z budżetu państwa – prawie 16 tys. zł.

Innym zadaniem realizowanym w ścisłym centrum była modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego. Firma Elektron-tech z Padwi Narodowej zamontowała w miejsce kamer obrotowych, nowe czterowlotowe kamery, zapewniające bardzo dobrą jakość obrazu. Koszt inwestycji to 96,4 tys. zł. 

-Myślę, że te kamery swoją funkcję i rolę znakomicie spełnią, wpływając na poprawę bezpieczeństwa w centrum miasta – skomentował pan burmistrz. 

Kolejny etap prac na cmentarzu komunalnym

Miasto w sposób szczególny zadbało w 2022 roku o cmentarz komunalny – firma Solid-Bruk z Bukowiny Tatrzańskiej wykonała modernizację kolejnych alejek i oświetlenia, rozbudowano także instalację wodociągową, powstał nowy punkt poboru wody (koszt inwestycji 214 tys. zł). Z kolei firma budowlana “Morcin” z Ochotnicy Dolnej wykonała modernizację domu przedpogrzebowego, gdzie wymieniono stolarkę okienną  i drzwiową (167 tys. zł).

Szkolne miejsca rekreacji

Odświeżenia doczekała się sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 5. Co najistotniejsze, remont korzystnie wpłynął na bezpieczeństwo użytkowników. Remont wykonała firma Ecco – System ze Spytkowic, a inwestycja objęła: remont instalacji CO, wykonanie bezpiecznej podłogi sportowej Active Sport, wymianę wyposażenia, stolarki drzwiowej, czy remont pomieszczeń zaplecza. Koszt inwestycji to 362,4 tys. zł. 

Inną “szkolną” inwestycją minionego roku była budowa placu zabaw przy SP nr 3 na Kowańcu. Pogoda niestety uniemożliwiła zakończenie całości przed nadejściem zimy, dlatego plac będzie oddany do użytku już wiosną 2023. Zadanie realizowała firma Royal Play z Kańkowa, a koszt to 303,5 tys. zł.

Zakończenie dużej inwestycji drogowej 

W 2022 roku zakończono dużą inwestycję drogową na os. Szuflów, realizowaną przez FHU Kal-Trans z Szaflar. Koszt prac budowlanych realizowanych w niełatwym, górzystym terenie wyniósł 2 mln 545 tys. zł, a połowę tej kwoty pokryło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania, nie tylko całkowicie zmodernizowano jezdnię, ale zbudowano też jednostronny chodnik, co poprawi bezpieczeństwo w tym rejonie.

Do poprawy bezpieczeństwa pieszych z pewnością przyczyni się także zakończona właśnie budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 969 – od ronda Jana Pawła II w kierunku Waksmundu. Wykonawcą inwestycji była firma  Solid-Bruk z Bukowiny Tatrzańskiej, koszt to 489 tys. zł, z czego połowę pokryły środki samorządu województwa małopolskiego. Chodnik zapewni bezpieczne dojście do przystanku młodzieży, która już wkrótce będzie uczęszczać do budowanej w tym rejonie szkoły średniej. 

W minionym roku zmodernizowano także jedną z dróg dojazdowych do gruntów rolnych na ul. Ustronie, gdzie wykonano nawierzchnię żwirową jezdni. Zadanie realizowała firma Jana Adamczyka z Lasku, a koszt inwestycji to 97,7 tys. zł, z czego 40 tys. stanowiło dofinansowanie ze środków budżetu wojewódzkiego. 

-W kolejnym etapie chciałbym, aby kontynuować te prace, będą mogli z tej drogi korzystać piechurzy i rowerzyści – mówił burmistrz Nowego Targu. 

Inwestycje wieloletnie

Rok 2022 to kontynuacja budowy drogi gen. Sikorskiego, realizowanej przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.. Koszt tego zadania to 9 038 991, a dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 4 734 709 zł. Realizacja inwestycji zaplanowana została na lata 2021-23.

Najświeższą inwestycją drogową w mieście jest rozbudowa ul. Parkowej, gdzie jeszcze kilka dni temu wykonawca, korzystając z dobrej pogody, kładł drugą warstwę asfaltu. Zadanie obejmuje roboty na odcinku ok. 350 m,  gdzie poza nową drogą powstanie obustronny chodnik, miejsca postojowe, czy zarysowane już mini rondo. Inwestycję realizuje firma Zibud sp. z o.o. Kamienicy, koszt to 5 245 403, a dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 2 104 609 zł.

W mijającym właśnie roku rozpoczęto duże zadanie dofinansowane w ramach Polskiego Ładu, polegające na przebudowie systemu drogowego wraz z infrastrukturą na terenie miasta. Inwestycja obejmuje pięć mniejszych zadań, z których aż cztery realizuje firma Sarivo Infrastruktura sp. z o.o. z Krakowa. Są to: budowa sieci wod-kan wraz z przebudową drogi, oświetlenia i kanalizacji na ul. Zacisze, Nadwodniej, Kokoszków oraz utworzenie strefy aktywności gospodarczej na terenach po byłych zakładach NZPS wraz z dozbrojeniem terenów inwestycyjnych. Ostatnie, piąte zadanie – przebudowę nawierzchni jezdni i chodników wraz z parkingiem na os. Oleksówki przypadło do realizacji FHU Stanisława Kośmidra z Rabki-Zdroju.

Całkowita wartość całego, pięcioczłonowego zadania to 38 354 518 zł, a dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych “Polski Ład” wynosi 16 mln 150 tys. zł. Utworzenie SAG uzyskało także dodatkowe dofinansowanie w wysokości 6 699 440 zł z RPO WM, zatem wkład własny miasta w realizację wszystkich pięciu zadań wyniesie “jedynie” 15,5 mln zł.

Miasto przygotowuje się do kolejnych inwestycji dofinansowanych w ramach Polskiego Ładu – to budowa, przebudowa i remont sieci wod-kan na ul. Willowej i Grel, na co już uzyskano promesy w wysokości 17 mln 349 tys. zł. Realizacja tych zadań planowana jest na lata 2023-24. Miasto złożyło także w tym roku kolejny wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – chodzi o remont ul. Podtatrzańskiej na odcinku od ul. Szaflarskiej do Al. Solidarności. 

Z przedstawionego zestawienia inwestycji wynika, że na ich realizację w 2022 roku pozyskano kwotę dofinansowania w wysokości 42,5 mln zł przy całkowitych kosztach wynoszących 63 mln zł.

-Można powiedzieć, że 2/3 kosztów inwestycji pokrywane są z dofinansowania, 1/3 stanowi budżet miasta –podkreślił burmistrz Grzegorz Watycha – Dziękuję pani naczelnik wraz z zespołem, mojemu zastępcy i współpracującym jednostkom. Kluczową rolę odgrywa tutaj skuteczne pisanie wniosków o dotacje, jak również pomoc czynników zewnętrznych – mówię tutaj o przychylności naszych parlamentarzystów, na czele z panią poseł Anna Paluch, która zabiegała w Warszawie o to, by te wnioski znalazły się na liście dofinansowań. 

Remonty miejskich dróg, chodników, przejść dla pieszych 

Pan burmistrz przedstawił także zestawienie prac remontowych, za które odpowiada Referat Drogownictwa i Transportu UM. W ramach bieżących remontów ulic, placów, mostów i przepustów, którymi zajmowała się wyłoniona w drodze przetargu firma Kal-Trans z Szaflar, w 2022 roku uzupełniono ubytki o łącznej powierzchni 5566 m2 i wartości 726 tys. zł. Jeżeli środki pozwalają, wykonuje się odnowienie nawierzchni na całej szerokości. W 2022 roku wykonano je w następujących miejscach: os. Nowe, ulica boczna od Ku Studzionkom (dojazd do przedszkola), boczna od ul. Powstańców Śląskich, przejście piesze między ul. Krzystyniaka i ul. Na Równi. 

Wykonano dwie duże inwestycje w rejonie ul. Krzywej: to przebudowa przejść dla pieszych na ul. Królowej Jadwigi (wykonawca: firma Kiernia, koszt: 1 483 674 zł, dofinansowanie z Rządowego Programu Rozwoju Dróg: 407, 3 tys. zł), ale też remont ulicy bocznej od Krzywej na odcinku o długości ok. 150 m (wykonawca: Kal-Trans, koszt: 265,3 tys. zł). Zmodernizowano także nawierzchnię oraz wykonano odwodnienie ul. Kokoszków Bocznej na odcinku ok. 135 m (wykonawca: FHU Kośmider, koszt: 141,2 tys. zł). W  porozumieniu z GDDKiA, doświetlono cztery przejścia dla pieszych, zlokalizowane w granicach miasta, w ciągu “zakopianki”. Doświetlono też przejście w rejonie kładki pieszo-rowerowej na potoku Czarny Dunajec. 

Jeśli chodzi o remonty dróg o nawierzchni nieulepszonej, wykonywała je w tym roku firma pana Jana Adamczyka z Lasku. Koszt tego zadania wyniósł 384,3 tys. zł, w ramach czego wykonano remont nawierzchni na łącznej powierzchni 14 232 m2. 

W 2022 roku Referat ds. Drogownictwa i Transportu wydał 233 decyzje lokalizacyjne na umieszczenie elementów infrastruktury nie związanej z zarządzaniem drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz 429 decyzji na prowadzenie prac, w tym 235 dotyczących wykonania sieci i przyłączy gazu oraz 22 dotyczące sieci i przyłączy ciepłowniczych. Zrealizowano także szereg działań, mających na celu poprawę bezpieczeństwa i płynności w ruchu drogowym – to m.in. aktualizacja oznakowania, montaż słupków,  wyznaczenie przejść dla pieszych, wprowadzenie ograniczeń prędkości, wykonanie progów zwalniających, montaż lustra drogowego itp.

Zimowe utrzymanie dróg kosztowało miasto w ubiegłym sezonie 1 347 954 zł. To 54 km dróg znajdujących się w centrum miasta i po 24 km w pozostałych strefach – na Niwie, Zadziale i Robowie oraz na Kowańcu, Kokoszkowie i Dziale. 

Modernizacja, budowa sieci, nowe przyłącza

Jak co roku, wieloma nowymi inwestycjami i pracami mogą pochwalić się miejskie spółki: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Wśród zadań zrealizowanych przez MZWiK znalazły się m.in.: budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie stacji uzdatniania wody w Szaflarach, remont budynku hydroforni na ul. Szaflarskiej, szereg prac na terenie oczyszczalni ścieków (na kwotę blisko 200 tys. zł), remont parkingu przy budynku biurowym na ul. Długiej, remont sieci wodociągowej na ul. Królowej Jadwigi, Ludźmierskiej, czy Parkowej, szereg inwestycji w zakresie kanalizacji sanitarnej.

Jeśli chodzi o inwestycje zrealizowane przez MPEC, przede wszystkim rozstrzygnięto postępowanie na dostawę 4 agregatów kogeneracyjnych, co zaowocuje sporymi zmianami w systemie ciepłowniczym w naszym mieście. Zrealizowano też kolejne przyłącza: na ul. Ku Studzionkom, Krzywej, Bolesława Wstydliwego, pl. Słowackiego; aż 13 nowych przyłączeń wykonano w rejonie ul. Brzozowej, Królowej Jadwigi i Szaflarskiej, a 11 – na ul. Mickiewicza i Kilińskiego, gdzie planuje się także 9 kolejnych (wzdłuż Kilińskiego w stronę ul. Kolejowej). Rok 2022 to także budowa sieci i przyłączy na Polanie Szaflarskiej. W tym roku powstał również projekt rozbudowy sieci ciepłowniczej w następujących miejscach: ul. Podtatrzańska (od Al. Solidarności do “zakopianki”), Kazimierza Wielkiego (od ZUS-u do rynku), Bolesława Wstydliwego (od starostwa do św. Doroty), Kolejowa (od ul. Krzywej do Krótkiej). W trakcie realizacji jest duży remont osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie pl. Evry, ul. Podhalańskiej, gen. Sikorskiego i gen. Maczka. W ramach zadania, docelowo wymienionych zostanie ok 3 tys. mb sieci ciepłowniczej na preizolowaną, nowoczesną. 

Rok 2022 to także nowe przyłącza gazowe realizowane przez Polską Spółkę Gazownictwa – PSG wykonała ich na terenie miasta aż 189. Koszt zrefundowanych przez UM przyłączy gazowych w 2022 roku wyniósł 99 tys. zł.

“Sportowa Polska” w Nowym Targu. Dużo inwestycji w infrastrukturę sportową

Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu w ramach ministerialnego programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej “Sportowa Polska 2021”, Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji mogło zrealizować bardzo wiele potrzebnych inwestycji. W obiekcie Miejskiej Hali Lodowej były to: remont dwóch szatni wraz z sanitariatami i systemem wentylacji (wykonawca: Robex-Bud z Naprawy, koszt 296,7 tys. zł), niezbędna i wymuszona przepisami PZHL wymiana kompletu band lodowiska (wykonawca: Gamak sp. z o.o. z Jastrzębia-Zdroju, koszt: 868 700 zł), modernizacja systemu osuszania powietrza (firma Be Dry sp. z o.o., koszt 332 tys. zł), wymiana stolarki drzwiowej (Małgorzata Cechini, 120 tys. zł) oraz remont elewacji i pokrycia dachu maszynowni (Robex-Bud, 282 990 tys. zł).

Dzięki rządowemu programowi, remontu doczekała się nawierzchnia 3 kortów tenisowych przy Miejskiej Hali Sportowej “Gorce” (Top Sport, 290 tys. zł), zmodernizowano też oświetlenie na hali “Gorce” i na pływalni miejskiej na system LED (DM Group, ok. 70 tys. zł). MCSiR-owi udała się w tym roku także wymiana rynien w budynku hali “Gorce”, jak również zakup agregatu wody lodowej celem modernizacji systemu chłodzenia powietrza na pływalni (64 tys. zł).

os 25.12.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również