Kamery live
prognoza pogody

Budżet Obywatelski – można zacząć głosowanie

13 października 2016 08:59

Urząd Miasta ogłosił listę zakwalifikowanych projektów do głosowania.

Głosujemy w dniach od 14.10.2016 r. do 31.10.2016 r. 

Budżet Obywatelski  - można zacząć głosowanie

Szczegółowe listy pod linkiem

https://obywatelski.nowytarg.pl/aktualnosc/budzet-obywatelski-2016-2017—glosowanie 

 

Głosowanie zaczyna się dziś 14 października i potrwa do 31października 2016r.
 

Wyboru zadań do Budżetu Obywatelskiego dokonają mieszkańcy Miasta Nowy Targ, którzy w dniu głosowania ukończyli 16 lat. Głosować można na wybrane projekty zarówno przez internet jak i osobiście na kartach wydrukowanych ze strony internetowej lub pobranych w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 Zasady głosowania:

Każdy uprawniony mieszkaniec Nowego Targu może głosować na zadania w okręgu lokalnym, w którym zamieszkuje i w okręgu ogólnomiejskim, tylko i wyłącznie JEDEN RAZ. W przypadku co najmniej dwukrotnego głosowania w danym okręgu, wszystkie głosy oddane przez mieszkańca uznaje się za nieważne.

Uprawnionym do głosowania w okręgu lokalnym jest wyłącznie mieszkaniec zamieszkujący w tym okręgu mający ukończone 16 lat.
Uprawnionymi do głosowania w okręgu ogólnomiejskim jest każdy mieszkaniec miasta Nowy Targ – posiadający ukończone 16 lat.

 
Na kartach do głosowania, mieszkaniec zaznacza maksymalnie trzy zadania do realizacji i dokonuje ich wartościowania przyznając:

    1. w przypadku jednego zaznaczonego zadania – trzy, dwa lub jeden punkt;
    2. w przypadku dwóch zaznaczonych zadań odpowiednio: jeden i dwa punkty lub po jednym punkcie,
    3. w przypadku trzech zaznaczonych zadań- po jednym punkcie.

 

Nowotarżanie będą mogli wybrać spośród zgłoszonych propozycji głosując poprzez:

1. przez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania: w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowy Targ – pokój nr 001, Biurze Informacji Turystycznej – Ratusza Miasta Nowy Targ, Miejskim Ośrodku Kultury, w holu Pływalni Miejskiej Plac Ery.

2. poprzez przekazanie wypełnionych kart do głosowania metodą korespondencyjną.

W przypadku wysłania karty do głosowania drogą korespondencyjną (pocztową) za datę złożenia uznaje się datę wpływu karty do siedziby Urzędu Miasta -nie później niż do dnia 31 października 2016r .

3. elektronicznie – poprzez karty głosowania dostępne w okresie głosowania na stronie internetowej www.obywatelski.nowytarg.pl, do godz. 24.00 ostatniego dnia wyznaczonego do głosowania. Głosowanie to wymaga zalogowania, wypełnienia i przesłania karty wraz z podanym numerem PESEL.

 

 /obywatelski.nowytarg.pl

NT24TV 13.10.2016
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również