Kamery live
prognoza pogody

Budżet na 2018 – uchwalony

29 grudnia 2017 19:59
Wyciszenie Włącz dźwięk

Radni przegłosowali uchwałę budżetową na 2018 rok stosunkiem głosów: 14 za, 1 przeciw, 5 wstrzymujących się. Dochody bieżące ustalono na 137 mln 740 tys. złotych, wydatki - na 153 mln 954 tys. złotych, co daje deficyt w kwocie ponad 16 mln złotych. "Jest to uchwała ambitna, mamy zaplanowanych wiele zadań, wymagających dużej precyzji" - mówił burmistrz Grzegorz Watycha. Nie obyło się bez długiej dyskusji przed głosowaniem. 

Wśród największych, najważniejszych zadań zaplanowanych na 2018 rok, w większości z dofinansowaniem zewnętrznym, znajdują się: budowa wschodniej obwodnicy Nowego Targu, rozbudowa ul. Grel, realizacja projektu “Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów” (budowa Muzeum Drukarstwa w dawnej oficynie Herza przy Sobieskiego, remont zabytkowej wieży wodnej przy dworcu PKP), kolejny etap ścieżek rowerowych w ramach II etapu Szlaku wokół Tatr, remont dworca kolejowego, budowa miasteczka ruchu drogowego, wykupy gruntów pod miejskie inwestycje, docieplenie budynku Miejskiej Hali Lodowej, modernizacja części hotelowej w Hali “Gorce”, koncepcja architektoniczna Podhalańskiego Centrum Sportów Lodowych z zapleczem hotelowo-rekreacyjnym, wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych, rozwój infrastruktury turystycznej (zakup sprzętu do przygotowania narciarskich tras biegowych, budowa wież widokowych), zakup zamiatarko-polewaczki, Nowotarska Strefa Relaksu, rozbudowa elektronicznych usług, modernizacja kolejnych cmentarnych alejek. 

– Dramatem jest, panie burmistrzu, że otrzymujemy poprawkę tak obszerną właściwie na sali obrad tuż przed podjęciem uchwały budżetowej. Dla mnie to jest dramat osobisty. Znaczy nie mój, raczej pana – jako pierwsza uwagę do uchwały budżetowej zgłosiła radna Bogusława KorwinBudżet w tym roku jest nam bardzo skąpo przedstawiony, oszczędnie, metodą kopiuj-wklej – kontynuowała krytykę radna.

Zanim podjęto uchwałę budżetową, pod głosowanie poddano dwa wnioski formalne. Pierwszy, zgłoszony przez radną Bogusławę Korwin, zakładał przeniesienie 100 tys. złotych spośród 350 tys. przeznaczonych na promocję miasta na cele sportowe – radnej chodziło konkretnie o potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2, która boryka się z brakiem odpowiedniej infrastruktury sportowej. Dokładnie ten sam cel przyświecał wnioskowi zatroskanej o potrzeby uczniów “dwójki” radnej Danuty Wojdyły, która z kolei zaproponowała przeniesienie do rezerwy budżetowej środków w kwocie 400 tys. złotych przeznaczonych na wykup gruntów. Radną Wojdyłę poparł radny Krzysztof Sroka. 

Na złożenie przez obie radne w/w wniosków formalnych wpływ miało wcześniejsze wystąpienie przedstawicieli Szkoły Podstawowej nr 2 – wuefisty Rafała Adamczyka i przewodniczącej Rady Rodziców Grażyny Luzar, dotyczące złych warunków lokalowych, w jakich prowadzone są tam zajęcia sportowe, na co wpływ ma również znaczący wzrost liczby uczniów spowodowany reformą oświaty (Sesja Rady Miasta od minuty 1:32:15).

Radna Bogusława Korwin argumentowała następnie skąd propozycja, by środki przesunąć akurat z puli przeznaczonej na promocję, przedstawiła zestawienie wydatków miasta na ten cel od 2010 roku począwszy (Sesja Rady Miasta 3:58:25) i dość ostro skrytykowała działania na rzecz promocji miasta szacując, że wydatki na ten cel w minionym roku przekroczą 400 tys. złotych.

– Nie było w tym roku 670-lecia, ani żadnych większych imprez. Nie wiem dlaczego w projekcie o 100 tys. zostało zwiększone Przywitanie Lata. Stąd ten mój wniosek. Nietrudno szaleć, gdy nie ma kontroli nad pieniędzmi, gdy nie ma prowadzonych żadnych analiz jeżeli chodzi o promocję na co i jak wydawane są pieniądze, co powodują te wydatki, jakie korzyści dla miasta przynoszą. Nie wiadomo gdzie te pieniądze, jak idą, po co. Czy dane uroczystości są potrzebne, czy nie. Mnożą się po prostu jak przez pączkowanie – wyliczała radna Korwin. Następnie zaatakowała personalnie panią wiceburmistrz.

– I wiceburmitrz Waldemar Wojtaszek stara się jak może o pozyskanie środków unijnych, jasno i wyraźnie widać, że po prostu pracuje. Natomiast drugi wiceburmistrz, czyli pani Joanna Iskrzyńska – Steg jest od wydawania tych pieniędzy. 

Pani wiceburmistrz nie omieszkała wystosować radnej równie mocnej riposty.

– Pani tak lubi wszystkich dyskredytować. Ja bym tylko chciała przypomnieć, że pani kwalifikacje może też są pod znakiem zapytania. Została pani zwolniona z pracy z Gminy Szaflary, nie wiem czy dyscyplinarnie, czy nie. Ja przepracowałam dużo więcej lat pracy,niż pani, w jednej jednostce i nie zostałam nigdy zwolniona z pracy. Postaram się dla pani radnej przygotować prezentację z naszego dorobku, z Wydziału Promocji – mówiła Joanna Iskrzyńska Steg w odniesieniu do przedstawionej wcześniej prezentacji z zakresu miejskich inwestycji – Było wiele prezentacji, ale ma pani chyba krótką pamięć. Ja bym chciała zadać pani pytanie jako radnej po tych kilku latach: jedna pani inicjatywa, która ma jakieś pozytywne przełożenie dla tego miasta. Jedna. 

Radna nie chciała jednak kontynuować tematu. 

Burmistrz Grzegorz Watycha dziękował radnym za podjęcie uchwały budżetowej:

– Jest ona bardzo ważna, jej realizację zaczniemy już od przyszłego tygodnia. Mam nadzieję, że sprostamy temu zadaniu. Mamy wiele trudnych zadań, trudnych spraw związanych z rozliczaniem pozyskanych, wielu milionów złotych dotacji. Myślę, że staniemy na wysokości zadania tak, żeby państwo radni też mogli na koniec kadencji pokazać, że w tej kadencji zostały wykonane rzeczy odkładane od wielu lat, mniej wartościowe, ale potrzebne dla przeciętnego mieszkańca poszczególnej ulicy czy dzielnicy; ale również inwestycje duże, strategiczne, które dadzą nową jakość działalności kulturalnej, sportowej, rozwojowi gospodarczemu naszego miasta.

Burmistrz zapewnił też, że tuż po nowym roku na spokojnie podjęte zostaną działania, mające na celu rozwiązanie problemu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 tak, by znaleźć optymalne rozwiązanie, nie zaprzepaszczając jednocześnie głosowania mieszkańców w Budżecie Obywatelskim (przypomnijmy, że w tegorocznej edycji BO zwyciężył projekt zakupu i budowy hali pneumatycznej przy “dwójce”). 

NT24TV 29.12.2017
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również