Kamery live
prognoza pogody

Budowa nowej „zakopianki” – wkracza w okres wiosenny

11 marca 2021 13:00
Wyciszenie Włącz dźwięk

NOWY TARG. Budowa nowej „zakopianki” w granicach Nowego Targu koncentruje się teraz na  obiektach mostowych. Coraz większa jest ich nadziemna kubatura. Trwa też wymiana słabego podłoża. Jedno złożone odwołanie blokuje jednak uprawomocnienie się decyzji ZRID dla odcinka Rdzawka – Nowy Targ. Robione są ławy fundamentowe i kolejne zbrojenia. Betonuje się podpory obiektów, powstają drogi technologiczne.

Najdłuższy z tych obiektów – w Lasku nad Lepietnicą – ma 687 metrów. Podpory betonowe robione są nad ulicą Partyzantów w Nowym Targu. Kolejny inżynierski obiekt ma przenieść ruch nad Czarnym Dunajcem i nad ul. Ludźmierską. Będzie on o 100 metrów krótszy od tego w Lasku. Podpory mostów są sytuowane na wielkośrednicowych palach. Ława fundamentowa jest w tej chwili wykonywana nad ścieżką rowerową w Borze Kombinackim. Ustawiane są rusztowania i zbrojenia konstrukcji nośnej. Podpora jest też zbrojona na wiadukcie, którym pobiegnie nowa „zakopianka” nad drogami leśnymi i kolejowymi bocznicami.

– Następne obiekty znajdują się już na węźle Nowy Targ Południe. Tam też robione są fundamenty, zbrojone są skrzydła, wymieniany jest również grunt w tamtych okolicach – mówi Iwona Mikrut, rzeczniczka prasowa krakowskiego Oddziału GDDKiA. – No i oczywiście przebudowywane są tzw. kolizje, czyli ta infrastruktura techniczna, która koliduje z naszą inwestycja. To są linie średniego napięcia, sieć elektryczna nad PKP itd.

Umowa z wykonawcą przewiduje, że w okresie zimowym, czyli między 15. grudnia a 15. Stycznia, prace w ogóle nie muszą być prowadzone. Mimo tego firma „Intercor” z Zawiercia pracowała przez zimę – z krótką tylko przerwą na czas świąt – jeśli tylko pozwalały na to warunki atmosferyczne.

Natomiast budowa mostu tymczasowego na Czarnym Dunajcu nie jest jeszcze przesądzona, gdyż nie wymuszają tego warunki.

– Nie burzymy żadnego mostu – podkreśla Iwona Mikrut. – Most na Czarnym Dunajcu powstanie zupełnie nowy. Dlatego w tym momencie rozpoznajemy uwarunkowania środowiskowe pod kątem możliwości wybudowania mostu tymczasowego, przy czym taki most miałby jedynie funkcję pomocniczą dla samej budowy. To znaczy, że ruch, który w tej chwili odbywa się drogą 47, mógłby być na niego przełożony. Mówimy oczywiście tylko o pojazdach z budowy.

Te ciężkie maszyny powodują bowiem spore uciążliwości komunikacyjne w Nowym Targu, tworzą się zatory wstrzymujące wszystkie pojazdy, a wpływa to też na szybkość dowozu materiałów. Most tymczasowy niewątpliwie odciążyłby ruch. Ale na tym etapie trudno jeszcze powiedzieć, czy most tymczasowy powstanie, choć obszar Natury 2000 nie jest tu przeszkodą. Natura 2000 obejmuje wody Czarnego Dunajca i wąski pasek brzegu po obu stronach. Zarówno osiedle Na Skarpie jak i Żanex są już poza obszarem Natury 2000.

Wymianę podłoża na terenie torfowiskowym, który rozciąga się od Grela po lewy brzeg Czarnego Dunajca harmonogram robót przewiduje nieco później. Tam też budowane będą nasypy i wtedy właśnie nastąpi wymiana gruntu.

W granicach Nowego Targu pojawił się wszakże problem z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod budowę. Część właścicieli decyzje o wyznaczeniu wysokości odszkodowania otrzymała włącznie z informacją, że wypłata odszkodowania nastąpi dopiero po uprawomocnieniu się decyzji ZRID dla odcinka Rdzawka – Nowy Targ.

– Od decyzji ZRID zostało złożone odwołanie i to odwołanie musi rozpatrzyć minister rozwoju, pracy i technologii, wydając decyzję – wyjaśnia rzeczniczka GDDKiA. – Po wydaniu tej decyzji przez ministra decyzja ZRID stanie się ostateczną. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, mimo tej sytuacji, może jednak wypłacić każdemu właścicielowi, któremu przysługuje to odszkodowanie, 70 procent jego wartości w formie zaliczki. Ale musi on zwrócić się o to na piśmie. I otrzyma pieniądze do 30 dni. Natomiast pozostałych 30 procent zostanie mu wypłacone po upływie 14 dni od momentu, gdy decyzja ZRID stanie się ostateczną.

Kiedy ministerstwo podejmie decyzję w sprawie odwołania i prawomocności decyzji ZRID, zależy już od ilości rozpatrywanych odwołań.  

(asz)

 

 

 

 

 

 

 

Anna Szopińska 11.03.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również