Kamery live
prognoza pogody

Bezkolizyjne skrzyżowanie. Odpowiedzi na wnioski i uwagi – za miesiąc

7 kwietnia 2022 07:39

NOWY TARG. Analizy dużej ilości wniosków, obaw i uwag zgłoszonych po konsultacjach wstępnych wariantów bezkolizyjnego skrzyżowania ul. Ludźmierskiej z torami kolejowymi zakończą się na przełomie kwietnia i maja – informuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Bezkolizyjne skrzyżowanie. Odpowiedzi na wnioski i uwagi – za miesiąc

Przypomnijmy, że prekonsultacje, a wkrótce potem już właściwe konsultacje wariantowej koncepcji, z udziałem inwestora, czyli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz firmy projektowej PROMOST z Wisły, odbywały się końcem stycznia i początkiem lutego. Ich efekt to duża ilość wniosków od indywidualnych osób lub podmiotów, przy czym część miała postać protestów zbiorowych. Przedsiębiorcy z rejonu ulic Ceramicznej i Składowej obawiają się, że bezkolizyjne skrzyżowanie pogorszy im dostęp do ul. Ludźmierskiej, powodując spadek obrotów i rentowności firm. Niektórzy przedsiębiorcy ewentualne skutki zmiany układu komunikacyjnego określali jako katastrofalne. Właściciele budynków jednorodzinnych i mieszkańcy bloków również obawiają się znaczących utrudnień i utraty prostego dojazdu do centrum.

– Lista złożonych wniosków, opinii i uwag  – w ilości 67-miu – została przesłana przez Urząd Miasta do jednostki projektowej drogą mailową 9. lutego – informuje Agnieszka Ćwiertniewicz, rzeczniczka Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. – W znacznej części wniosków, w  szczególności od prowadzących działalność przy ul. Kolejowej i Ceramicznej, zawarta jest obawa dotycząca braku bezpośredniego połączenia z drogą wojewódzką, a tym samym potencjalnego wpływu na ich działalności. Część z pism zawiera poparcie lub sprzeciw dla poszczególnych prezentowanych wariantów rozbudowy przedmiotowego skrzyżowania. Jednostka projektowa jest na końcowym etapie analizy materiałów i przygotowywania odpowiedzi. Po przeanalizowaniu wniosków, opinii, uwag otrzymanych po spotkaniu informacyjnym i udzieleniu odpowiedzi, planowane jest zakończenie prac nad przygotowaniem materiałów do wniosku o decyzję środowiskową.

Na razie miasto skłania się ku wariantowi sugerującemu budowę tunelu pod torami. Według planów wojewódzkiego inwestora, decyzję środowiskową projektant powinien uzyskać w tym roku. Lata 2022 – 23 to czas na uzyskanie decyzji  ZRID. Na następne lata przewidziana jest realizacja zadania. Ale na razie autorzy wniosków i uwag muszą uzyskać odpowiedź na zgłaszane obawy i zastrzeżenia. Oczekiwane od wielu dekad rozwiązanie komunikacyjnego węzła gordyjskiego musi bowiem zmierzyć się również ze społecznymi i gospodarczymi skutkami proponowanych zmian.

(asz)

 

 

 

Anna Szopińska 07.04.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również