Kamery live
prognoza pogody

Aż 39 dofinansowanych projektów w ramach transgranicznej współpracy

23 lutego 2017 16:09

Aż 39 mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zostało właśnie zatwierdzonych do dofinansowania, na łączną kwotę ponad 2 mln. euro. Zadania będą realizowane w ramach dwóch projektów parasolowych: "Łączy nas natura i kultura" oraz "Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim".

Aż 39 dofinansowanych projektów w ramach transgranicznej współpracy

W ramach projektu parasolowego “Łączy nas natura i kultura”, koordynowanego przez Michała Stawarskiego, zatwierdzono 35 projektów, głównie tzw. “miękkich” (23). Zainteresowanie drugim projektem parasolowym, dotyczącym kształcenia na pograniczu polsko-słowackim było o wiele mniejsze – zgłoszono zaledwie 7 projektów, z których zatwierdzonych zostało 4, w związku z czym otwarty został nowy nabór wniosków do 28 lutego br. Koordynatorką edukacyjnego projektu parasolowego jest Teresa Siaśkiewicz.

Beneficjentami projektów są polskie i słowackie gminy, miasta, powiaty, instytucje kultury, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz związki wyznaniowe. Zasięg jest tutaj szeroki – są wśród nich projekty z ziemi sądeckiej, myślenickiej, krynickiej. Umowy z partnerami podpisane będą najpóźniej w pierwszym tygodniu kwietnia i będą miały przynajmniej czterostronny charakter. Efektem tych działań, w 2017 i 2018 roku na obszarze wokół Tatr zrealizowanych zostanie kilkadziesiąt wspólnych przedsięwzięć, dotyczących ochrony i rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz kształcenia zawodowego. Dofinansowanie wynosi – wraz z 5% wkładem ze strony skarbu państwa – 90%.

Najistotniejsze z punktu widzenia mieszkańca Podhala wydają się punkty dotyczące stworzenia infrastruktury i elementów komplementarnych dla projektu „Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokół Tatr”: wiaty przystankowe, toalety, dwujęzyczne tablice z mapami przy szlaku, publikacje – wszystko to, co sprawi, by poruszanie się po ścieżce rowerowej było zgodne z współczesnymi standardami i uzupełni ten flagowy, ciekawy produkt turystyczny, na jaki szlak wyrasta.

W mikroprojektach realizowane będą także działania inwestycyjne, w ramach których po obu stronach granicy odremontowane zostaną zabytki – m.in. Dom Ludowy w Bukowinie Tatrzańskiej, czy zajazd w Poroninie. Planowane jest odnowienie wielu kapliczek leżących przy szlaku rowerowym wokół Tatr, na odcinku od Suchej Góry do Trzciany, ale również renowacja obrazów sakralnych. 

Wśród ciekawszych projektów można wymienić też ścieżki rowerowe wokół Babiej Góry, czy Ikonopisanie na Pograniczu. W ramach projektu “Dziedzictwo materialne i społeczno-kulturowe Nowego Targu i Kieżmarku” realizowany będzie projekt, mający na celu zachowanie pamięci o stolicy Podhala doby PRL-u, ze szczególnym uwzględnieniem Kombinatu “Podhale”.

Wśród projektów edukacyjnych realizowane będą m.in. kursy językowe, komputerowe, z zakresu turystyki uzdrowiskowej, e-biznesu czy e-marketingu. Jest projekt szkoleń z zakresu innowacyjnych trendach w chirurgii, w którym uczestniczyć będzie również Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu. Odbędą się ciekawe szkolenia dla pracowników parków narodowych po obu stronach granicy – kursy lawinowe i wysokogórskie.

Realizacja mikroprojektów będzie zarządzana przez Związek Euroregion „Tatry” w Nowym Targu w partnerstwie z Preszowskim Krajem Samorządowym oraz Żylińskim Krajem Samorządowym. Z efektów mikroprojektów będą mogli skorzystać nie tylko mieszkańcy pogranicza, ale także turyści.

/os 

 

NT24TV 23.02.2017
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również