Kamery live
prognoza pogody

Akademia z Okazji Święta Niepodległości. Odznaczeni, uhonorowani i…. Jacek Wójcicki

12 listopada 2023 20:33

NOWY TARG. Wyjątkowo uroczysty charakter ma zawsze akademia z okazji Święta Niepodległości. W tym roku również stała się ona okazją do wręczenia medali i odznaczeń. Gościem z Krakowa była pani dyrektor Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Lucyna Gajda. A zakończył akademię nader miły prezent dla mieszczan i przedstawicieli powiatu: sentymentalny, rozczulający i znakomity koncert Jacka Wójcickiego. 

Akademia z Okazji Święta Niepodległości. Odznaczeni, uhonorowani i…. Jacek Wójcicki

Ponieważ była to uroczystość powiatowo-miejska, z pocztami sztandarowymi obu samorządów, do zgromadzonych okolicznościowe słowo skierowali przewodniczący rady Miasta, Grzegorz Luberda i przewodniczący rady Powiatu – Tadeusz Rafacz.

Najwyższe, państwowe odznaczenia – Krzyże Zasługi nadane przez Prezydenta RP na wniosek Wojewody Małopolskiego otrzymali: srebrny – za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej – Stanisław Kiersztyn, a brązowe – Stanisław Żółtek, Jakub Jamróz i Rafał Szkaradziński. Za zasługi w działalności społecznej i samorządowej Brązowy Krzyż Zasługi dostał Tadeusz Kuczkowicz, a za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej – Jacek Król.

Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę – „za wzorowe, wyjątkowe, sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej”, uhonowany został przez prezydenta Dudę wiceburmistrz Nowego Targu, Waldemar Wojtaszek.

Medale „ Za szczególne zasługi dla Miasta Nowy Targ”, na wniosek kapituły Honorowej, przyznane uchwałą Rady Miasta, otrzymali: Grażyna Kukulska, Jerzy Białoń i Jerzy Głodkiewicz; medale „Zasłużony dla kultury – Miasto Nowy Targ” – Anna Dziubas, Grażyna Jaskierska-Albrzykowska i Maria Zofia Mrożek, a medale „Zasłużony dla sportuMiasto Nowy Targ”Bogdan Kudas i Krzysztof Zapała. Tytułem Honorowego Ambasadora Miasta Nowy Targ cieszy się rodzinna cukiernia „Duda”.

Oto treść laudacji dla odznaczonych:

Grażyna Kukulska – medal za „Szczególne zasługi dla Miasta Nowy Targ”

Pani Grażyna Kukulska przez 28 lat pełniła społeczną funkcję Przewodniczącej Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Nowym Targu. Przez cały ten czas była mocno zaangażowana w tworzenie i rozwój placówek PSONI i dbała o poszerzanie ich działalności. To między innymi z inicjatywy pani Grażyny i dzięki jej współpracy z różnymi instytucjami, powstały placówki, które do dzisiaj udzielają wsparcia osobom od urodzenia do dorosłości, tj. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy i Specjalistyczna Placówka Rehabilitacji i Wsparcia. Pani Kukulska pełni funkcję dyrektora Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nowym Targu, zaprojektowała i przeprowadziła pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”, posiadający obecnie ogólnopolską rangę. Pani Grażyna jest osobą otwartą na innych, jako matka niepełnosprawnej córki, chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, wspiera rodziny osób niepełnosprawnych, nieprzerwanie dba o poszerzanie oferty edukacyjnej i terapeutycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych.

Jerzy Białoń – medal za „Szczególne zasługi dla Miasta Nowy Targ”

Pan Jerzy Białoń był inicjatorem spotkań rodziców z niepełnosprawnością w Nowym Targu. Pierwsze spotkania odbyły się w 1989 roku w Domu Katechetycznym przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wspólne dyskusje uświadomiły rodzicom, jak ważne jest współdziałanie na rzecz zapewnienia osobom niepełnosprawnym jak najlepszych warunków rozwoju. 5 września 1989 roku zarejestrowano Koło Terenowe w Nowym Targu (obecnie: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Nowym Targu). Pierwszym przewodniczącym koła został pan Jerzy, a pierwszą siedzibą – budynek przy ulicy Powstańców Śląskich 9a (powszechnie nazywany „Chatką”).

Pan Jerzy stworzył Dzienne Centrum Aktywności dla dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami. Centrum zostało przekształcone w Środowiskowy Dom Samopomocy i działa do dzisiaj.
Pani Grażyna Kukulska i pan Jerzy Białoń, pomimo wielu nieprzyjemności, przez wszystkie lata nie przestawali wierzyć w dobre serce innych. Ta wiara stanowi podstawę ich wytrwałej pracy na rzecz tych najsłabszych, często społecznie wykluczonych, poprawiając im jakość życia. Pozostali osobami skromnymi i wiernymi wyznawanym przez siebie wartościom.

Jerzy Głodkiewicz – medal za „Szczególne zasługi dla Miasta Nowy Targ”

Pan Jerzy Głodkiewicz w latach 80-tych pracował na stanowisku kierownika Wydziału Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzędu Miejskiego w Nowym Targu, 14 lat był członkiem Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, został uhonorowany złotą odznaką Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, był członkiem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej przy tej izbie.

W 1989 roku rozpoczął działalność indywidualną, prowadząc biuro projektowe w Nowym Targu. Nie sposób wymienić wszystkich projektów, które zeszły z deski kreślarskiej pana Jerzego na przestrzeni lat. Niektóre z nich są rozpoznawalne w Mieście: Bank Pekao SA, Urząd Celny, PZU, kościół św. Brata Alberta na os. Niwa, z całym wystrojem wnętrza – ławki, ołtarz, ambona, balustrady, posadzka, a także nowa plebania i ołtarz przy parafii św. Katarzyny. Dziełem życia jest niemal cała infrastruktura w parafii Ludźmierz: ogrodzenie, ołtarz polowy, Dom Pielgrzyma, przebudowana plebania, zakrystia i Ogród Różańcowy. Jako nowotarżanin, jest propagatorem stylu podhalańskiego. Posiadając ogromne doświadczenie, chętnie dzieli się wiedzą z młodszymi architektami – służy pomocą i dobrą radą.

Anna Dziubas – medal „Zasłużony dla kultury – Miasto Nowy Targ”

Anna Dziubas – urodzona w Nowym Targu, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Architektury Wnętrz oraz studiów podyplomowych – Zarządzanie Kulturą na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Po ukończeniu studiów, pani Anna przez trzy lata pracowała w Młodzieżowym Domu Kultury w Nowym Targu. Równolegle z pracą pedagogiczną, w roku 1991 podjęła pracę w Galerii Sztuki Współczesnej Biura Wystaw Artystycznych „Jatki” w Nowym Targu. Po roku przejęła obowiązki kierownika galerii.

Realizując misję galerii, pani Anna Dziubas współpracuje z wieloma instytucjami i urzędami oraz osobami prywatnymi.Wykorzystując swoje wykształcenie pedagogiczne, uzupełnia program wystawienniczy galerii zajęciami dla dzieci i młodzieży na bazie „żywej” sztuki. W oparciu o prezentowane wystawy, prowadzi spotkania i warsztaty. Program wystawienniczy galerii wzbogacają również cykle tematyczne: „Spotkania Czwartkowe”, „Galeria Gitary”, „Mam Wam coś do powiedzenia”.

Pani Anna Dziubas stworzyła w galerii niezwykły klimat, niezwykłą atmosferę, co powoduje, że osoby nawet nie związane ze sztuką, dobrze się czują w galerii.

Niewątpliwie spektakularnymi wydarzeniami kulturalnymi w galerii „Jatki” o szerokim zasięgu, stały się wystawy Marca Chagala i Pablo Picassa oraz wielu wybitnych artystów, cieszące się wielką frekwencją i zainteresowaniem. Bardzo istotnym dla galerii wydarzeniem są organizowane prezentacje nowotarskie, przedstawiające dorobek artystyczny nowotarskiego środowiska plastycznego. Powyższe wystawy są prezentowane w wielu galeriach sztuki w Polsce.
Galeria Sztuki Współczesnej Biura Wystaw Artystycznych „Jatki” jest autorską placówką pani Anny Dziubas.

Pani Anna Dziubas jest autorką wielu wystaw indywidualnych oraz bierze udział w licznych wystawach zbiorowych.
W roku 2006 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczył panią Annę Dziubas Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, a w 2016 r. Medalem „Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS”.

Grażyna Jaskierska-Albrzykowska – medal „Zasłużony dla kultury – Miasto Nowy Targ”

Grażyna Jaskierska-Albrzykowska – urodzona w Nowym Targu. Prof. dr hab. Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, rzeźbiarka.

Jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem oraz Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (1982–1987), gdzie pracuje od 1988 r. do chwili obecnej.

Od 2004 r. prowadzi dyplomową pracownię rzeźby w Katedrze Rzeźby i Działań Przestrzennych na Wydziale Rzeźby i Mediacji Sztuki we Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych.

W kadencji 2005-2008 – prodziekan Wydziału Malarstwa i Rzeźby, a w kadencji 2008-2012 – kierownik Katedry Rzeźby i Działań Przestrzennych na Wydziale Malarstwa i Rzeźby w ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. W obecnej kadencji – przewodnicząca Rady Programowej w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Rzeźby artystki można zobaczyć w wielu galeriach i przestrzeniach publicznych na świecie. W tekstach o artystce i jej twórczości często znajdujemy odwołania do Nowego Targu.

W dorobku artystycznym pani profesor Grażyny Jaskierskiej-Albrzykowskiej są liczne wystawy indywidualne – międzynarodowe i ogólnopolskie, oraz wystawy zbiorowe.

Uczestniczy w wielu międzynarodowych i ogólnopolskich plenerach rzeźbiarskich, warsztatach i sympozjach. Członek jury wielu konkursów rzeźbiarskich oraz kurator wystaw.

Pani Grażyna Jaskierska-Albrzykowska jest wybitną polską artystką oraz laureatką wielu nagród: 1994 – Srebrna Plakieta Rady Regionalnej Emilia Romagna na XI Międzynarodowym Biennale Dantego w Rawennie, Włochy, 2014 – odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” – Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Rzeczpospolitej Polskiej, 2018 – Złota Odznaka Związku Polskich Artystów Plastyków, 2022 – brązowy medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” – Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Rzeczpospolitej Polskiej.

Maria Zofia Mrożek – medal „Zasłużony dla kultury – Miasto Nowy Targ”

Maria Zofia Mrożek – urodzona w Nowym Targu, Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem i Akademii Pedagogicznej w Krakowie – Wydział Plastyczny.

Pani Maria Zofia Mrożek 25 lat prowadziła pracownię graficzną w Młodzieżowym Domu Kultury, a później w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury. Obecnie prowadzi pracownię graficzną i ceramiczną w Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu. Uczestnicy jej zajęć biorą udział w konkursach miejskich, powiatowych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych, zdobywając liczne nagrody. W okresie wakacyjnym organizuje liczne wyjazdy artystyczne wraz z plenerami.

W 2022 r. uczestniczyła w jubileuszowej wystawie 125 lat Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem – Miejska Galeria Sztuki – Zakopane.

Od 1994 r. do 2023 r. bierze udział w Prezentacjach Nowotarskich Małopolskiego Biura Wystaw Artystycznych „Jatki” – Nowy Targ.

W 2002 r. wystawa zbiorowa Galeria Dom Kultury „Podgórze” – Kraków.
W 2003 r. wystawa zbiorowa – Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay” w Krakowie.

Uczestniczy w konkursach i wystawach na exlibris jak również bierze udział w komisjach jury konkursów plastycznych.
Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci (2020 r).
Laureatka wielu wyróżnień i nagród artystycznych.

Bogusław Kudas – medal „Zasłużony dla sportu – Miasto Nowy Targ”

Instruktor pracowni modelarskiej w Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu. Uczeń znakomitego modelarza, nauczyciela Tadeusza Wiśniowskiego. Od 2008 r. przekazuje swoją wiedzę i pasję młodym adeptom modelarstwa lotniczego i zaraża ich swoją wielką miłością do tego sportu.

Wyszkolił już wielu znakomitych zawodników do licencji sportowej. Jego uczniowie osiągają bardzo wysokie wyniki sportowe – jednym z takich zawodników jest Piotr Bryja, który dwa lata temu uzyskał tytuł Mistrza Polski, rok później, drużynowo, otrzymał tytuł Mistrza Europy, a w tym roku – pnąc się po szczeblach sportowej kariery, pod okiem znakomitego instruktora wywalczył drużynowo tytuł Mistrza Świata.

Pan Bogusław od 2008 r. jest również organizatorem wielu zawodów modelarskich rangi Mistrzostw Polski, czy zawodów zaliczanych do Pucharu Polski, jak również bierze w nich czynny udział, wraz ze swoimi wychowankami.
W swojej zawodniczej karierze dwukrotnie zdobył tytuł Mistrza Polski w klasyfikacji indywidualnej, następnie kolejnego Mistrza Polski – tym razem wywalczył go wraz ze swoją drużyną. Przez wiele lat zasilał Kadrę Narodową, ciągle zdobywając nową wiedzę i umiejętności.

Bardzo duże znaczenie i wkład w uzyskaniu tych sukcesów ma wsparcie Powiatowego Centrum Kultury, dzięki któremu można budować aż tak wyczynowe modele, mogące konkurować z najlepszymi.

Krzysztof Zapała – medal „Zasłużony dla sportu – Miasto Nowy Targ”

Dla wielu osób znany pod pseudonimami „Kazek” lub „Zapałka”. Pan Krzysztof urodził się i wychował w Nowym Targu, od najmłodszych lat był zafascynowany sportem hokejowym. Intensywnie trenował na tafli lodowiska miejskiego w barwach Podhala. Grając na pozycji napastnika środkowego, bardzo szybko zaczął osiągać sukcesy. Jeszcze jako nastolatek został powołany do juniorskiej reprezentacji Polski do lat 18, a następnie do lat 20, z którymi uczestniczył w Juniorskich Mistrzostwach Świata. Kolejnym krokiem awansu było zakwalifikowanie się do reprezentacji Kadry Seniorów, w której rozegrał 135 spotkań międzynarodowych, zdobywając 30 bramek. Był zawodnikiem grającym w wielu klubach, bo oprócz Podhala, zasilał swoją osobą również drużyny w takich miastach jak Sanok i Krynica.

Podczas kariery zawodniczej, aż czterokrotnie zdobył tytuł Mistrza Polski – dwukrotnie grając w barwach KH Podhale i dwukrotnie w barwach KH Sanok.

W 2004 roku w barwach macierzystego klubu zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Polski i aż pięciokrotnie stał na podium wraz z drużyną, odbierając brązowe medale MP.

Jako reprezentant kraju w roku 2014 awansował do mistrzostw Świata Dywizji I Grupy A.

Obecnie pan Krzysztof zakończył karierę zawodniczą i założył pierwszą w Polsce Agencję Hokejową, pomagającą zawodnikom uprawiającym hokej na lodzie w ich sportowej karierze w Polsce i zagranicą.

Rodzinna cukiernia ,,Duda” – Honorowy Ambasador Miasta Nowy Targ

Najstarsza cukiernia w Nowym Targu została założona w 1945 roku przez Rudolfa Dudę, ojca Bronisława Dudy, niedługo po przeprowadzce do naszego miasta państwa Dudów. Na początku zlokalizowana była na rogu Rynku i ulicy Szaflarskiej pod jej pierwotną nazwą „Cukiernia Tatrzańska”. Po trzech latach cukiernia została przeniesiona do dobrze znanej nam wszystkim lokalizacji przy ul. Kościuszki 5, gdzie znajduje się do dziś.

Od początku zakres jej działalności opierał się na produkcji tradycyjnych wyrobów cukierniczych, takich jak sławne kremówki, jabłecznik, świeże drożdżówki, torty, słynne makowce oraz wiele innych przysmaków. Wykorzystywanie rodzinnych tradycji cukierniczych, a także przedwojennych receptur polskich i międzynarodowych cukierników, spowodowało prężny rozwój firmy, zyskując zadowolonych klientów.

Cukiernia wówczas zajmowała się również produkcją własnych lodów o niepowtarzalnym smaku, które występowały w trzech odmianach: śmietankowe, owocowe i czekoladowe. Po pewnym czasie na rzecz rozwoju w kierunku wyrobów cukierniczych, firma zrezygnowała z produkcji lodów, co zaowocowało znacznym poszerzeniem asortymentu wyrobów cukierniczych na niezwykle wysokim poziomie.

W cukierni państwa Dudów, należącej już do trzeciego pokolenia tej rodziny, poza produkcją wyrobów cukierniczych, prowadzone są także szkolenia przyszłych cukierników pod okiem mistrza cukiernictwa.

Praca z pasją, zakorzeniona w rodzinnej tradycji, wysoka jakość produktów oparta o sprawdzone receptury, a także wdzięczna i zadowolona klientela przyczyniły się do przetrwania i rozwoju najstarszej rodzinnej cukierni w Nowym Targu. Wyroby Państwa Dudów stały się tradycją oraz marką Miasta Nowy Targ.

(asz)

Fot. Paweł Kos

Anna Szopińska 12.11.2023
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również