Kamery live
prognoza pogody

Absolutorium dla Zarządu Powiatu – zdecydowaną większością głosów

26 maja 2023 07:55

POWIAT NOWOTARSKI. LVI sesja rady Powiatu Nowotarskiego przyniosła uchwały o udzieleniu wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Nowotarskiego oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022.

Absolutorium dla Zarządu Powiatu – zdecydowaną większością głosów

Wotum zaufania Zarząd uzyskał po zaprezentowaniu przez sekretarza powiatu, Bartłomieja Garbacza, raportu o stanie powiatu za rok 2022. Było to całoroczne podsumowanie działalności Rady, Zarządu, stanu finansów powiatu, wraz z opisem działalności komórek organizacyjnych Starostwa oraz innych powiatowych jednostek.

Absolutorium to z kolei wyraz poparcia Rady dla sposobu wykonania budżetu przez Zarząd i jego odpowiedzialności za prowadzenie gospodarki finansowej. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nowotarskiego za 2022 rok przedstawiła pani skarbnik dr Joanna Gronkowska.  

W okresie sprawozdawczym Rada i Zarząd Powiatu Nowotarskiego podjęły 46 uchwał dotyczących zmian budżetu Powiatu.  Wykonanie dochodów po zmianach na koniec grudnia 2022 opisuje się kwotą:  279 mln 847 tys. 709,75 zł, natomiast wykonanie wydatków   – kwotą 279 mln 295 tys. 740,48 zł, w tym  wydatki majątkowe  wynoszą 34 406 389,47 zł. Nadwyżka wynosi 551 969,27 zł. Rozchody w kwocie 4 mln 481 tys. 004,00 zł powstały z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji – czyli zadłużenie powiatu na koniec grudnia 2022 r. – to 18 mln 449 tys. 075,17 zł. Dzięki racjonalnemu gospodarowaniu budżetem samorządowym w 2022 r. udało się nadal utrzymać stosunkowo niski wskaźnik zadłużenia  Powiatu: 7,24 procenta.

Po tej szczegółowej analizie wykonania budżetu za ubiegły rok,  bezwzględną większością głosów Rada Powiatu Nowotarskiego udzieliła absolutorium Zarządowi.

– W imieniu własnym i w imieniu Zarządu serdecznie dziękuję za przyjęte uchwały, za udzielenie nam wotum zaufania i absolutorium – mówił starosta Krzysztof Faber. – To dla nas wielkie zobowiązanie, które postaramy się zrealizować i nadal intensywnie pracować dla dobra mieszkańców powiatu. Chciałbym szczególnie podziękować Pani Skarbnik, Wydziałowi Finansowemu i wszystkim pracownikom urzędu za rzetelną pracę. Bez niej nie moglibyśmy osiągnąć tylu sukcesów i realizować tak wielu zadań i inwestycji, które służą rozwojowi naszego Powiatu.

Udzielenie absolutorium to taki moment w roku, kiedy to radni oceniają pracę między innymi moją – dodał wicestarosta Bogusław Waksmundzki. – Zawsze jest to powód do satysfakcji, tym bardziej, że miniony rok był niezwykle pracowity.  Oczywiście oprócz dobrych opinii, są kolejne wnioski dotyczące dróg, oświaty, pomocy społecznej. Marzeniem naszym jest, aby inwestować w wielu obszarach, a uda się to robić, jeżeli będziemy w tych działaniach spójni, tak jak do tej pory. Chciałbym również podziękować za współpracę samorządom gminnym, bo ta współpraca jest naprawdę  dobra. Wspólnie realizujemy wiele inwestycji. Gdyby tej pomocy nie było, gdyby nie było tej współpracy to nie byłoby możliwości zrealizowania w tak krótkim czasie wielu bardzo ważnych inwestycji, co jest istotne to  podniesienie jakości usług dla mieszkańców.

inf. Starostwa Powiatowego w Nowym Targu opr. asz

Anna Szopińska 26.05.2023
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również