Kamery live
prognoza pogody

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowotarskiego – jednogłośnie

28 maja 2022 11:16

26 maja br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu odbyła się XLII Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego. Było to jedno z najważniejszych posiedzeń w roku, ponieważ na nim decydowano o udzieleniu wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Nowotarskiego oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowotarskiego - jednogłośnie

Zarząd uzyskał wotum zaufania co nastąpiło po zaprezentowaniu raportu o stanie powiatu za rok 2021 przez Bartłomieja Garbacza Sekretarza Powiatu Nowotarskiego. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nowotarskiego za 2021 rok przedstawiła dr Joanna Gronkowska Skarbnik Powiatu Nowotarskiego.

Ogółem różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi w roku 2021, będąca nadwyżką, wyniosła 25 506 652,90 zł. Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 20,47 mln zł,  stanowiącą 9,38 % wydatków budżetu, na co złożyły się głównie koszty inwestycji realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg – kwota niemal 15,92 mln zł oraz koszty inwestycji w obszarze edukacji i opieki społecznej – 4,43 mln zł. Dzięki racjonalnemu gospodarowaniu budżetem samorządowym w 2021 r. udało się nadal utrzymać stosunkowo niski wskaźnik zadłużenia powiatu tj. 10,44 %.

Zarządzanie finansami Powiatu Nowotarskiego w roku 2021 było prawidłowe i w żadnym momencie nie było sytuacji zagrożenia polegającego np. na braku środków na realizację zaplanowanych wydatków. W tej chwili sytuacja finansowa powiatu jest dobra, nic nie wskazuje na zagrożenie utraty płynności finansowej.

Po tej szczegółowej analizie wykonania budżetu za ubiegły rok doszło do głosowania, w którym jednogłośnie Rada Powiatu Nowotarskiego udzieliła absolutorium zarządowi.

– Zarząd powiatu prowadzi staranną i konsekwentną politykę finansową, dzięki której nasz powiat jest w dobrej kondycji, systematycznie się rozwija w każdej dziedzinie. Ostatni rok, to rok kolejnych inwestycji w infrastrukturze drogowej, edukacyjnej i zdrowotnej. Jestem przekonany, że w roku ubiegłym dobrze zrealizowaliśmy zamierzone cele i zadania, co potwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa wydając nam pozytywną opinię. Z naszego punktu widzenia uważamy, że zrobiliśmy wszystko, aby środki finansowe były wydatkowane dobrze  – podsumował po sesji starosta Krzysztof Faber

– Nie udałoby się zrealizować tak dobrego budżetu bez udziału wielu osób. Dziękuję wszystkim, którzy rozumieją sytuację, służą dobrymi podpowiedziami i sugestiami oraz wspierają nasze działania, ku zadowoleniu mieszkańców powiatu, bo na co dzień spotykamy się z dobrymi opiniami dotyczącym naszej pracy. Oczywiście oprócz dobrych opinii, są kolejne wnioski dotyczące dróg, oświaty, pomocy społecznej. Marzeniem naszym jest, aby inwestować w wielu obszarach, a uda się to robić, jeżeli będziemy w tych działaniach spójni, tak jak do tej pory – dodał wicestarosta Bogusław Waksmundzki.

źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

os 28.05.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również