Kamery live
prognoza pogody

94% procent mieszkańców Podhala czuje się bezpiecznie

22 lutego 2018 19:30

Blisko 85 proc. Małopolan czuje się „bezpiecznie” i „bardzo bezpiecznie”. Najlepiej sytuacja wygląda na Podhalu – tu takiego zdania jest już blisko 94 proc. mieszkańców. Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego sprawdziło także, jak oceniana jest praca służb mundurowych. Wyniki można znaleźć w najnowszym badaniu opinii mieszkańców naszego regionu.

94% procent mieszkańców Podhala czuje się bezpiecznie

W Małopolsce możesz spać spokojnie

Czy w Małopolsce można czuć się bezpiecznie? Odpowiedź brzmi: jak najbardziej! Takiego zdania jest blisko 85 proc. mieszkańców naszego regionu. Biorąc pod uwagę wyniki ankiet w poszczególnych subregionach, najlepiej wypadło Podhale – tu odpowiedź „bezpiecznie” i „bardzo bezpiecznie” wybrało blisko 94 proc. ankietowanych. W dalszej kolejności są: Sądecczyzna (85,8 proc.), subregion tarnowski (84,4 proc.), Małopolska Zachodnia (83,8 proc.), Krakowski Obszar Metropolitalny (81,2 proc.) i sam Kraków (80,2 proc.). 
Co ciekawe, największe poczucie bezpieczeństwa mają mieszkańcy wsi. „Bardzo bezpiecznie” czuje się 55,2 proc. ankietowanych z obszarów wiejskich – przy 43,2 proc. respondentów z miasta. Co więcej, najlepiej oceniają sytuację młodzi Małopolanie (18-24 lat) – odpowiedź: „bardzo bezpiecznie” zaznaczyło 55,4 proc. z nich. 
Duży odsetek mieszkańców województwa przyznał, że częste jest prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. „Przemoc w rodzinie” oraz „pobicie” również nie są czymś rzadko spotykanym.

Piątka z plusem dla strażaków

W 6. edycji badania opinii mieszkańców Małopolanie oceniali także skuteczność działania służb publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, przyznając im punkty w skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznaczało: bardzo złą skuteczność, a 5: bardzo dobrą). 
Efekt? Najwyżej została oceniona straż pożarna – aż 67,4% mieszkańców regionu dało jej najwyższą punktację. Szczególnie wysokie noty uzyskała na obszarach wiejskich – tu jest bardziej widoczna i działa nie tylko w kontekście bezpieczeństwa, ale również przy okazji innych wydarzeń (w tym kulturalnych, edukacyjnych). Ponadto spory odsetek mieszkańców działa w OSP. 
Jedynie co dziewiąty mieszkaniec regionu ocenił działanie policji jako „bardzo skuteczne”. Niewiele mniej (7,3%) odpowiedziało, że charakteryzują się one „bardzo złą skutecznością”.
Straż miejska oceniana jest przez mieszkańców Małopolski gorzej niż policja. O ich „niskiej skuteczności” jest przekonane 30 proc. ankietowanych. Co ważne, w tym wypadku spory odsetek respondentów nie potrafił w ogóle dokonać oceny (zaznaczając „trudno powiedzieć” lub „brak odpowiedzi”), ponieważ na terenie ich gminy nie ma tej jednostki.

***

Przypomnijmy, 6. badanie opinii mieszkańców Małopolski zostało poświęcone głównie sprawom społecznym. Małopolanie musieli odpowiedzieć na 25 pytań dotyczących nie tylko zadowolenia, ale też m.in. zdrowia czy korzystania z mediów społecznościowych. W badaniu wzięło udział 3 tys. osób, po 500 z każdego subregionu Małopolski. Wśród tej grupy 36,1 proc. miało wykształcenie wyższe, 44 proc.  – średnie lub policealne, 18 proc. – zasadnicze zawodowe, a 1,9 proc. – podstawowe i gimnazjalne.

Badanie zostało przeprowadzone w formie wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w 6 subregionach: Krakowie, Krakowskim Obszarze Metropolitalnym, tarnowskim, sądeckim, podhalańskim i w Małopolsce Zachodniej.

źródło: UM WM

os 22.02.2018
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również