Kamery live
prognoza pogody

25 lutego. 40-te Jubileuszowe Zawody Narciarskie o Puchar Przechodni Związku Podhalan

18 lutego 2024 22:24

NOWY TARG – ZADZIAŁ. Nowotarski Oddział Związku Podhalan zaprasza na Zawody Narciarskie o Puchar Przechodni Związku Podhalan – tego roku jubileuszowe, już czterdzieste. Odbędą się one w niedzielę 25 lutego, na stoku Zadziału. Numery startowe będą tam wydawane od godz. 9.00.

25 lutego. 40-te Jubileuszowe Zawody Narciarskie o Puchar Przechodni Związku Podhalan

Oto szczegóły organizacyjne:

Miejsce zawodów: Wyciąg narciarski „ZADZIAŁ”

oś. Zadział 2, 34-400 Nowy Targ

Konkurencja: Slalom gigant

Zgłoszenia i informacje: do 23.02.2024 – mailowo lub telefonicznie :

Związek Podhalan Oddział w Nowym Targu : e-mail : [email protected]

Wojtek Groń – Prezes Oddz. ZP w Nowym Targu tel. 603 652 447 e-mail: [email protected]

Przebieg zawodów:

– godz. 9.00 – 9.55 – wydawanie numerów startowych zgłoszonym zawodnikom (w biurze zawodów )

– godz. 10.00 – Msza święta – pod stokiem narciarskim

– godz. 11.00 – uroczyste otwarcie zawodów

– godz. 11.30 – slalom gigant (wg kolejności numerów startowych)

kobiety: grupy I, II, III, IV, V, VI

mężczyźni: grupy I, II. III. IV, V, VI

– ok. godz. 14.00 – Zakończenie zawodów / uzależnione od ilości zawodników / pod stokiem narciarskim.

Uczestnicy: Członkowie Związku Podhalan oraz osoby niezrzeszone od lat 16, lecz ze względu na sportowo-folklorystyczny charakter imprezy, w zawodach można wziąć udział wyłącznie w regulaminowym stroju góralskim.

Obowiązujący zawodników (minimalny) strój góralski to:

– dla kobiet: góralska spódnica, serdak lub góralski sweter, chusta góralska

– dla mężczyzn: góralskie portki, serdak lub sweter góralski

Więcej informacji w Regulaminie zawodów

Imprezę dotuje Gmina Miasto Nowy Targ

Z góralskim pozdrowieniem

Wojtek Groń

Prezes Oddziału

REGULAMIN  „40 OTWARTYCH ZAWODÓW NARCIARSKICH  O  PUCHAR  PRZECHODNI                   ZWIĄZKU PODHALAN”  2024 r.

Charakter i cel zawodów

  • impreza sportowo – rekreacyjno – folklorystyczna
  • popularyzacja narciarstwa wśród członków Związku Podhalan
  • motywacja do uprawiania sportu w każdym wieku

Organizator  zawodów

  • Związek Podhalan Oddział w Nowym Targu

   Aleja Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ

Termin zawodów :    25 lutego 2024  (niedziela)

Miejsce  zawodów:    Wyciąg narciarski   „ZADZIAŁ”

                                    oś. Zadział  2, 34-400 Nowy Targ

Konkurencja:    slalom gigant (jeden przejazd)

Uczestnicy:    Członkowie Związku Podhalan oraz osoby niezrzeszone, lecz ze względu na kulturalno-folklorystyczny charakter imprezy, w  zawodach można wziąć  udział  wyłącznie w regulaminowym  stroju  góralskim.

Obowiązujący  zawodników (minimalny) strój  góralski to:

                  – dla kobiet: góralska spódnica, serdak lub góralski sweter, chusta góralska

                  – dla mężczyzn:  góralskie portki,  serdak lub sweter góralski   

Uwaga  !!!  Zawodnicy bez w/w stroju góralskiego nie będą sklasyfikowani.

Wpisowe  – 30 zł  –   płatne  przy odbiorze  numeru startowego.

Zgłoszenia :  do dnia 23-02-2024 –   mailowo lub telefonicznie :

                     Związek Podhalan Oddział w Nowym Targu :

                                         mail : [email protected]

                    Wojtek Groń  –  Prezes Oddziału Związku Podhalan w Nowym Targu

                    tel. 603 652 447  e-mali[email protected]

W zgłoszeniu należy podać:  nazwisko i imię, rok urodzenia,  oraz  miejscowość Oddziału Związku Podhalan / lub zamieszkania dla zawodników niezrzeszonych /.

Dane osobowe

Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprez Organizatora, wyłonienia zwycięzców zawodów oraz przyznania i wydania nagród.

Dane takie jak (imię nazwisko, rok urodzenia, oraz miejscowość) będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z 27 kwietnia 2016. Przetwarzanie i wykorzystanie danych, obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy oddziałów, klubu. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.

Organizator, wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zwodach.

Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie wystąpią w związku z ich startem w zawodach.

Przez akceptację poniższej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia wszelakich roszczeń od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą: „Zapewniam, że stan zdrowia, w jakim się znajduję umożliwia mu udział w imprezie. Przyjmuję do wiadomości, że jeśli w związku z udziałem w imprezie doznam uszczerbku na zdrowiu, szkody rzeczowej lub majątkowej nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że moim obowiązkiem jest przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach będących pod patronatem TZN. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez organizatorów, sponsorów, prasę, radio i telewizję na potrzeby marketingowe i promocji imprezy. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym także dla potrzeb działań marketingowych i promocyjnych podejmowanych przez organizatorów i sponsorów zgodnie z Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.U.UE.L.2016.119.1.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.

Uwaga!!!      Ze względów organizacyjnych po dniu 23-02-2024 zgłoszenia nie będą przyjmowane, jak również w dniu zawodów nie będzie możliwości zapisania się do startu !

Grupy  wiekowe kobiet i mężczyzn :

Grupa  I      –  roczniki       . . . .   –  do 1954

Grupa II      –  roczniki   od 1955 – do 1964

Grupa III    –  roczniki   od  1965 – do 1974

Grupa IV    –  roczniki  od  1975 – do 1984

Grupa V     –  roczniki   od  1985 – do 1994

Grupa VI   –   roczniki   od 1995 – do 2008

Nagrody: – puchar  – za 1 miejsce w każdej grupie wiekowej

                 – medale – za 3 pierwsze miejsca w każdej grupie wiekowej

                 – dyplomy – za 6  pierwszych  miejsc w każdej grupie wiekowej

                 – Puchar przechodni – dla zwycięskiego Oddziału Związku Podhalan

                 – Puchar dla  najliczniej reprezentowanego Oddziału ZP.

                 – Wyróżnienia specjalne.

Punktacja drużynowa:

              Za poszczególne  miejsca w każdej grupie wiekowej w obu konkurencjach:

              1 miejsce -10 pkt., 2 miejsce -9 pkt., …. 10 miejsce 1 pkt. Dalsze miejsca 0 pkt.

              Puchar przechodni zdobywa  Oddział ZP  który zdobędzie największą ilość punktów we wszystkich grupach wiekowych.

              Osoby niezrzeszone w Związku Podhalan walczą o punkty i nagrody  w swojej grupie wiekowej.

         Oddział Związku Podhalan, który zdobędzie  Puchar Przechodni  po raz trzeci, otrzymuje go na własność  i jest fundatorem następnego pucharu.

 

 

                                                                                        

 

Anna Szopińska 18.02.2024
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również