Kamery live
prognoza pogody

1192 osoby podpisały antysmogową petycję Marka Domańskiego

Znany z wcześniejszych wystąpień w sprawie jakości powietrza Marek Domański zawiadamia teraz o złożeniu do Burmistrza i do Rady Miasta petycji. Podpisało się pod nią 1192 mieszkańców Nowego Targu. Wyrażona wcześniej intencja tej akcji byłą następująca: My, mieszkańcy Nowego Targu, żądamy od Władz miasta radykalnych i w pełni skutecznych działań w celu likwidacji smogu. Oświadczamy, że nie chcemy żadnych nowych inwestycji, dopóki  będzie nas zatruwało smogowe powietrze.

1192 osoby podpisały antysmogową petycję Marka Domańskiego

Treść petycji:

                                                                         

                                                                         Szanowny  Pan Burmistrz  Grzegorz Watycha

                                                                         i  Szanowna  Rada  Miasta

                                                                         Nowy Targ               

                                                                             

Dotyczy: Likwidacji smogu w Nowym Targu.

Podejmując przedmiotowe działania reprezentuję siebie i mieszkańców  Nowego Targu. Działam w interesie publicznym, czyli dobra wspólnego, a żądania mieszczą się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.                                                                                                                                       Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz U z 2014r. poz.1195).

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Art.5, Art.31, Art. 68, Art.74, Art.86 traktujące  o ochronie środowiska.

Uzasadnienie

Statystyki,  bieżące pomiary, konferencje naukowe, sprawozdania lekarzy specjalistów i komunikaty w mediach publicznych informują nas, jaka jest jakość powietrza w Nowym Targu i jak ono działa na organizm człowieka. Nowy Targ jest  jednym z „liderów”  w Polsce pod względem fatalności powietrza. Specjaliści w temacie stwierdzili, że oddychanie nowotarskim powietrzem to tak, jakbyśmy wypalali paczkę papierosów dziennie, oczywiście nie wyłączając dzieci. W okresie grzewczym mieszkańcy nie mogą swobodnie bez lęku wychodzić z domu, nie otwierają okien, oczyszczają powietrze w mieszkaniach odpowiednimi urządzeniami. Ale czy tak można dalej żyć?  Tym bardziej że i tak nie uchronimy się od skutków fatalnego powietrza, ponieważ nie można nie oddychać. Sytuacja jest katastrofalna i nie do przyjęcia.  Dla  mieszkańców jest  bardzo uciążliwa. Niejednokrotnie powoduje już nie tylko obawy i lęk,  ale i panikę o zdrowie. Tym bardziej, że Nowotarżanie  nie czują poprawy jakości powietrza i nie mają nadziei, że to się zmieni.

Nowy Targ – stolica Podhala ma ambicje być miastem turystycznym. Tymczasem fatalny stan powietrza, który utrzymuje się przez co najmniej pół roku, skutecznie zniechęca, a nawet odstrasza  turystów od Nowego Targu. Wiem z autopsji, że mieszkańcy  Nowego Targu  nie potrafią cieszyć się nowymi inwestycjami na rzecz miasta. Ich odczucia są zupełnie inne – są wściekli, jak widzą, że wydaje się pieniądze na wszystko tylko nie na walkę ze smogiem. W rozmowie z mieszkańcami najczęściej wypowiadane zdanie to:  cytuję: „Nie chcemy żadnych domów kultury, lodowisk, muzeów czy ścieżek rowerowych, jeżeli nie mamy czym oddychać, po co nam to wszystko skoro zdrowie tracimy”.

Te wypowiedzi świadczą, jak bardzo wszyscy są rozgoryczeni  fatalnym stanem powietrza  i lękiem przed utratą zdrowia. Przeciętny mieszkaniec Nowego Targu, taki jak ja, nie ma takiej pozycji, aby doradzać czy dyktować władzy publicznej, w jaki sposób należy problem smogu rozwiązać.  Wybraliśmy najlepszych z pośród chętnych na  Burmistrza i do Rady Miasta, więc to  Ich obowiązkiem jest radzenie sobie z trudnymi problemami. Wsłuchiwanie się w uzasadnione żądania mieszkańców, ich zrozumienie i w konsekwencji rozwiązywanie problemów dotyczących naturalnych podstaw bytu  (w tym konieczności oddychania czystym powietrzem) – jest podstawowym i niezaprzeczalnym obowiązkiem Władz Miasta.

W związku z wyżej opisaną  i faktycznie istniejącą sytuacją, my mieszkańcy miasta Nowego Targu, nie zgadzamy się na życie w tak skrajnie zanieczyszczonym środowisku i żądamy  radykalnych działań w celu jego poprawy. Żądamy zdecydowanych kroków i systemowych rozwiązań. Żądamy pozyskania funduszy z zewnątrz, a jeżeli to nie będzie możliwe, to  wygospodarowanie i zabezpieczenie  na ten cel znacznych środków z budżetu miasta.

Żądamy aby temat smogu w Nowym Targu był dla Burmistrza i Rady Miasta tematem priorytetowym. Żądamy przedstawienia nam planu na wyeliminowanie problemu smogu i jak najszybszego wprowadzenia go w realizację.

Równocześnie proszę o powiadomienie mnie  jako reprezentanta podmiotu wnoszącego,  o przyjęciu i rozpatrzeniu naszej petycji przy zachowaniu ustawowego terminu. Proszę, aby w odpowiedzi nie zamieszczać dotychczasowych dokonań w temacie smogu. W moim posiadaniu jest opracowanie w przedmiotowym temacie, które otrzymałem od  Pana Naczelnika Jabconia. O dotychczasowych działaniach poinformowałem zainteresowanych mieszkańców. Wszyscy znamy je prawie na pamięć, ale nie zapominajcie Państwo, że ludzie mają nosy, które  bezbłędnie informują ich o smrodzie w mieście. Wiemy że coś robicie, ale to ”coś”  jest stanowczo za mało i mało skuteczne. Proszę natomiast, aby w odpowiedzi znalazła się informacja, co Państwo  zamierzacie robić dalej, jakiej wielkości środki przeznaczycie, żeby zlikwidować  istniejący problem. Takie informacje jeżeli będą zawierać konstruktywne i realne rozwiązania nie odkładane w czasie, pozwolą uspokoić mieszkańców i dać im nadzieję na zdrowe powietrze w naszym mieście.

Moja refleksja:

Szanowny Panie Burmistrzu, osobiście słyszałem, jak podczas Pańskich odpowiedzi na interpelacje Radnych dezauwuje Pan naszych Radnych stwierdzeniem, że występują z interpelacjami tylko po to, aby zaistnieć. Mnie się to bardzo nie podobało. W związku z powyższym nasuwa mi się myśl, że jeśli Pan nie rozpocznie radykalnych działań w temacie likwidacji smogu, to ja Panu gwarantuję, że Pan, czy chce czy nie chce to zaistnieje, ale … super negatywnie.

Z wyrazami głębokiego szacunku,   

Marek Domański

  1. W załączeniu:  Listy z podpisami mieszkańców. 88 list ktore zawieraja 1192  podpisy.
  2. Odpowiedź na powyższą Petycję odbiorę osobiście w Urzędzie Miasta Nowy Targ.       Dlatego uprzejmie proszę o powiadomienie mnie o terminie odbioru.

Treść przesłanej do mediów informacji:

Szanowni Nowotarżanie!

Pragnę Was poinformować, że 20. lutego 2020 r. zakończono akcję zbierania podpisów mieszkańców pod petycją do Burmistrza i Rady Miasta Nowy Targ.   Celem petycji  jest przedstawienie naszym Władzom żądania wyeliminowania trującego powietrza w Nowym Targu. Wierzę, że Włodarze Nowego Targu, jako elita naszego społeczeństwa, poważnie podejdą do podmiotowego tematu i skutecznie zajmą się śmierdzącym tematem smogu.

Podstawową  przedwyborczą obietnicą obecnego Burmistrza było wyeliminowanie smogu w Nowym Targu.  Mieszkańcy czekają już za długo na spełnienie tej obietnicy. Czy może Pan Burmistrz zapomniał, że nadszedł już czas, najwyższy czas  wywiązania się ze złożonej obietnicy? 

W akcji zbierania podpisów nie byłem sam. Tą drogą chcę podziękować wąskiej grupie osób, która wspomagała mnie w procesie zbierania podpisów. Nie mieliśmy zbyt dużo czasu, aby zebrać ich więcej. Przyznam, że spotkałem się z entuzjastycznym podejściem mieszkańców. Wszyscy, z którymi rozmawiałem, chętnie składali swoje podpisy i życzyli mi powodzenia. Nie spotkałem nikogo, kto byłby zadowolony z jakości powietrza  w Nowym Targu. Na każdym kroku dziękowano mi i proszono o przekazanie podziękowania innym mieszkańcom, którzy włączyli się w tą tak potrzebną akcję. Osoby składające podpisy były wdzięczne za  to, że ktoś robi coś  dla nich, że komuś w ogóle chce się cokolwiek zrobić w tym temacie.

Dla informacji Państwa, zebraliśmy 1192 podpisy.

Petycja wraz z podpisami mieszkańców została złożona na ręce Burmistrza i Rady Miasta po zarejestrowaniu na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta.

W załączeniu treść petycji.

Z wyrazami szacunku i podziękowaniem za każdy podpis,

Marek Domański

os 25.02.2020
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

2 komentarze
Oszukana 00:49 28.02.2020

Bzdura - część osób była wprowadzona w błąd nie widząc pisma przewodniego i chciałaby się z tego wycofać!!! To nie jest akcja antysmogowa tylko kolejna akcja przedwyborcza mająca na celu bezpośredni atak wobec aktualnej władzy. Do zbierania podpisów były wykorzystane przedszkolanki, które z założenia darzy się zaufaniem, a i one (przynajmniej niektóre) nie do końca wiedziały do czego tak naprawdę namawiają.

Nowotarżanin 21:17 25.02.2020

Opamiętajcie się. Ja chce od miasta kanalizacji ! Czekam na nią kilkanaście lat i przez mała grupkę ludzi mam się jej nie doczekać ?

Zobacz również