Obwodnica dużych nadziei i niepokojów

Prezentacji założeń do Studium techniczno–ekonomiczno– środowiskowego (STEŚ) dla tego zadania dokonywał Arkadiusz Kowalewski, przedstawiciel warszawskiej firmy „Multiconsult”, której krakowski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zlecił przygotowanie studium. Studium ma być podstawą do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Założeniem każdego z trzech wariantów koncepcji jest ominięcie Boru na Czerwonem, co ze względów środowiskowych i … Czytaj dalej Obwodnica dużych nadziei i niepokojów