Kładki do remontu (wizualizacje)

Remont bliźniaczych kładek obejmuje wymianę nawierzchni,  oczyszczenie, malowanie i wymianę elementów konstrukcyjnych kładki oraz wykonanie iluminacji. Konstrukcja kładek będzie oczyszczona przez piaskowanie, wykonane zostanie zabezpieczenie całej konstrukcji stalowej kładki oraz remont bezpośrednich dojść do obiektów (schodów i pochylni) tak, by były dostosowane do komunikacji dla osób niepełnosprawnych. Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie remontu kładek przypada na … Czytaj dalej Kładki do remontu (wizualizacje)