Centrum Nowego Targu w rejestrze zabytków. Będzie odwołanie od decyzji

“Ochrona układu urbanistycznego miasta Nowy Targ leży w interesie społecznym ze względu na jego wartość historyczną oraz kulturową” Układ urbanistyczny centrum Nowego Targu jest średniowiecznym zabytkiem i jako taki, powinien być chroniony – wynika z wydanej 11 maja 2020 roku decyzji Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. O wartości centrum miasta stanowi przede wszystkim fakt, że zasadniczo … Czytaj dalej Centrum Nowego Targu w rejestrze zabytków. Będzie odwołanie od decyzji