Bezkolizyjne skrzyżowanie ul. Ludźmierskiej z linią kolejową – miasto dorzuca się do dokumentacji

fot. arch. nowytarg24.tv Realizacja zadania to duży krok w kierunku urealnienia rozwiązania problemu ulicy Ludźmierskiej. Obejmuje przede wszystkim opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowana wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno- użytkowego, jednak uwzględnia także opcję opracowania projektu budowlanego oraz uzyskania decyzji ZRiD.  Na wykonanie dokumentacji miasto udziela pomocy finansowej w formie … Czytaj dalej Bezkolizyjne skrzyżowanie ul. Ludźmierskiej z linią kolejową – miasto dorzuca się do dokumentacji