Kamery live
prognoza pogody

Zniknie supermarket „Alma”?

23 września 2016 06:54

NOWY TARG. Wierzyciel sieci Alma Market, Zbigniew Kurasz, do Sądu Rejonowego w Krakowie skierował wniosek o ogłoszenie upadłości spółki, obejmującej likwidację jej majątku. Prawie jednocześnie zarząd sieci z siedzibą w Krakowie złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Upadłościowy wniosek jego zdaniem nie zagraża postępowaniu sanacyjnemu w spółce, a pozwoli uniknąć upadłości sieci sklepów. Nie wszystkie jednak ocaleją. 

Zniknie supermarket „Alma”?

Jedną z zagrożonych likwidacja placówek może być supermarket w Nowym Targu. Sieć, która ma ambicję wprowadzania na rynek produktów najwyższej, sprawdzonej jakości, prowadzi 48 placówek w dużych miastach Polski (Kraków, Warszawa, Poznań, Wrocław, Nowy Targ, Tarnów, Pruszków, Piaseczno, Rybnik, Gdynia, Katowice, Bydgoszcz, Sopot, Łódź, Zielona Góra, Opole, Olsztyn, Rzeszów, Lubin, Lublin, Częstochowa, Szczecin, Konstancin-Jeziorna). Oprócz handlu detalicznego Alma działa w branży nieruchomości i projektów deweloperskich. Od 1994 r. Alma jest spółką giełdową. 

Zatrudnia ponad 3.100 pracowników. O tym, że elementem postępowania sanacyjnego będzie zmniejszenie zatrudnienia, świadczy przygotowywanie zwolnień grupowych. Z komunikatu spółki wynika, że obejmą one nawet 1,3 tys. pracowników.

Biuro menedżerskie i PR sieci Alma przyjęło politykę nieudzielania mediom żadnych szczegółowych informacji poza oficjalnymi oświadczeniami. Od Moniki Moskwy z tejże komórki w Krakowie – w odpowiedzi na pytanie o zamiary Zarządu spółki wobec nowotarskiej placówki, otrzymaliśmy jedynie wiadomość ogólną następującej treści:

15 września 2016 r. Spółka Alma Market S.A. złożyła wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Jest to forma postępowania restrukturyzacyjnego i jego celem jest reorganizacja działania firmy, aby przywrócić jej rynkową konkurencyjność. 

Zgodnie z zapowiedzią i informacjami podawanymi w sprawozdaniach Spółki, placówki, które nie przynoszą odpowiednich przychodów będą ograniczane powierzchniowo lub zamykane. 

W związku z redukcją nierentownych placówek i ograniczeniem skali działalności konieczne jest zmniejszenie stanu zatrudnienia. Podjęto decyzję o rozpoczęciu procedury zwolnień grupowych, która zostanie przeprowadzona na zasadach  rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Zwolnienia mogą objąć do 1321 osób.  O podjętej decyzji został zawiadomiony właściwy urząd pracy. Spółka prowadzi rozmowy z zakładową organizacją związkową w celu zawarcia porozumienia. Pracownikom zostaną wypłacone odprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Firma to ludzie, więc podjęcie decyzji było bardzo trudne. Jednak uproszczenie biznesu i koncentracja na najlepszych sklepach wpłynie na poprawę efektywności działania i da lepsze perspektywy szybszego przywrócenia Spółce rentowności. 

Informujemy, że wszystkie aktualne komunikaty dotyczące Spółki zgodnie z prawem giełdowym zamieszczane są na bieżąco na stronie www.almamarket.pl w zakładce Dla Inwestora. 

O tym, że nowotarska placówka mogła zostać uznana za nierentowną i przeznaczoną do zamknięcia, świadczą pustoszejące półki sklepu przy ul. Szaflarskiej. Ale równie dobrze Zarząd może pójść w kierunku ograniczenia powierzchni i np. znalezienia innego najemcy dla części supermarketu.

/as

NT24TV 23.09.2016
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również