Kamery live
prognoza pogody

Zmiana przewodniczącego Rady – „pośrodku rzeki”

6 września 2016 04:31

NOWY TARG. Niemal w połowie kadencji Janusz Tarnowski zrezygnował z pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Miasta. Zastąpił go wybrany w tajnym głosowaniu, 16 głosami „za” (przy czterech głosach „przeciw” i jednym głosie nieważnym) Andrzej Rajski. Dla reszty radnych zmiana ta nie była zaskoczeniem.

Zmiana przewodniczącego Rady – „pośrodku rzeki”

Punkty dotyczące rezygnacji i wyboru nowego przewodniczącego znalazły się prawie na końcu 6-godzinnego sesyjnego maratonu. Rezygnujący lider Rady postanowił też nie ujawniać mediom  wcześniej niż radnym uzasadnienia swojej decyzji, choć zamiar rezygnacji powziął już kilka miesięcy wcześniej. Stosowne oświadczenie natomiast 24. sierpnia, drogą elektroniczną, przesłał do biura Rady. 

W oficjalnym, kilkuminutowym wystąpieniu przed głosowaniem nad przyjęciem rezygnacji oświadczył m.in.:

(…) Uznałem, że w związku z objęciem końcem czerwca stanowiska prezesa Zarządu spółki Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne, nie mogę dalej pełnić funkcji przewodniczącego Rady Miasta. Choć nie występuje w tym przypadku jakikolwiek konflikt formalno-prawny wykluczający pełnienie funkcji przewodniczącego Rady Miasta i jednoczesne zajmowanie stanowiska prezesa Zarządu w spółce komunalnej, której właścicielem są podhalańskie samorządy, z wyłączeniem miasta Nowy Targ, to jednak, ze względu na fakt, że PPK jest największym kontrahentem dla Miejskiego zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu, łączenie tych dwóch funkcji może w przyszłości rodzić różnego rodzaju pomówienia i nieuzasadnione zarzuty względem mojej osoby. Tym bardziej, że do końca 2016 roku obydwa przedsiębiorstwa będą musiały podjąć negocjacje i wypracować nowe warunki umowy na hurtowy odbiór ścieków. 

Janusz Tarnowski prezesurę w PPK porzucił w 2010 r. dla prezesury w zakopiańskiej spółce Polskie Tatry. W 2015 r. zrezygnował również z tego stanowiska. Po odwołaniu przez burmistrza ze stanowiska dyrektora Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Wojciecha Kniotka i zastąpieniu go przed Dariusza Latawca – dotychczasowego prezesa PPK, ustępujący teraz przewodniczący Rady wystartował w konkursie na wakującą prezesurę komunalnej spółki i Rada Nadzorcza pod przewodnictwem wójta gminy Nowy Targ, Jana Smarducha wybrała go spośród trzech kandydatów, głównie ze względu na wcześniejszą znajomość specyfiki przedsiębiorstwa.  

Na sesji wyjaśniał on, że początkowo zamierzał złożyć rezygnację z chwilą ponownego objęcia prezesury w PPK (czyli 20. czerwca), ale powstrzymały go od tego obchody 67-lecia lokacji miasta. O tym informował wtedy burmistrza i radnych. 

Osobiste podziękowania za współpracę i wsparcie składał poczynając od jednoosobowo i wzorowo prowadzącej biuro Rady Renaty Chmielak, przez wiceprzewodniczących, radnych, po burmistrza i mieszkańców, którzy byli dla niego źródłem wielu pozytywnych sygnałów. 

Przyjecie rezygnacji, które odbyło się w głosowaniu jawnym, było już formalnością. 

Burmistrz Grzegorz Watycha dziękował rezygnującemu przewodniczącemu z bukietem kwiatów, za pracowitość i merytorykę.

Gdy przyszło do zgłaszania kandydatów na następcę Janusza Tarnowskiego, po chwili ciszy wiceprzewodniczący Grzegorz Luberda zaproponował jedyną kandydaturę – radnego od czterech kadencji i od 10 lat przewodniczącego komisji komunalnej: Andrzeja Rajskiego. Dla reszty radnych nie było to zaskoczeniem, a wynik głosowania pokazał, że jedyny kandydat ma akceptację radnych także z innych klubów niż „Nasze Miasto”. Przewodniczenie temu klubowi aktualny lider Rady porzucił w czerwcu ubiegłego roku. 

Ponieważ, wracając do szeregu radnych, Janusz Tarnowski zajął miejsce Andrzeja Rajskiego, w sali od razu pojawiły się spekulacje, że zechce go też zastąpić w kierowaniu komisją komunalną.     

/as

NT24TV 06.09.2016
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również