Kamery live
prognoza pogody

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE NOWEGO TARGU W SEZONIE 2022/2023

17 listopada 2022 15:05

KOMUNIKAT Urzędu Miasta Nowy Targ w sprawie wykazu dróg oraz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg na terenie Nowego Targu w sezonie 2022/2023.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE NOWEGO TARGU W SEZONIE 2022/2023

I. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

1. droga krajowa nr 47 Zabornia – Zakopane i droga krajowa nr 49 Nowy Targ – Jurgów, wykonawcą będzie Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. –

 tel. Punktu Obsługi Kontraktu 513-711-868,

tel. dyżurny całodobowy GDDKiA rejon Nowy Targ – 18 266-28-86.

II. Zarząd Dróg Wojewódzkich

1. droga wojewódzka nr 957, ul. Ludźmierska.
2. droga wojewódzka nr 969 Nowy Targ – Stary Sącz na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do granic administracyjnych.
wykonawcą będzie Andrzej Rol – tel. 605-277-682

Odpowiedzialnym za jakość i terminowość wykonania robót będzie: Jacek Rokicki – tel. 18 265-14-77, 798-826-365 lub 609-209-310 i Marcin Matras – tel. 609-094-547

III. Powiatowy Zarząd Dróg

1. drogi powiatowe leżące w granicach administracyjnych Nowego Targu (ul. Szaflarska ul. Św. Anny, ul. Kowaniec, ul. Waksmundzka) wykonawcą będzie KAL-TRANS Sp. jawna Kalata – tel. 601-550-142, 18 275-45-73.
Odpowiedzialnym za jakość i terminowość wykonania robót będzie: Józef Maryniarczyk – tel. 18 266-47-00 lub 609-820-544

IV. Urząd Miasta Nowy Targ

Ulice miejskie podzielono na strefy, za które odpowiedzialni są następujący wykonawcy:

1. Strefa II: os. Niwa – strona zachodnia i wschodnia zjazdy od ul. Krakowskiej wszystkie odgałęzienia, os. Niwa Potok – od ul. Partyzantów z odgałęzieniami, ul. Partyzantów, łącznik Niwa – Klikuszówka, ul. Grel Boczna, ul. Starokrakowska, ul. Św. Brata Alberta, os. Robów od ul. Kowaniec do ostatnich zabudowań z odgałęzieniami, os. Robów do byłego Ośrodka Wychowawczego i do budynku nr 109 c, os. Marfiana Góra do ostatnich zabudowań, os. Zadział wzdłuż potoku do końca asfaltu, os. Zadział – odgałęzienie do Buflaku, os. Zadział połączenie z os. Nowym z odgałęzieniem, os. Nowe, os. Buflak – odgałęzienie w prawo i na wprost do końca asfaltu, boczna os. Nowe działka ew. 2783 i część działki ew. 2662, boczna os. Nowe działki ew. 2824 i 3352.
Wykonawcą i odpowiedzialnym za jakość i terminowość wykonania robót w tej strefie będzie: Jan Adamczyk – tel. 603-092-388

2. Strefa III: os. Szuflów do końca asfaltu z odgałęzieniami i zjazd do ul. Robów, os. Szuflów, ul. Smrekowa i zjazd do Przedszkola, os. Gazdy – wszystkie odgałęzienia do ostatnich zabudowań, os. Oleksówki – droga pod Prewentorium do końca asfaltu + interwencyjnie droga w kierunku budynku 20 b, os. Oleksówki – żółty szlak do końca asfaltu z odgałęzieniem oraz łącznikiem do drogi pod Prewentorium, os. Oleksówki od ul. Kowaniec – Długa Polana – do końca asfaltu z odgałęzieniem, droga z ul. Kowaniec poniżej Kościoła – wszystkie odgałęzienia do końca asfaltu, droga z ul. Kowaniec za mostkiem na zachód – do końca asfaltu, droga z ul. Kowaniec przed mostkiem na zachód – do końca asfaltu, droga z ul. Kowaniec za budynkiem Straży Pożarnej – wszystkie odgałęzienia, droga od ul. Kowaniec do Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz wzdłuż ogrodzenia Zespołu Szkół Ekonomicznych, ul. Willowa od skrzyżowania z ul. Gorczańską w górę, ul. Kokoszków Boczna od ul. Gorczańskiej do ostatnich zabudowań, ul. Majora St. Mroszczaka, ul. Kokoszków od Zespołu Szkół Rolniczych do końca asfaltu, ul. Kokoszków Boczna od drogi głównej działka ew. 6633/2, ul. Kotlina, ul. Słoneczna, ul. Gen. Galicy, ul. Przywodzie, ul. Zacisze, os. Bednarskiego, ul. Ustronie, ul. Ustronie Górne, ul. Skotnica, ul. Skotnica Górna, ul. Halikowskiego.
Wykonawcą i odpowiedzialnym za jakość i terminowość wykonania robót w tej strefie będzie: Wojciech Ścisłowicz – tel. 609-098-655

3. Strefa I: pozostałe ulice miejskie nie wymienione powyżej.

Wykonawcą i odpowiedzialnym za jakość i terminowość wykonania robót będzie: Firma Handlowo-Usługowa “KAL-TRANS” Spółka Jawna Kalata z siedzibą ul. os. Nowe 1E – tel. 609-555-669.

Nadzór merytoryczny z ramienia Urzędu Miasta nad realizacją zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg prowadzić będzie:

Referat ds. Drogownictwa i Transportu, w poniedziałki od godz. 7.30 do 16.00, od wtorku do czwartku od godz. 7.30 do 15.30 i piątek od godz. 7.30 do 15.00 tel. 18 261-12-93 lub 18 261-12-89

Odpowiedzialnym za jakość i terminowość wykonania robót będzie: Marian Twaróg – tel. 667-727-416

Ulice miejskie utrzymywane są w standardzie nie mniejszym niż 3 lub 6 zgodnie z poniższym zestawieniem. W uzasadnionych przypadkach, w terenie nieosłoniętym, dopuszcza się okresowo, w czasie występowania bardzo intensywnych opadów śniegu i silnego wiatru, utrzymanie w 4 standardzie drogi, na której w danych warunkach atmosferycznych niemożliwe jest utrzymanie wyższego standardu. Czas doprowadzenia dróg do właściwego standardu nie może być dłuższy niż 12 godzin od ustania zjawiska.

 

Stan­dard

 

Opis stanu utrzymania drogi dla danego

 

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

 

po ustaniu opadów śniegu

 

Od stwierdzenia występowania zjawisk

 

3 .

 

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.

Jezdnia posypana na całej długości

 

Śnieg:

-luźny                   – 6 godz.

-zajeżdżony – gr. do 5 cm występuje

-zaspy, języki śniegowe: lokalnie                – 6 godz.

 

W miejscach wyznaczonych:

-gołoledź              – 5 godz.

-szron                   – 5 godz.

-sadź                     – 5 godz.

-pośniegowa         – 6 godz.

-lodowica             – 5 godz.

 

4.

 

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

 

Śnieg:

-luźny                   – 8 godz.

-zajeżdżony    – występuje

-języki śnieżne– występuje

-zaspy              – do 8 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.

 

W miejscach wyznaczonych:

-gołoledź             – 8 godz.

-pośniegowa      – 10 godz.

-lodowica            – 8 godz.

 

6.

Jezdnia zaśnieżona.

Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb – po jednorazowym opadzie powyżej 10 cm. Po odśnieżeniu jezdnie posypane  w miejscach decydujących o możliwości ruchu.

Śnieg:

-luźny                  – występuje

-zajeżdżony         – występuje (warstwa nie przekraczająca grubości 10 cm, w tym koleiny)

-nabój śnieżny     – występuje 

-zaspy                  – występują

 Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godz.

 

 

W miejscach wyznaczonych:

-wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu – występują

 

os 17.11.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również