nowytarg24.TVPORTAL INFORMACYJNY NOWOTARSKIEJ TELEWIZJI KABLOWEJ
Pogoda
Stan powietrza
Kurs walut
Kamery online
reklama

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE NOWEGO TARGU W SEZONIE 2018/2019

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE NOWEGO TARGU W SEZONIE 2018/2019

 

I. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

 1. droga krajowa nr 47 Zabornia – Zakopane i droga krajowa nr 49 Nowy Targ – Jurgów, wykonawcą będzie SAFEROAD GRAWIL.
  tel. dyżurny całodobowy Rejonu Nowy Targ 18 266-28-86, punktu ZUD Wykonawcy 539-778-010 oraz Punktu Informacji Drogowej 600-800-610 .

II. Zarząd Dróg Wojewódzkich

 1. droga wojewódzka nr 957, ul. Ludźmierska.
 2. droga wojewódzka nr 969 Nowy Targ – Stary Sącz na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do granic administracyjnych. 
  Odpowiedzialnym za jakość i terminowość wykonania robót będzie: Jacek Rokicki – tel. 18 265-14-77 lub 609-209-310 i Grzegorz Misiura – tel. 609-094-547

III. Powiatowy Zarząd Dróg

 1. drogi powiatowe leżące w granicach administracyjnych Nowego Targu (ul. Szaflarska ul. Św. Anny, ul. Kowaniec, ul. Waksmundzka) wykonawcą będzie KAL-TRANS Sp. jawna Kalata – tel. 601-550-142, 18 275-45-73.
  Odpowiedzialnym za jakość i terminowość wykonania robót będzie: Marcin Ligas – tel. 18 266-47-00 lub 609-820-544

IV. Urząd Miasta Nowy Targ

Ulice miejskie podzielono na strefy, za które odpowiedzialni są następujący wykonawcy:

 1. Strefa II: os. Niwa – strona zachodnia i wschodnia zjazdy od ul. Krakowskiej wszystkie odgałęzienia, os. Niwa Potok – od ul. Partyzantów z odgałęzieniami, ul. Partyzantów, łącznik Niwa – Klikuszówka, ulica bez nazwy boczna do ul. Grel (działka 624), ul. Starokrakowska.
  Wykonawcą i odpowiedzialnym za jakość i terminowość wykonania robót w tej strefie będzie: Jan Adamczyk – tel. 603-092-388
 2. Strefa III: os. Robów od ul. Kowaniec do ostatnich zabudowań z odgałęzieniami, os. Robów do byłego Ośrodka Wychowawczego i do budynku nr 109 c, os. Marfiana Góra do ostatnich zabudowań, os. Zadział wzdłuż potoku do końca asfaltu, os. Zadział – odgałęzienie do Buflaku, os. Zadział połączenie z os. Nowym z odgałęzieniem, os. Nowe, os. Buflak – odgałęzienie w prawo i na wprost do końca asfaltu, boczna os. Nowe działka ew. 2783 i część działki ew. 2662, boczna os. Nowe działki ew. 2824 i 3352.
  Wykonawcą i odpowiedzialnym za jakość i terminowość wykonania robót w tej strefie będzie: Jan Adamczyk- tel. 603-092-388
 3. Strefa IV: os. Szuflów do końca asfaltu z odgałęzieniami i zjazd do ul. Robów, os. Szuflów, ul. Smrekowa i zjazd do Przedszkola, os. Gazdy – wszystkie odgałęzienia do ostatnich zabudowań, os. Oleksówki – droga pod Prewentorium do końca asfaltu + interwencyjnie droga w kierunku budynku 20 b, os. Oleksówki – żółty szlak do końca asfaltu z odgałęzieniem oraz łącznikiem do drogi pod Prewentorium, os. Oleksówki od ul. Kowaniec – Długa Polana – do końca asfaltu z odgałęzieniem, droga z ul. Kowaniec poniżej Kościoła – wszystkie odgałęzienia do końca asfaltu, droga z ul. Kowaniec za mostkiem na zachód – do końca asfaltu, droga z ul. Kowaniec przed mostkiem na zachód – do końca asfaltu, droga z ul. Kowaniec za budynkiem Straży Pożarnej – wszystkie odgałęzienia, droga od ul. Kowaniec do Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz wzdłuż ogrodzenia Zespołu Szkół Ekonomicznych.
  Wykonawcą i odpowiedzialnym za jakość i terminowość wykonania robót w tej strefie będzie: Ludwik Cyrwus – tel. 666-847-863 lub 18 266-80-06
 4. Strefa V: ul. Willowa od skrzyżowania z ul. Gorczańską w górę, ul. Kokoszków Boczna od ul. Gorczańskiej do ostatnich zabudowań, ul. Kokoszków od Zespołu Szkół Rolniczych do końca asfaltu, ul. Kokoszków Boczna od drogi głównej działka ew. 6633/2, ul. Kotlina, ul. Słoneczna, ul. Gen. Galicy, ul. Przywodzie, ul. Zacisze, os. Bednarskiego, ul. Ustronie, ul. Ustronie Górne, ul. Skotnica, ul. Skotnica Górna, ul. Halikowskiego.
  Wykonawcą i odpowiedzialnym za jakość i terminowość wykonania robót w tych strefach będzie: Jan Adamczyk- tel. 603-092-388
 5. Strefa I: pozostałe ulice miejskie nie wymienione powyżej.
  Wykonawcą i odpowiedzialnym za jakość i terminowość wykonania robót będzie: KAL-TRANS Sp. jawna Kalata – tel. 601-550-142, 18 275-45-73.

Nadzór merytoryczny z ramienia Urzędu Miasta nad realizacją zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg prowadzić będzie:

Referat ds. Drogownictwa i Transportu, w poniedziałki od godz. 7.30 do 16.00, od wtorku do czwartku od godz. 7.30 do 15.30 i piątek od godz. 7.30 do 15.00 tel. 18 261-12-89 lub 18 261-12-88

Odpowiedzialnym za jakość i terminowość wykonania robót będzie: Marian Twaróg – tel. 667-727-416

Ulice miejskie utrzymywane są w standardzie nie mniejszym niż 3 zgodnie z poniższym zestawieniem. W uzasadnionych przypadkach, w terenie nieosłoniętym, dopuszcza się okresowo, w czasie występowania bardzo intensywnych opadów śniegu i silnego wiatru, utrzymanie w 4 standardzie drogi, na której w danych warunkach atmosferycznych niemożliwe jest utrzymanie wyższego standardu. Czas doprowadzenia dróg do właściwego standardu nie może być dłuższy niż 12 godzin od ustania zjawiska.

 

Stan­dard

 

Opis stanu utrzymania drogi dla danego

 

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

 

po ustaniu opadów śniegu

 

Od stwierdzenia występowania zjawisk

 

3 .

 

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.

Jezdnia posypana na:

 • skrzyżowaniach z drogami
 • skrzyżowaniach z koleją
 • odcinkach o pochyłości >4%
 • przystankach autobusowych
 • innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi

Śnieg:

 • luźny  – 6 godz.
 • zajeżdżony – występuje
 • zaspy, języki śniegowe: lokalnie  – 6 godz.

utrudnienie dla samochodów osobowych

 

W miejscach wyznaczonych:

 • gołoledź – 5 godz.
 • szron – 5 godz.
 • sadź – 5 godz.
 • pośniegowa – 6 godz.
 • lodowica – 5 godz.

 

4

 

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

 

Śnieg:

 • luźny – 8 godz.
 • zajeżdżony – występuje
 • języki śnieżne – występuje
 • zaspy – do 8 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.

 

W miejscach wyznaczonych:

 • gołoledź – 8 godz.
 • pośniegowa – 10 godz.
 • lodowica – 8 godz.

 

 

0 0

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Jeszcze nikt nie komentował tego arytukłu.
Twój komentarz może być pierwszy!

© 2016 Nowotarska Telewizja Kablowa. ul. Józefczaka 1, 34-400 Nowy Targ
projekt i wykonanie: Scepter Agencja interaktywna