Kamery live
prognoza pogody

Zgłoś się do projektu i wróć do pracy! (mat. sponsorowany)

15 grudnia 2021 13:29

Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”– to nazwa projektu skierowanego do wszystkich tych, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. Projekt umożliwia przekwalifikowanie się i uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych. To również szansa dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych. Co istotne – nie jest wymagane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności! Dowiedz się więcej na temat projektu!

 

 

Zgłoś się do projektu i wróć do pracy!  (mat. sponsorowany)

Realizacja projektu

Już około 340 osób otrzymało pozytywne orzeczenie o potrzebie kompleksowej rehabilitacji w ramach projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Wśród tych osób największa grupa (27%) to kandydaci w wieku 26-35 lat. 8% stanowią osoby poniżej 25 roku życia.

-Nasz projekt daje wielką szansę, z której wiele osób z Małopolski zechciało skorzystać. Działania prowadzone od kilku miesięcy przez Oddział i panią koordynator jednoznacznie wskazują na wysokie efekty. Każda informacja i każdy sposób dotarcia do osób, które bezpośrednio doświadczyły takiej sytuacji, do rodziny, do sąsiadów, sprawia, że mogą one znaleźć swoje miejsce w projekcie i dzięki temu zyskać nowe życie – mówi Marta Mordarska, dyrektor oddziału małopolskiego PFRON. 

-Kandydaci, w tym osoby z Małopolski, borykają się z różnymi trudnościami. Osobom młodym najczęściej brakuje doświadczenia zawodowego i samodzielności lub nie akceptują swojej niepełnosprawności. Osoby, które rozpoczynają rehabilitację kompleksową poddają się ocenie specjalistów – lekarzy, rehabilitantów, psychologów i doradców zawodowych. Na tej podstawie powstaje Indywidualny Program Rehabilitacji, który jest dostosowany do potrzeb i możliwości uczestnika projektu – wyjaśnia Joanna Kołdras, koordynująca projekt w małopolskim oddziale PFRON. 

Wśród najczęściej wybieranych szkoleń zawodowych znajdują się kierunki takie jak: sprzedaż z obsługą sklepu internetowego/pracownik telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, pracownik administracyjno-biurowy, kadry i płace, rachunkowość, księgowość oraz grafika komputerowa i strony www Photoshop, Adobe, AutoCAD.

Do projektu zaproszeni są wszyscy chętni, którzy:

– z powodu choroby lub urazu mają ograniczoną zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, ale jednocześnie są w stanie uczestniczyć w rehabilitacji;

– mają pozytywne rokowania w zakresie przywrócenia aktywności zawodowej i uzyskania poprawy aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie;

– mają motywację do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym;

– od samego początku biorą aktywny udział w procesie rehabilitacji.

Grupa docelowa to osoby, które:

– zakończyły rehabilitację medyczną i mają ustabilizowany stan zdrowia (Ośrodki rehabilitacji kompleksowej         nie są szpitalami i nie prowadzą leczenia specjalistycznego);

– są w stanie podjąć pracę w wymiarze co najmniej 0,5 etatu, po odbyciu procesu rehabilitacji kompleksowej;

– deklarują podjęcie zatrudnienia, niezależnie od wieku;

– mają różne rodzaje niepełnosprawności.

To ważne! Nie jest wymagane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności!

Jak przebiega rehabilitacja kompleksowa?

Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym (4-5 mies.) pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Obecnie w Polsce funkcjonują 4 takie ośrodki: w Grębiszewie (woj. mazowieckie), w Nałęczowie (woj. lubelskie), w Wągrowcu (woj. wielkopolskie) i w Ustroniu (woj. śląskie).

Każdy z Uczestników projektu bierze udział równolegle w trzech modułach:

– zawodowym ukierunkowanym na ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia, co jest głównym celem rehabilitacji kompleksowej;

– psychospołecznym:  mającym na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy oraz przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym;

– medycznym: mającym na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.

W efekcie uczestnicy uzyskują nowe kwalifikacje zawodowe, które poprawiają ich status na rynku pracy pozwalając na uzyskanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w trybie ciągłym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Projekt realizowany jest przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP.

Co należy zrobić, by zgłosić się do projektu?

– Wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wniosek o kompleksową rehabilitację i przesłać dokumenty zgłoszeniowe na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Oddział Małopolski
ul. Na Zjeździe 11
30-527 Kraków
z dopiskiem „kompleksowa rehabilitacja”

Informacji udziela:

– Joanna Kołdras – numer telefonu: 12 312 14 27 lub 507 966 499, e-mail: [email protected] lub [email protected]

– Infolinia PFRON – numer telefonu: 22 50 55 600, 532 083 063, e-mail: [email protected]

materiał prasowy: Oddział Małopolski PFRON

os 15.12.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również