nowytarg24.TVPORTAL INFORMACYJNY NOWOTARSKIEJ TELEWIZJI KABLOWEJ
Pogoda
Stan powietrza
Kurs walut
Kamery online
reklama

ZASADY I WARUNKI SYTUOWANIA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, TABLIC REKLAMOWYCH ORAZ OGRODZEŃ

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz uchwały nr XXV/214/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Miasta Nowy Targ zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Miasta Nowy Targ

Z projektem uchwały można się zapoznać w dniach od 4 lipca 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, pok. 231, w godz.: pon. od 7.30 –16.00, wt. – pt. od 7.30-15.00.

Do ww. projektu uchwały można zgłaszać uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Nowy Targ w Biurze Obsługi Mieszkańca, ul. Krzywa 1 (Dziennik Podawczy – pok. 1). Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie uchwały rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 lipca 2019r. w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ w Sali Obrad o godz. 12.00.

Burmistrz Miasta Nowy Targ
mgr Grzegorz Watycha

 

Załączniki:

  1. Projekt uchwały Rady Miasta Nowy Targ w sprawie: zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Miasta Nowy Targ.

  2. Załącznik graficzny Nr 1 do uchwały – Strefy Krajobrazowe Miasta Nowy Targ

  3. Załącznik graficzny uchwały – Schematy lokalizacji 

1 0

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Jeszcze nikt nie komentował tego arytukłu.
Twój komentarz może być pierwszy!

© 2016 Nowotarska Telewizja Kablowa. ul. Józefczaka 1, 34-400 Nowy Targ
projekt i wykonanie: Scepter Agencja interaktywna