nowytarg24.TVPORTAL INFORMACYJNY NOWOTARSKIEJ TELEWIZJI KABLOWEJ
Pogoda
Stan powietrza
Kurs walut
Kamery online
reklama

ZASADY I WARUNKI SYTUOWANIA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, TABLIC REKLAMOWYCH ORAZ OGRODZEŃ

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz uchwały nr XXV/214/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Miasta Nowy Targ zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Miasta Nowy Targ

Z projektem uchwały można się zapoznać w dniach od 4 lipca 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, pok. 231, w godz.: pon. od 7.30 –16.00, wt. – pt. od 7.30-15.00.

Do ww. projektu uchwały można zgłaszać uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Nowy Targ w Biurze Obsługi Mieszkańca, ul. Krzywa 1 (Dziennik Podawczy – pok. 1). Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie uchwały rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 lipca 2019r. w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ w Sali Obrad o godz. 12.00.

Burmistrz Miasta Nowy Targ
mgr Grzegorz Watycha

 

Załączniki:

  1. Projekt uchwały Rady Miasta Nowy Targ w sprawie: zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Miasta Nowy Targ.

  2. Załącznik graficzny Nr 1 do uchwały – Strefy Krajobrazowe Miasta Nowy Targ

  3. Załącznik graficzny uchwały – Schematy lokalizacji 

2 0

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

1 komentarzy

Architekt krajobrazu

12 sierpnia, 2019, o 18:42:34

Reklama powinna być wpisana w krobraz i stanowić też w jakimś stopniu element dekoracyjny, przede wszystkim nie może "szpecić", przykuwać zbyt dużej uwagi kierowcy również ze względów bezpieczeństwa. Obecnie powstała reklama na skrzyżowaniu ulicy Szaflarskiej oraz Królowej Jadwigi jest zakała całej ulicy i w żaden sposób nie jest atrakcyjna. Z poważaniem Aricjtekt krajobrazu.

© 2016 Nowotarska Telewizja Kablowa. ul. Józefczaka 1, 34-400 Nowy Targ
projekt i wykonanie: Scepter Agencja interaktywna
array(1) { [0]=> int(70) }