Kamery live
prognoza pogody

Zakaz palenia węglem – najpierw w centrum Nowego Targu

Rada Miasta Nowy Targ podejmie podczas najbliższej Sesji uchwałę w sprawie rezolucji adresowanej do marszałka województwa małopolskiego, dotyczącej wprowadzenia zakazu montażu i eksploatacji instalacji, w których występuje spalanie węgla dla całego centrum miasta. Konkretnie – dla obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum). Zakaz ma zostać wprowadzony z dniem 1 stycznia 2030 roku. 

Zakaz palenia węglem - najpierw w centrum Nowego Targu

Miejscowy plan Nowy Targ 22 Centrum to spory obszar pomiędzy Alejami Tysiąclecia i rzeką Czarny Dunajec oraz “zakopianką” i rzeką Biały Dunajec. Właśnie ten rejon jako pierwszy ma zostać objęty całkowitym zakazem używania instalacji spalających węgiel, począwszy 1 stycznia 2030 roku. To pokłosie przystąpienia miasta do zespołu roboczego kilku małopolskich gmin, dedykowanego zagadnieniu tzw. lokalnej uchwały antysmogowej.

Rada Miasta wnosi o wprowadzenie zakazu “mając na uwadze obowiązki władz publicznych w kontekście jakości powietrza, wynikające zarówno z prawa unijnego, jak i prawa krajowego oraz znaczne przekroczenia norm jakościowych dla benzo(a) pirenu i pyłów zawieszonych, a także szkodliwy wpływ tych substancji na zdrowie”.

-Utrzymujący się stan zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta Nowy Targ jest głównym czynnikiem wpływającym na podejmowanie kolejnych i zdecydowanych działań naszego samorządu w zakresie likwidacji smogu w mieście – czytamy w uzasadnieniu uchwały. 

Adresowana do marszałka rezolucja będzie stanowiła podstawę do przygotowania przez niego projektu uchwały antysmogowej obejmującej wybrany obszar Gminy Miasto Nowy Targ do przyjęcia przez sejmik województwa małopolskiego. 

Lokalna uchwała antysmogowa – jednym z punktów Sesji

Lokalna uchwała antysmogowa – jest pozytywna rekomendacja Rady

os 17.05.2021
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

1 komentarz
Ten on 17:13 17.05.2021

Niech lepiej zaczna od domów radnych kontrole czym się tam pali....

Zobacz również