PILNE
Kamery live
prognoza pogody

Za niszczenie wyborczego plakatu – mandat, grzywna lub areszt

Na tablicach ogłoszeniowych przybywa coraz więcej plakatów wyborczych. Wraz z nimi pojawiają się też – miejscami notoryczne – przypadki ich niszczenia. Tymczasem takie akty uniemożliwienia innym zaznajomienia się z ogłoszeniem, są karalne. Prawo reguluje też miejsca umieszczania plakatów wyborczych. 

Za niszczenie wyborczego plakatu - mandat, grzywna lub areszt

Na temat niszczenia plakatów wyborczych, mówi kodeks wykroczeń, a dokładnie:

Art. 67. § 1. Kto umyślnie uszkadza lub usuwa ogłoszenie wystawione publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną lub też w inny sposób umyślnie uniemożliwia zaznajomienie się z takim ogłoszeniem, podlega karze aresztu albo grzywny ( do 5 000 tys. złotych ). 

-Za zrywanie plakatów wyborczych można nałożyć również mandat karny zgodnie z taryfikatorem w wysokości 150 złotych – dodaje Dorota Garbacz z nowotarskiej Policji

Są też osobne przepisy, które regulują zasady umieszczania ogłoszeń, w tym plakatów wyborczych. Niestosowanie si,ę do nich, również podlega karze. Zgodnie z art. Art. 63a. § 1 kodeksu wykroczeń:

„Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny”. Grzywna również wynosi w tym przypadku nawet do 5 tys. złotych.

Komitety wyborcze musza przestrzegać zapisanych w  art. 71 Ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zasad:

1.Na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości.
2. Przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe. 
3. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.
4. Policja (straż gminna) jest obowiązana usuwać plakaty i hasła, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.
5. Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia kampanii wyborczej pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.
6. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) postanawia o usunięciu plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych nieusuniętych przez obowiązanych do tego w terminie, o którym mowa w ust. 5. Koszty usunięcia ponoszą obowiązani.

/os

os 20.09.2018
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

2 komentarze
Kj 07:07 25.06.2020

A za zniszczenie elewacji jakie są kary na nowo powstałych budynkach publicznych ochotniczej straży pożarnej zbudowanej społecznie. Bo jakoś się nie doczytałem

Platon 00:07 19.10.2018

a czy są przepisy które regulują kiedy mają być usunięte wyborcze plakaty i baner?

Zobacz również