Kamery live
prognoza pogody

XXXVIII Sesja Rady Miasta Nowy Targ – na żywo!!!

26 czerwca 2017 05:49
Wyciszenie Włącz dźwięk

Już dziś kolejna Sesja Rady Miasta, a zatem tradycyjnie spotykamy się przed ekranami telewizorów i komputerów na bezpośredniej transmisji z obrad. Zaczynamy tuż przed 15:00!

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Miasta.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.

Podjęcie uchwał w sprawach:

7. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ na II półrocze 2017r.

8. Przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ. KFGKiR

9. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 25 (Kowaniec-Kokoszków). KFGKiR

10. Zmiany Uchwały Nr XVI/144/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad pobierania na terenie miasta Nowy Targ. KFGKiR

11. Zmian Uchwały Budżetowej na 2017r. Nr XXXI/289/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz zmian w budżecie miasta. KFGKiR

12. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Nowy Targ za rok 2016. KFGKiR

13. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Nowy Targ za rok 2016.

14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

15. Wolne wnioski.

16. Zakończenie obrad.

NT24TV 26.06.2017
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również