Kamery live
prognoza pogody

XXXVIII Sesja Rady Miasta Nowy Targ (NA ŻYWO)

6 lutego 2022 15:24
Wyciszenie Włącz dźwięk

Już o 13.00 w poniedziałek rozpocznie się XXXVIII Sesja Rady Miasta Nowy Targ. Transmisję z obrad można śledzić za pośrednictwem portalu Nowytarg24.tv.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Miasta.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta za rok 2021.

6. Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta za rok 2021.

7. Sprawozdanie Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Rady Miasta za rok 2021.

8. Sprawozdanie Komisji Mieszkaniowej, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta za rok 2021.

9. Sprawozdanie Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Rady Miasta za rok 2021.

10. Sprawozdanie Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta za rok 2021.

11. Informacja na temat realizacji sieci ciepłowniczej w Nowym Targu.

12. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy: Gminą Miasto Nowy Targ – RZECZPOSPOLITA POLSKA a miastem Liptovski Mikulasz (Liptovský Mikuláš) – REPUBLIKA SŁOWACKA;

b) udzielenia Samorządowi Województwa Małopolskiego pomocy finansowej;

c) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 6.I;

d) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 20 (Oleksówki-Dziubasówki);

e) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 24 (Dział);

f) sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXXVII/405/2021 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na realizację zadań bieżących;

g) przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy;

h) wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenie zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach;

i) pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

j) zmian Uchwały Budżetowej na 2022 r. Nr XXXVII/412/2021 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 grudnia 2021 roku oraz zmian w budżecie miasta;

k) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ na I półrocze 2022 r.;

l) uznania skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu za bezzasadną;

m) rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14. Wolne wnioski i informacje.

15. Zakończenie obrad.

Piotr Starmach 06.02.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również