Kamery live
prognoza pogody

XXXIX Sesja Rady Miasta Nowy Targ – transmisja NA ŻYWO tylko na nowytarg24.tv!

23 lipca 2017 21:22
Wyciszenie Włącz dźwięk

Zapraszamy na transmisję na żywo z XXXIX Sesji Rady Miasta, podczas której radni podejmą uchwały w sprawie przekształcenia szkół podstawowych z sześcioletnich w ośmioletnie, zostaną nadane dwie nowe nazwy ulic w Nowym Targu, a prezes TatrySki Podhale Agata Michalska przedstawi osiągnięcia drużyny w minionym sezonie. 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miasta.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.

5. Prezentacja K.H. Podhale Nowy Targ S.A.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.

Podjęcie uchwał w sprawach:

8. Przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Pani Aleksandrze Król.

9. Przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Panu Dawidowi Kubackiemu.

10. Zmiany uchwały Nr III/5/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie: powołania składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji.

11. Uchylenia uchwały Nr XXXIV/308/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie: uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pana Kazimierza Litwina na bezczynność Burmistrza Miasta Nowy Targ.

12. Uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pani Anny Rusnak na bezczynność Burmistrza Miasta Nowy Targ.

13. Nadania nazwy nowej ulicy w Nowym Targu (ul. Przemysłowa).

14. Nadania nazwy nowej ulicy w Nowym Targu (ul. Kolorowa).

15. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu.

16. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

17. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nowym Targu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 w Nowym Targu.

18. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu.

19. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Józefa Rajskiego Burmistrza Nowego Targu w Nowym Targu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 im. Józefa Rajskiego Burmistrza Nowego Targu w Nowym Targu.

20. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu.

21. Zasad wyznaczania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ.

22. Przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 21 (Obszar lotniska wraz z otoczeniem).

23. Przedłużenia umów dzierżawy.

24. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ.

25. Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

26. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2017-2024.

27. Zmian Uchwały Budżetowej na 2017r. Nr XXXI/289/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz zmian w budżecie miasta.

28. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

29. Wolne wnioski.

30. Zakończenie obrad.

NT24TV 23.07.2017
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również