Kamery live
prognoza pogody

XLIII Sesja Rady Miasta Nowy Targ (NA ŻYWO)

27 czerwca 2022 08:00
Wyciszenie Włącz dźwięk

Już o godz. 13.00 rusza dzisiejsza sesja rady Nowego Targu. W jej trakcie radni decydować będą m.in. głosować nad udzieleniem burmistrzowi miasta Grzegorzowi Watysze wotum zaufania oraz absolutorium.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Miasta.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.

5. Rozpatrywanie Raportu o stanie Gminy Miasto Nowy Targ za rok 2021.

6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Miasto Nowy Targ za rok 2021:

a) głosy radnych;

b) głosy mieszkańców.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Nowy Targ;

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Nowy Targ za rok 2021;

c) absolutorium dla Burmistrza Miasta Nowy Targ za rok 2021;

d) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ na II półrocze 2022 r.

e) przedłużenia umowy dzierżawy;

f) zmian Uchwały Budżetowej na 2022 r. Nr XXXVII/412/2021 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 grudnia 2021 roku oraz zmian w budżecie miasta;

g) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2022 – 2030.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i informacje. 10. Zakończenie obrad.

Piotr Starmach 27.06.2022
Komentarze

Napisz komentarz

Komentarze muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora. Redakcja nowytarg24.tv nie odpowiada za treść komentarzy internautów.

Zobacz również